งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 โครงสร้างพื้นฐานของ JavaScript องค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญมีดังนี้ Variable and Value Variable and Value Operator Operator Statement Statement Function.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 โครงสร้างพื้นฐานของ JavaScript องค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญมีดังนี้ Variable and Value Variable and Value Operator Operator Statement Statement Function."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 โครงสร้างพื้นฐานของ JavaScript องค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญมีดังนี้ Variable and Value Variable and Value Operator Operator Statement Statement Function Function Event and Event handler Event and Event handler Object Object

2 2 Object ใน JavaScript Window Objects Window Objects HTML Objects หรือ Document Object HTML Objects หรือ Document Object Built-in Objects Built-in Objects User Define Objects User Define Objects

3 3

4 4

5 5 Document Object รูปแบบการเขียน Document.[xxxxxxx] PropertiesMethod รูปแบบของหน้า เอกสารเว็บเพจ เช่น พื้นหลัง สีของอักษร สี ลิงค์ ข้อความไตเติ้ล คำสั่งที่เกี่ยวกับ เอกสาร ที่สามารถ เรียกใช้ได้ เช่น แสดง ข้อความ ปิดเอกสาร

6 6 Properties document.bgcolor = red document.fgcolor = black document.linkcolor = blue document.alinkcolor = blue document.vlinkcolor = cyan document.location = เก็บ URL ของเว็บเพจ ปัจจุบัน document.form = เก็บฟอร์มอ๊อบเจ็กต์ document.images = เก็บชื่อรูปภาพที่ใช้ใน เว็บหน้าปัจจุบันเป็นลำดับ ๆ document.links = เก็บลิงค์เอาไว้เป็นลำดับ ๆ Document Object

7 7 document.clear() document.close() document.write(“hello”) document.writeln(“bye”) Methods Document Object

8 8 โครงสร้างของ Object จะเป็นลำดับชั้นสามารถ เรียกใช้อย่างเป็นลำดับได้เพื่อเรียก element แต่ละ ตัวใน HTML โครงสร้างของ Object จะเป็นลำดับชั้นสามารถ เรียกใช้อย่างเป็นลำดับได้เพื่อเรียก element แต่ละ ตัวใน HTML สิ่งที่ต้องทำก็แค่กำหนดชื่อให้กับ element ต่างๆ ใน HTML tag เช่น : Forms, fields, images, etc. สิ่งที่ต้องทำก็แค่กำหนดชื่อให้กับ element ต่างๆ ใน HTML tag เช่น : Forms, fields, images, etc. JavaScript มีการกำหนด objects บางตัวไว้ อัตโนมัติ (ไม่ต้องมากำหนดใหม่) สามารถเรียกใช้ งานได้เลย เช่น JavaScript มีการกำหนด objects บางตัวไว้ อัตโนมัติ (ไม่ต้องมากำหนดใหม่) สามารถเรียกใช้ งานได้เลย เช่น  document  navigator  screen  window Document Object Model

9 9 ส่วนประกอบต่างๆใน document object: ส่วนประกอบต่างๆใน document object: TitleReferrer URLImages FormsLinks Colors The Document Object

10 10 Objects Objects มี attributes และ methods Objects มี attributes และ methodsobjectname.attributenameobjectname.methodname()

11 11 document methods document.write() สั่งให้เขียนหรือแสดง ข้อความที่ document document.write() สั่งให้เขียนหรือแสดง ข้อความที่ document เช่น document.write("My title is" + document.title); JavaScript is Javalicious JavaScript is Javalicious I am a web page and here is my name: I am a web page and here is my name:


JavaScript is Javalicious JavaScript is Javalicious I am a web page and here is my name: I am a web page and here is my name:

JavaScript is Javalicious JavaScript is Javalicious I am a web page and here is my name: I am a web page and here is my name:
", "description": "11 document methods document.write() สั่งให้เขียนหรือแสดง ข้อความที่ document document.write() สั่งให้เขียนหรือแสดง ข้อความที่ document เช่น document.write( My title is + document.title); JavaScript is Javalicious JavaScript is Javalicious I am a web page and here is my name: I am a web page and here is my name:
JavaScript is Javalicious JavaScript is Javalicious I am a web page and here is my name: I am a web page and here is my name:
", "width": "800" }

12 12 DOM example

ถ้าต้องการเรียกค่าที่ได้จาก textbox ชื่อ age ออกมาใช้เราสามารถใช้ document.myform.age.value


ดาวน์โหลด ppt 1 โครงสร้างพื้นฐานของ JavaScript องค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญมีดังนี้ Variable and Value Variable and Value Operator Operator Statement Statement Function.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google