งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้งาน High Level API : Forms อ. วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้งาน High Level API : Forms อ. วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้งาน High Level API : Forms อ. วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล

2 คลาส TextField TextField เป็นคลาสสำหรับสร้างกล่องรับข้อความ การทำงานคล้าย TextBox แต่ TextField ต้องบรรจุลง Form ค่าที่รับด้วย TextField ประกอบด้วย Text 1 บรรทัด รูปแบบ TextField(String label,String text,int maxSize,int constraints) Constrains Mode ได้แก่ ANY, NUMERIC, PASSWORD, PHONENUMBER, URL, EMAILADDR

3 เมื่อต้องการอ่านค่าที่ป้อนใน TextField สามารถใช้ เมธอด 1. getString() เมธอดนี้จะส่งค่ากลับเป็น String ตัวอย่างการใช้งาน String data = textfiled.getString(); 2. getChar() เมธอดนี้จะส่งค่ากลับเป็นอาร์เรย์ของ อักขระ ตัวอย่างการใช้งาน char[] data = new char[textfield.size()]; textfield.getChar(data); คลาส TextField ( ต่อ )

4 ตัวอย่าง การใช้งาน TextField

5 ตัวอย่าง การใช้งาน TextField ( ต่อ )

6 ผลการรัน

7 คลาส ChoiceGroup ChoiceGroup เป็นกลุ่มของตัวเลือกที่บรรจุภายใน Form มีลักษณะคล้าย List รูปแบบการใช้งาน ChoiceGroup(String label,int choiceType); ChoiceGroup(String label,int choiceType,String[] stringElements,Image[] imageElements); ChoiceType ได้แก่ 1. IMPLICIT 2. EXCLUSIVE 3. MULTIPLE

8 ตัวอย่าง การใช้งาน ChoiceGroup

9 ตัวอย่าง การใช้งาน ChoiceGroup ( ต่อ )

10 ผลการรัน

11 คลาส Gauge ใช้สำหรับสร้างกราฟแท่งใน Form เพื่อแสดงแถบ กราฟฟิกแทนตัวเลข รูปแบบ Gauge(String label,boolean interactive,int maxValue,int initialValue) โดยที่ lebel เป็นข้อความ interactive ใช้ระบุว่าเป็น Gauge แบบ intercative หรือ non- interactive maxValue เป็นค่าสูงสุดของ Gauge initialValue เป็นค่าเริ่มต้นของ Gauge

12 การกำหนดค่าให้อ็อบเจกต์ของคลาส Gauge ให้ใช้ เมธอด setValue() การอ่านค่าจากอ็อบเจกต์ของคลาส Gauge ให้ใช้ เมธอด getValue() คลาส Gauge ( ต่อ )

13 ตัวอย่าง การใช้งานคลาส Gauge

14 ผลการรัน

15 คลาส Ticker เป็นคลาสที่ใช้สร้างตัวอักษรวิ่งบนหน้าจอภาพ คลาสนี้ไม่ได้สืบทอดมาจากคลาส Screen หรือ Item แต่ถูกออกแบบให้ทำงานกับ Screen และนำไปผูก กับอ็อบเจกต์ที่อยู่บนฟอร์ม โดยใช้เมธอด setTicker()

16 ตัวอย่าง การใช้งาน คลาส Ticker

17 ผลการรัน

18 แบบฝึกหัด เขียนโปรแกรมรับค่า ชื่อ, นามสกุล, E-mail Address โดยใช้ TextField รับค่าเพศ โดยใช้ Radio Button รับ วันเกิดโดยใช้ DateField และสร้างปุ่ม 2 ปุ่ม ปุ่ม Submit เมื่อคลิกให้แสดงค่าที่ Input ในฟอร์มใหม่ และปุ่ม Exit เมื่อคลิกให้ออกจากโปรแกรม


ดาวน์โหลด ppt การใช้งาน High Level API : Forms อ. วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google