งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิลเบอร์ ไรท์ เกิด 16 เมษายน ค. ศ. 1867 ที่เมืองมิลล์ วิลลี่ มลรัฐ อินเดียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา เสียชีวิต 30 พฤษภาคม ค. ศ. 1912 ด้วยโรคไทฟอยด์ ที่เมือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิลเบอร์ ไรท์ เกิด 16 เมษายน ค. ศ. 1867 ที่เมืองมิลล์ วิลลี่ มลรัฐ อินเดียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา เสียชีวิต 30 พฤษภาคม ค. ศ. 1912 ด้วยโรคไทฟอยด์ ที่เมือง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 วิลเบอร์ ไรท์ เกิด 16 เมษายน ค. ศ. 1867 ที่เมืองมิลล์ วิลลี่ มลรัฐ อินเดียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา เสียชีวิต 30 พฤษภาคม ค. ศ. 1912 ด้วยโรคไทฟอยด์ ที่เมือง เดย์ตัน มลรัฐโอไฮโอ ประเทศ สหรัฐอเมริกา

4 ออร์วิล ไรท์ เกิด 19 สิงหาคม ค. ศ. 1871 ที่เมืองเดย์ตัน มลรัฐ โอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา เสียชีวิต 30 มกราคม ค. ศ. 1948 ที่เมืองเดย์ตัน มลรัฐ โอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมรักา

5 บิดา ชื่อ มิลตัน ไรท์ เป็นนักบวช มารดา ชื่อ ซูซาน ไรท์

6 สองพี่น้องตระกลูไรท์ได้ ศึกษาเพียง ชั้นมัธยมศึกษาเท่านั้น

7 สองพี่น้องตระกูลไรท์มีความ ใฝ่ฝันที่จะบินอยู่ตลอดเวลา ต่อมามีข่าวกาทดลองเครื่อง ร่อนในเยอรมนี ของลิ เลียนธาล แต่การบินครั้งนั้น ไม่ประสบความสำเร็จ และ ทำให้ลิเลียนธาลต้อง เสียชีวิต แต่ถึงอย่างนั้นทั้ง สองก็ยังมีความสนใจเรื่อง การบินต่อไป

8 สร้างเครื่องบินสำเร็จเป็น คนแรกของโลก

9

10


ดาวน์โหลด ppt วิลเบอร์ ไรท์ เกิด 16 เมษายน ค. ศ. 1867 ที่เมืองมิลล์ วิลลี่ มลรัฐ อินเดียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา เสียชีวิต 30 พฤษภาคม ค. ศ. 1912 ด้วยโรคไทฟอยด์ ที่เมือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google