งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ บริษัทกรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต จำกัด สำนักงานตัวแทนประกันชีวิตสาขาอยุธยา คุณปราสาทพร ลิมปกุล โดย นางสาวภาวิดา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ บริษัทกรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต จำกัด สำนักงานตัวแทนประกันชีวิตสาขาอยุธยา คุณปราสาทพร ลิมปกุล โดย นางสาวภาวิดา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ บริษัทกรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต จำกัด สำนักงานตัวแทนประกันชีวิตสาขาอยุธยา คุณปราสาทพร ลิมปกุล โดย นางสาวภาวิดา แย้มสังข์

2

3 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด
กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เกิดจากสองประสานที่แข็งแกร่งระหว่าง บมจ. ธนาคาร กรุงไทย และกลุ่มแอกซ่า กลุ่มธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญด้านความ คุ้มครองทางการเงินและการบริหารจัดการสินทรัพย์ระดับโลก โลโก้ บริษัทกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จึงถูกสร้างขึ้นโดยแสดงให้เห็นถึง การรวมกันระหว่าง 2 องค์กร โดยวางโลโก้ของบมจ.ธนาคารกรุงไทย และ โลโก้ของกลุ่มแอกซ่า อยู่เคียงข้างกันมีตัวอักษรภาษาไทยระบุชื่อของบริษัทว่า กรุงไทย-แอกซ่า วางไว้เหนือเส้นตรงสีแดง และ signature ใหม่ของบริษัท นิยามใหม่ / ของการประกันชีวิต วันนี้ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จึงเป็นบริษัทประกันชีวิตที่มีการเจริญเติบโต อย่างรวดเร็วด้วยวิสัยทัศน์ที่จะก้าวขึ้นเป็นบริษัทประกันชีวิตอันดับ 1 ในใจคนไทย ภายในปี 2555 

4   บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  เป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นนำของไทย ก่อตั้งในปี  พ.ศ.2540 ที่เกิดจากการร่วมทุนระหว่าง  บมจ.ธนาคารกรุงไทย  ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ชั้นนำที่มีรัฐบาลไทยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และกลุ่มแอกซ่า กลุ่มธุรกิจประกันชีวิต สุขภาพ และบริหารสินทรัพย์ขนาดใหญ่ ส่งผลให้ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เป็นบริษัทประกันชีวิตที่มีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง และมีความเชี่ยวชาญ ในด้านการรับประกันชีวิต      

5 การทำงานของบริษัท กลุ่มแอกซ่าเป็นกลุ่มธุรกิจชั้นนำระดับโลกที่ให้บริการด้านความ คุ้มครองทางการเงิน และการบริหารจัดการสินทรัพย์ โดยในปี และ 2007 กลุ่มแอกซ่าได้รับการจัดอันดับจากนิตยสารฟอร์ จูนโกลโบล 500 ให้เป็นอันดับ 1 ของธุรกิจประกันชีวิตของโลกใน ด้านรายได้และการดำเนินงาน และเป็นอันดับที่ 15 ของธุรกิจทั่วโลก ในปี 2007

6 ธุรกิจหลักของกลุ่มแอกซ่า. 1
ธุรกิจหลักของกลุ่มแอกซ่า 1. การประกันชีวิตและการออมเงิน ( Life and savings) 2. การประกันอสังหาริมทรัพย์และประกันวินาศภัย ( Property and casualty insurance) 3. การประกันภัยสากล ( International insurance ) 4. การบริหารจัดการสินทรัพย์ ( Asset management ) 5. การให้บริการด้านการเงินอื่น ๆ (Other financial services) กลุ่มแอกซ่า มีธุรกิจในประเทศไทย ได้แก่ - บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด - บริษัท แอกซ่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) - บริษัท แอกซ่า แอสซิสแทนส์ จำกัด  

7 หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1.บริการเกี่ยวกับตัวแทนประกันชีวิต มีหน้าที่ประสานงานระหว่างตัวแทนกับบริษัท 2.มีหน้าที่บริการรับปรึกษาจากลูกค้า ตัวข้าพเจ้าได้ฝึกประสบการณ์ในหน้าที่ 3.ผู้ช่วยเลขานุการคอยรับเรื่องที่ตัวแทนประกันชีวิตจะติดต่อบริษัท 4.จัดเตรียมเอกสารให้ตัวแทนประกันชีวิต 5.รับชำระค่าเบี้ยจากลูกค้า 6.สอบเป็นตัวแทนประกันชีวิตรวมทั้งเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับประกันชีวิตอีกด้วย

8 ปัญหาหลักในหน่วยงาน 1. พนักงานเกิดการขาดความสามัคคีกันในหมู่คณะ
1. พนักงานเกิดการขาดความสามัคคีกันในหมู่คณะ 2. การทำงานเกิดการแบ่งพรรคแบ่งพวกกัน พาเราทำปรับตัวค่อนข้างลำบากใน ช่วงแรก 3. ลักษณะงานค่อนข้างทำงานเป็นทีมแต่บุคลากรไม่มีการทำงานเป็นทีม คอยเอา รัดเอา เปรียบกัน

9 วิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้ง
1. การประชุมหารือผู้เกี่ยวข้องเพื่อหาปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหา 2. จัดให้มีกิจกรรมสร้างความสามัคคีเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันกลมเกลียว

10 ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1. มีความรู้ทางด้านประกันชีวิตมากขึ้นจากความรู้เดิมที่มีอยู่ 2.ได้ประสบการณ์การทำงานเพราะได้ปฏิบัติงานจริง 3.ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตในสังคมการทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้น

11 ความประทับใจจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครั้งนี้
-ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ -ได้เรียนรู้ชีวิตการทำงานและได้ปฏิบัติงานจริงๆ -ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่บริษัทจัดขึ้น

12 ภาพกิจกรรม

13 ไปร่วมงานAGENCY01 KICKOFF บริษัทกรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต
ในหัวข้อ(ประสบความสำเร็จ กับธุรกิจประกันชีวิต กับรายได้ 5แสนบาทต่อเดือน) วันที่6 เม.ย.2555 ณ.โรงแรม วรบุรีอโยธยา จ.อยุธยา

14 สอบตัวแทนประกันที่สมาคมประกันชีวิตแห่งประเทศไทย

15 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ บริษัทกรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต จำกัด สำนักงานตัวแทนประกันชีวิตสาขาอยุธยา คุณปราสาทพร ลิมปกุล โดย นางสาวภาวิดา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google