งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คู่มือการใช้ฐานข้อมูล SciFinder Scholar

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คู่มือการใช้ฐานข้อมูล SciFinder Scholar"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คู่มือการใช้ฐานข้อมูล SciFinder Scholar

2 ขอบเขตของข้อมูล ให้ข้อมูลจาก วารสาร สิทธิบัตร หนังสือ รายงานการประชุม รายงานวิจัย ทางเคมี ฐานข้อมูลสารเคมีจาก CAS registry ปรับปรุงข้อมูลทุกวัน

3 ข้อมูลจาก 6 ฐานข้อมูลหลัก
Caplus ข้อมูล ปี 1967- MEDLINE ข้อมูล ปี CAS Registry ข้อมูล ปี 1957 CAS REACT ข้อมูล ปี1985 CHEMLIST CHEMCAT

4 การติดตั้งโปรแกรมการค้น

5 เรียกใช้โปรแกรมโดยดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอน

6

7 การค้น

8

9 Explore By Research Topic
ใช้วลีหรือประโยคภาษาอังกฤษแบบง่ายๆ โดยอาจใช้คำ บุพบท(preposition),คำสันธาน (conjunctions) แต่ Sci Finder ไม่รู้จักคำสั่งภาษา computer เช่น พวก Boolean ต่างๆ ให้เน้น 2 หรือ 3 concept เชื่อมด้วย preposition เช่น I am interested in wastewater treatment at Walt Disney world

10 ให้กระจายคำที่ต้องการ Modifies เช่น
ใช้ black dragons and black magic แทนที่จะใช้คำว่า black dragons and magic ใช้ เครื่องหมาย “ “ คร่อมคำที่ไม่ต้องการ แทนการใช้คำว่า not ใช้เครื่องหมาย( ) แทนการใช้คำเหมือน (synonym)หรือคำที่มี concept สัมพันธ์กัน เช่น I am interested in topical treatments for poison ivy (Rhus radiacans)

11 ค้นจาก Research Topic

12 เลือกฐานข้อมูล

13

14

15

16 ผลการค้น รูป microscope รูป microscope

17 รายละเอียดของผลการค้น

18 จำกัดผลการค้น : analyze

19

20 การดูfulltext รูปคอมพิวเตอร์

21

22 จำกัดผลการค้น : refine

23 Refine by research topic

24

25 รายละเอียดของผลการค้น (ต่อ)
Registry number

26 Hyperlink

27 ดู 3D Structure

28 3D structure !

29 rotate 3D structure

30 Get Related Information

31

32

33 ค้นจาก Reaction Structure / Chemical Structure

34

35 การ locate

36

37 การBrowse

38

39 มีข้อสงสัยใด ๆ โปรดสอบถามบรรณารักษ์บริการตอบคำถาม หรือ Ask a librarian หรือ chat กับบรรณารักษ์


ดาวน์โหลด ppt คู่มือการใช้ฐานข้อมูล SciFinder Scholar

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google