งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การหาร ระดับ 1 อ. กิตติเชษฐ์ สวัสดิ์ธนาสกุล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การหาร ระดับ 1 อ. กิตติเชษฐ์ สวัสดิ์ธนาสกุล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การหาร ระดับ 1 อ. กิตติเชษฐ์ สวัสดิ์ธนาสกุล kittichet.sts@gmail.com

2 การหาร การหาร คือ การ แบ่งค่า หรือ สิ่งต่างๆ เป็น ส่วน ๆ ส่วนละเท่าๆ กัน เช่น แอปเปิ้ล 12 ลูก แบ่งให้เด็กคน ได้คนละ ลูก 2 เขียนได้ดังนี้ 12  2 = 6

3 การหาร การหาร คือ การ แบ่งค่า หรือ สิ่งต่างๆ เป็น ส่วน ๆ ส่วนละเท่าๆ กัน เช่น แอปเปิ้ล 12 ลูก แบ่งให้เด็กคน ได้คนละ ลูก 3 เขียนได้ดังนี้ 12  3 = 4

4 การหาร การหาร คือ การ แบ่งค่า หรือ สิ่งต่างๆ เป็น ส่วน ๆ ส่วนละเท่าๆ กัน เช่น แอปเปิ้ล 12 ลูก แบ่งให้เด็กคน ได้คนละ ลูก 4 เขียนได้ดังนี้ 12  4 = 3

5 การหาร การหาร คือ การ แบ่งค่า หรือ สิ่งต่างๆ เป็น ส่วน ๆ ส่วนละเท่าๆ กัน เช่น แอปเปิ้ล 12 ลูก แบ่งให้เด็กคน ได้คนละ ลูก 6 เขียนได้ดังนี้ 12  6 = 2

6 ดังนั้น : ให้ดูสูตรคูณต่อไปนี้สูตรคูณแม่ 23462346 2  6= 3  4= 4  3= 6  2= แอปเปิ้ล 12121212 ลูก แบ่งให้เด็ก 2346 คน ได้คนละ 6432 ลูก  ====  2=  3=  4=  6=

7 แบบประลองความคิด ( ข้อละ 6 วินาที ) 1.8  2= 2.21  3= 3.24  4= 4.45  5= 5.30  6= 6.56  7= 7.64  8= 8.36  9= 9.60  12= 10.84  12 =

8 แบบประลองความคิด - เฉลย 1.8  2= 2.21  3= 3.24  4= 4.45  5= 5.30  6= 6.56  7= 7.64  8= 8.36  9= 9.60  12= 10.84  12 =

9 จบการหารเบื้องต้น ระดับ 1


ดาวน์โหลด ppt การหาร ระดับ 1 อ. กิตติเชษฐ์ สวัสดิ์ธนาสกุล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google