งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ บริษัทกรุงไทยแอกซ่าประกัน ชีวิต จำกัด สำนักงานตัวแทนประกันชีวิตสาขา อยุธยา คุณปราสาทพร ลิมปกุล โดย นางสาวภาวิดา แย้มสังข์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ บริษัทกรุงไทยแอกซ่าประกัน ชีวิต จำกัด สำนักงานตัวแทนประกันชีวิตสาขา อยุธยา คุณปราสาทพร ลิมปกุล โดย นางสาวภาวิดา แย้มสังข์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ บริษัทกรุงไทยแอกซ่าประกัน ชีวิต จำกัด สำนักงานตัวแทนประกันชีวิตสาขา อยุธยา คุณปราสาทพร ลิมปกุล โดย นางสาวภาวิดา แย้มสังข์

2

3 บริษัท กรุงไทย - แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด กรุงไทย - แอกซ่า ประกันชีวิต เกิดจากสองประสานที่แข็งแกร่ง ระหว่าง บมจ. ธนาคาร กรุงไทย และกลุ่มแอกซ่า กลุ่มธุรกิจที่มีความ เชี่ยวชาญด้านความคุ้มครองทางการเงินและการบริหารจัดการ สินทรัพย์ระดับโลก โลโก้ บริษัทกรุงไทย - แอกซ่า ประกันชีวิต จึงถูกสร้างขึ้นโดย แสดงให้เห็นถึงการรวมกันระหว่าง 2 องค์กร โดยวางโลโก้ของบ มจ. ธนาคารกรุงไทย และ โลโก้ของกลุ่มแอกซ่า อยู่เคียงข้างกันมีตัวอักษรภาษาไทยระบุชื่อของ บริษัทว่า กรุงไทย - แอกซ่า วางไว้เหนือเส้นตรงสีแดง และ signature ใหม่ของบริษัท นิยามใหม่ / ของการประกันชีวิต วันนี้ กรุงไทย - แอกซ่า ประกันชีวิต จึงเป็นบริษัทประกันชีวิตที่มีการ เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยวิสัยทัศน์ที่จะก้าวขึ้นเป็นบริษัทประกัน ชีวิตอันดับ 1 ในใจคนไทย ภายในปี 2555

4 บริษัท กรุงไทย - แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน ) เป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นนำของไทย ก่อตั้งในปี พ. ศ.2540 ที่เกิดจากการร่วมทุนระหว่าง บมจ. ธนาคารกรุงไทย ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ชั้นนำที่มีรัฐบาลไทยเป็น ผู้ถือหุ้นใหญ่ และกลุ่มแอกซ่า กลุ่มธุรกิจประกันชีวิต สุขภาพ และ บริหารสินทรัพย์ขนาดใหญ่ ส่งผลให้ กรุงไทย - แอกซ่า ประกันชีวิต เป็นบริษัทประกันชีวิตที่มีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง และมีความ เชี่ยวชาญ ในด้านการรับประกันชีวิต

5 กลุ่มแอกซ่าเป็นกลุ่มธุรกิจชั้นนำระดับโลกที่ให้บริการ ด้านความคุ้มครองทางการเงิน และการบริหารจัดการ สินทรัพย์ โดยในปี 2002 2004 และ 2007 กลุ่มแอกซ่า ได้รับการจัดอันดับจากนิตยสารฟอร์จูนโกลโบล 500 ให้ เป็นอันดับ 1 ของธุรกิจประกันชีวิตของโลกในด้านรายได้ และการดำเนินงาน และเป็นอันดับที่ 15 ของธุรกิจทั่ว โลกในปี 2007 การทำงานของบริษัท

6 ธุรกิจหลักของกลุ่มแอกซ่า 1. การประกันชีวิตและการออมเงิน ( Life and savings) 2. การประกันอสังหาริมทรัพย์และประกันวินาศภัย ( Property and casualty insurance) 3. การประกันภัยสากล ( International insurance ) 4. การบริหารจัดการสินทรัพย์ ( Asset management ) 5. การให้บริการด้านการเงินอื่น ๆ (Other financial services) กลุ่มแอกซ่า มีธุรกิจในประเทศไทย ได้แก่ - บริษัท กรุงไทย - แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด - บริษัท แอกซ่า ประกันภัย จำกัด ( มหาชน ) - บริษัท แอกซ่า แอสซิสแทนส์ จำกัด

7 หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายระหว่างฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ 1. บริการเกี่ยวกับตัวแทนประกันชีวิต มีหน้าที่ประสานงานระหว่าง ตัวแทนกับบริษัท 2. มีหน้าที่บริการรับปรึกษาจากลูกค้า ตัวข้าพเจ้าได้ฝึก ประสบการณ์ในหน้าที่ 3. ผู้ช่วยเลขานุการคอยรับเรื่องที่ตัวแทนประกันชีวิตจะติดต่อ บริษัท 4. จัดเตรียมเอกสารให้ตัวแทนประกันชีวิต 5. รับชำระค่าเบี้ยจากลูกค้า 6. สอบเป็นตัวแทนประกันชีวิตรวมทั้งเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับ ประกันชีวิตอีกด้วย

8 1. พนักงานเกิดการขาดความสามัคคีกันในหมู่คณะ 2. การทำงานเกิดการแบ่งพรรคแบ่งพวกกัน พาเราทำ ปรับตัวค่อนข้างลำบากในช่วงแรก 3. ลักษณะงานค่อนข้างทำงานเป็นทีมแต่บุคลากรไม่มี การทำงานเป็นทีม คอยเอารัดเอา เปรียบกัน ปัญหาหลักในหน่วยงาน

9 1. การประชุมหารือผู้เกี่ยวข้องเพื่อหาปัญหาและวิธีการ แก้ไขปัญหา 2. จัดให้มีกิจกรรมสร้างความสามัคคีเพื่อสร้าง ความสัมพันธ์อันกลมเกลียว วิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้ง

10 1. มีความรู้ทางด้านประกันชีวิตมากขึ้นจากความรู้เดิมที่มีอยู่ 2. ได้ประสบการณ์การทำงานเพราะได้ปฏิบัติงานจริง 3. ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตในสังคมการทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้น ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ

11 - ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ - ได้เรียนรู้ชีวิตการทำงานและได้ปฏิบัติงานจริงๆ - ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่บริษัทจัดขึ้น ความประทับใจจากการฝึก ประสบการณ์วิชาชีพครั้งนี้

12 ภาพกิจกรรม

13 ไปร่วมงาน AGENCY01 KICKOFF บริษัทกรุงไทย - แอกซ่าประกันชีวิต ในหัวข้อ ( ประสบความสำเร็จ กับธุรกิจประกันชีวิต กับรายได้ 5 แสนบาทต่อเดือน ) วันที่ 6 เม. ย.2555 ณ. โรงแรม วรบุรีอโยธยา จ. อยุธยา

14 สอบตัวแทนประกันที่สมาคมประกันชีวิตแห่งประเทศไทย

15 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ บริษัทกรุงไทยแอกซ่าประกัน ชีวิต จำกัด สำนักงานตัวแทนประกันชีวิตสาขา อยุธยา คุณปราสาทพร ลิมปกุล โดย นางสาวภาวิดา แย้มสังข์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google