งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คู่มือการใช้ ฐานข้อมูล SciFinder Scholar. ขอบเขตของ ข้อมูล  ให้ข้อมูลจาก วารสาร สิทธิบัตร หนังสือ รายงานการประชุม รายงาน วิจัย ทางเคมี  ฐานข้อมูลสารเคมีจาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คู่มือการใช้ ฐานข้อมูล SciFinder Scholar. ขอบเขตของ ข้อมูล  ให้ข้อมูลจาก วารสาร สิทธิบัตร หนังสือ รายงานการประชุม รายงาน วิจัย ทางเคมี  ฐานข้อมูลสารเคมีจาก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คู่มือการใช้ ฐานข้อมูล SciFinder Scholar

2 ขอบเขตของ ข้อมูล  ให้ข้อมูลจาก วารสาร สิทธิบัตร หนังสือ รายงานการประชุม รายงาน วิจัย ทางเคมี  ฐานข้อมูลสารเคมีจาก CAS registry  ปรับปรุงข้อมูลทุกวัน

3 ข้อมูลจาก 6 ฐานข้อมูล หลัก  Caplus ข้อมูล ปี 1967-  MEDLINE ข้อมูล ปี 1958-  CAS Registry ข้อมูล ปี 1957  CAS REACT ข้อมูล ปี 1985  CHEMLIST  CHEMCAT

4 การติดตั้งโปรแกรม การค้น

5  เรียกใช้โปรแกรมโดยดับเบิ้ลคลิกที่ ไอคอน

6

7 การค้น

8

9 Explore By Research Topic  ใช้วลีหรือประโยคภาษาอังกฤษแบบ ง่ายๆ โดยอาจใช้คำ บุพบท (preposition), คำสันธาน (conjunctions) แต่ Sci Finder ไม่ รู้จักคำสั่งภาษา computer เช่น พวก Boolean ต่างๆ  ให้เน้น 2 หรือ 3 concept เชื่อมด้วย preposition เช่น I am interested in wastewater treatment at Walt Disney world

10  ให้กระจายคำที่ต้องการ Modifies เช่น ใช้ black dragons and black magic แทนที่จะใช้คำว่า black dragons and magic  ใช้ เครื่องหมาย “ “ คร่อมคำที่ไม่ ต้องการ แทนการใช้คำว่า not  ใช้เครื่องหมาย ( ) แทนการใช้คำ เหมือน (synonym) หรือคำที่มี concept สัมพันธ์กัน เช่น I am interested in topical treatments for poison ivy (Rhus radiacans)

11 ค้นจาก Research Topic

12 เลือกฐานข้อมูล

13

14

15

16 ผลการค้น รูป microscope

17 รายละเอียดของผลการค้น

18 จำกัดผลการค้น : analyze

19

20 รูป คอมพิวเตอร์ การดูfulltext

21

22 จำกัดผลการค้น : refine

23 Refine by research topic

24

25 รายละเอียดของผลการค้น (ต่อ) Registry number

26 Hyperlink

27 ดู 3D Structure

28 3D structure !

29 rotate 3D structure

30 Get Related Information

31

32

33 ค้นจาก Reaction Structure / Chemical Structure

34

35 การ locate

36

37 การ Browse

38

39 มีข้อสงสัยใด ๆ โปรด สอบถามบรรณารักษ์บริการ ตอบคำถาม หรือ Ask a librarian หรือ chat กับ บรรณารักษ์


ดาวน์โหลด ppt คู่มือการใช้ ฐานข้อมูล SciFinder Scholar. ขอบเขตของ ข้อมูล  ให้ข้อมูลจาก วารสาร สิทธิบัตร หนังสือ รายงานการประชุม รายงาน วิจัย ทางเคมี  ฐานข้อมูลสารเคมีจาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google