งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนา มัย ด้านการยศาสตร์ เรื่องท่าทางการทำงานที่ถูก หลักการยศาสตร์ จัดทำโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน สนับสนุนโดยสำนักงานประกันสังคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนา มัย ด้านการยศาสตร์ เรื่องท่าทางการทำงานที่ถูก หลักการยศาสตร์ จัดทำโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน สนับสนุนโดยสำนักงานประกันสังคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1 ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนา มัย ด้านการยศาสตร์ เรื่องท่าทางการทำงานที่ถูก หลักการยศาสตร์ จัดทำโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน สนับสนุนโดยสำนักงานประกันสังคม

3 ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านการย ศาสตร์ 2 วัตถุประสงค์ 1. ระบุอันตรายจากท่าทางการทำงานที่ ไม่เหมาะสมได้ 2. อธิบายท่านั่งทำงานที่ถูกหลักการย ศาสตร์ได้ 3. อธิบายท่ายืนทำงานที่ถูกหลักการย ศาสตร์ได้

4 ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านการย ศาสตร์ 3 การทดสอบความรู้ ก่อนเรียน

5 ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านการย ศาสตร์ 4 ท่าทางการทำงานที่ถูกหลักการย ศาสตร์ ภาพนั่ง / ยืน ที่ถูกหลักการยศาสตร์ ภาพนั่ง / ยืน ที่ถูกหลักการยศาสตร์

6 ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านการย ศาสตร์ 5

7 6

8 7 อันตรายจากท่าทางการทำงานที่ ไม่เหมาะสม : 1) อันตรายต่อกล้ามเนื้อ ข้อต่อ และเส้น เอ็น 2) อันตรายต่อเส้นเลือดและเส้นประสาท 3) อันตรายต่ออวัยวะภายใน 4) ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง

9 ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านการย ศาสตร์ 8 การอักเสบและใยพังผืดที่มาเกาะ บริเวณข้อไหล่ ทำให้ข้อไหล่ติด และเคลื่อนไหวได้ลำบาก ข้อไหล่ที่ อักเสบและมี การหนาตัว ของเยื่อหุ้ม ข้อ ผู้ป่วยข้อไหล่ติดจะ ปวดไหล่มากเมื่อยก มือเอื้อมไปด้านหลัง

10 ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านการย ศาสตร์ 9 เส้นประสาท มีเดียน เส้นประสาทมีเดียนที่ถูกบีบรัดทำให้ชาบริเวณฝ่ามือ นิ้วหัวแม่มือ นิ้วชี้ นิ้วกลาง และครึ่งหนึ่งของนิ้วนาง กลุ่มอาการเส้นประสาทถูกกดทับที่ ข้อมือ

11 ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านการย ศาสตร์ 10 อันตรายจากท่าทางการทำงานที่ไม่เหมาะสม อาจปรับปรุงแก้ไขได้โดยใช้การย ศาสตร์ : วิทยาการในการจัดสภาพงาน ให้เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงาน

12 ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านการย ศาสตร์ 11 ภาพแสดงกฎของข้อศอกงาน นั่ง ระดับ ศอก

13 ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านการย ศาสตร์ 12 ภาพแสดงกฎของข้อศอกงานยืน ระดับ ศอก

14 ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านการย ศาสตร์ 13 ท่านั่งทำงานที่ถูกหลักการย ศาสตร์ 1) สภาพงาน : - ความสูงของงานอยู่ระดับข้อศอก - เก้าอี้ปรับความสูงได้ มีพนักพิง และ ควรมีที่พักแขน - มีบริเวณสำหรับสอดเข่า - ควรมีที่วางเท้าอย่างเหมาะสม

15 ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านการย ศาสตร์ 14 หน้าจอ ที่ยึดเอกสาร แป้นพิมพ์ ที่พักเท้า เก้าอี้ เมาส์

16 ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านการย ศาสตร์ 15 2) ท่านั่ง : - ศีรษะ อยู่ในลักษณะสมดุล สายตาทอด อยู่ระดับราบ - ไหล่ทั้งสองข้างอยู่ในลักษณะธรรมชาติ - ลำตัวอยู่ในแนวดิ่งหรือเอนไปข้างหลัง เล็กน้อย - แขนส่วนล่างทั้งสอง และต้นขา ควรอยู่ ในระดับราบ - ไม่อยู่ในท่าที่ฝืนธรรมชาติ - มีการเปลี่ยนอิริยาบถเป็นระยะ

17 ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านการย ศาสตร์ 16 - ให้จอภาพอยู่ตรงหน้า - นั่งในตำแหน่งสบายๆ ตามธรรมชาติ

18 ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านการย ศาสตร์ 17 ท่ายืนทำงานที่ถูก หลักการยศาสตร์ 1) สภาพงาน : - ความสูงของงานโดยทั่วไปอยู่ ระดับข้อศอก - มีบริเวณสำหรับเคลื่อนเท้าไปมา - มีที่พักเท้า ถ้าต้องยืนเป็น เวลานาน

19 ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านการย ศาสตร์ 18

20 19   

21 20 2) ท่ายืน : - ศีรษะ อยู่ในลักษณะสมดุล - ไหล่ทั้งสองข้างอยู่ในลักษณะ ธรรมชาติ - - เอวแอ่นน้อยที่สุด ร่างกายไม่ ควรเอนไปข้างหน้า หรือ ข้างหลัง - ไม่อยู่ในท่าที่ฝืนธรรมชาติ - มีการเปลี่ยนอิริยาบถเป็นระยะ

22 ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านการย ศาสตร์ 21

23 22 กายบริหารระหว่างการทำงาน

24 ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านการย ศาสตร์ 23 เชิญชวนผู้รับการอบรม ทดลองนั่ง / ยืนในท่าต่าง ๆ

25 ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านการย ศาสตร์ 24 การทดสอบความรู้หลัง เรียน


ดาวน์โหลด ppt 1 ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนา มัย ด้านการยศาสตร์ เรื่องท่าทางการทำงานที่ถูก หลักการยศาสตร์ จัดทำโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน สนับสนุนโดยสำนักงานประกันสังคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google