งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบวกที่มีผลบวกไม่เกิน 9 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบวกที่มีผลบวกไม่เกิน 9 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบวกที่มีผลบวกไม่เกิน 9 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โดย.... ครูสุพิน ปณะการ โรงเรียนบ้านโป่ง สพท.เชียงราย เขต 2

2 จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้นักเรียนหาผลบวกที่มีผลบวกไม่เกิน 9 ได้ เพื่อให้นักเรียนมีความสุขกับการเรียน เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการบวก

3 ความหมายของการบวก การบวกหมายถึง การนำจำนวนสองจำนวนขึ้นไปมารวมกันผลรวมที่ได้จะเพิ่มขึ้น อาจใช้วีการนับรวม เพื่อให้มีจำนวนเพิ่มขึ้น หรือนับต่อ ตัวอย่าง + 4 4 1 =

4 มาสนุกกับการบวก <Keypad will appear here based on shape and location of this rectangle.> 3 + 1 =

5 มาสนุกกับการบวก + 3 3 <Keypad will appear here based on shape and location of this rectangle.> =

6 มาสนุกกับการบวก <Keypad will appear here based on shape and location of this rectangle.> + 5 2 =

7 นักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์แทนจำนวน
1 = + - 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7

8 เรามาเติมตัวเลขในช่องว่างกันเถอะ
5 4 = 8 7 8 9 = 9 6 = = =

9 นำตัวเลขเติมช่องว่างให้ถูกต้อง
9 8 = 8 9 = 6 7 = 4 5 = =

10 เรามาเติมตัวเลขในช่องว่างกันเถอะ
3 2 8 = 1 8 = 9 6 7 4 = 7 5 2 4 = 9 = 9

11 เรามาเติมตัวเลขในช่องว่างกันเถอะ
3 2 7 = 1 4 = 9 6 7 4 = 5 5 2 5 = 8 = 7

12 การบวกตามแนวตั้ง 5 2 6 2 3 2 7 2 2 4 + + + + + 3 4 5 1 2 8 9 10 6 7

13 โยงเส้นจับคู่ให้ถูกต้อง
5 6 + 3 9 4 + 3 6 7 + 2 3 + 2 9 7 5 + 1

14 มีนกแก้ว 5 ตัว บินมาอีก 2 ตัว รวมมีนกแก้วกี่ตัว
30 7 ตัว 8 ตัว 9 ตัว

15 มีลูกหมา 4 ตัว ลูกแมว 5 ตัว รวมมีสัตว์กี่ตัว
30 7 ตัว 8 ตัว 9 ตัว

16 <Scoreboard will appear here, leave shape as-is.>


ดาวน์โหลด ppt การบวกที่มีผลบวกไม่เกิน 9 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google