งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบวกที่มี ผลบวกไม่เกิน 9 ชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 1 โดย.... ครูสุพิน ปณะการ โรงเรียนบ้านโป่ง สพท. เชียงราย เขต 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบวกที่มี ผลบวกไม่เกิน 9 ชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 1 โดย.... ครูสุพิน ปณะการ โรงเรียนบ้านโป่ง สพท. เชียงราย เขต 2"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบวกที่มี ผลบวกไม่เกิน 9 ชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 1 โดย.... ครูสุพิน ปณะการ โรงเรียนบ้านโป่ง สพท. เชียงราย เขต 2 E-mail supin937@gmail.com

2 จุดประสงค์การเรียนรู้  เพื่อให้นักเรียนหาผลบวกที่มี ผลบวกไม่เกิน 9 ได้  เพื่อให้นักเรียนมีความสุขกับ การเรียน  เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการบวก

3 ความหมายของ การบวก  การบวกหมายถึง การนำจำนวน สองจำนวนขึ้นไปมารวมกัน ผลรวมที่ได้จะเพิ่มขึ้น อาจใช้วี การนับรวม เพื่อให้มีจำนวน เพิ่มขึ้น หรือนับต่อ ตัวอ ย่าง 41 + = 4

4 31+ =

5 33 + =

6 52 + =

7 1 1 2 2 + + = = 3564 - - 7 3 3 5 5 6 6 4 4 7 7

8 1. 4 + 3 = 7 7 2. 4 + 4 = 8 8 3. 4 + 5 = 9 9 4. 6 + 2 = 8 8 5. 7 + 2 = 9 9 6 6 5 5 4 4

9 6. 4 + 3 = 7 7 7. 4 + 4 = 8 8 8. 4 + 5 = 9 9 9. 6 + 2 = 8 8 10. 7 + 2 = 9 9 6 6 5 5 4 4

10 11. 4 + = 12. 5 + = 9 13. + 5 = 7 14. + 2 = 9 15. 7 + = 9 8 7 7 2 2 3 3 1 1 8 8 6 6 5 5 4 4 4 4 2 2

11 16. 2 + = 17. 8 + = 9 18. + 0 = 5 19. + 4 = 8 20. 3 + = 7 7 7 7 2 2 3 3 1 1 4 4 6 6 5 5 4 4 5 5 2 2

12 5252 + 6 6 6262 + 7 7 3232 + 8 8 7272 + 9 9 2424 + 10 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5

13 6 6 7 7 9 9 5 5 9 9 6 + 3 4 + 3 7 + 2 3 + 2 5 + 1

14 มีนกแก้ว 5 ตัว บินมาอีก 2 ตัว รวมมีนกแก้วกี่ตัว 7 ตัว 8 ตัว 9 ตัว 30

15 มีลูกหมา 4 ตัว ลูกแมว 5 ตัว รวมมีสัตว์กี่ตัว 7 ตัว 8 ตัว 9 ตัว 30

16


ดาวน์โหลด ppt การบวกที่มี ผลบวกไม่เกิน 9 ชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 1 โดย.... ครูสุพิน ปณะการ โรงเรียนบ้านโป่ง สพท. เชียงราย เขต 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google