งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบวกที่มี ผลบวกไม่เกิน 9 ชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 1 โดย.... ครูสุพิน ปณะการ โรงเรียนบ้านโป่ง สพท. เชียงราย เขต 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบวกที่มี ผลบวกไม่เกิน 9 ชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 1 โดย.... ครูสุพิน ปณะการ โรงเรียนบ้านโป่ง สพท. เชียงราย เขต 2"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบวกที่มี ผลบวกไม่เกิน 9 ชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 1 โดย.... ครูสุพิน ปณะการ โรงเรียนบ้านโป่ง สพท. เชียงราย เขต 2

2 จุดประสงค์การเรียนรู้  เพื่อให้นักเรียนหาผลบวกที่มี ผลบวกไม่เกิน 9 ได้  เพื่อให้นักเรียนมีความสุขกับ การเรียน  เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการบวก

3 ความหมายของ การบวก  การบวกหมายถึง การนำจำนวน สองจำนวนขึ้นไปมารวมกัน ผลรวมที่ได้จะเพิ่มขึ้น อาจใช้วี การนับรวม เพื่อให้มีจำนวน เพิ่มขึ้น หรือนับต่อ ตัวอ ย่าง 41 + = 4

4 31+ =

5 33 + =

6 52 + =

7 = =

8 = = = = =

9 = = = = =

10 = = = = =

11 = = = = =

12

13

14 มีนกแก้ว 5 ตัว บินมาอีก 2 ตัว รวมมีนกแก้วกี่ตัว 7 ตัว 8 ตัว 9 ตัว 30

15 มีลูกหมา 4 ตัว ลูกแมว 5 ตัว รวมมีสัตว์กี่ตัว 7 ตัว 8 ตัว 9 ตัว 30

16


ดาวน์โหลด ppt การบวกที่มี ผลบวกไม่เกิน 9 ชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 1 โดย.... ครูสุพิน ปณะการ โรงเรียนบ้านโป่ง สพท. เชียงราย เขต 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google