งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Request copy. วิธีการจองหนังสือ การจองหนังสือผ่านระบบ Library Catalog (HIP) สามารถ จองได้เฉพาะหนังสือที่มี Location เป็นของห้องสมุดที่ผู้ใช้ กำลังใช้หน้าจอการสืบค้นอยู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Request copy. วิธีการจองหนังสือ การจองหนังสือผ่านระบบ Library Catalog (HIP) สามารถ จองได้เฉพาะหนังสือที่มี Location เป็นของห้องสมุดที่ผู้ใช้ กำลังใช้หน้าจอการสืบค้นอยู่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Request copy

2 วิธีการจองหนังสือ การจองหนังสือผ่านระบบ Library Catalog (HIP) สามารถ จองได้เฉพาะหนังสือที่มี Location เป็นของห้องสมุดที่ผู้ใช้ กำลังใช้หน้าจอการสืบค้นอยู่ ณ ขณะนั้น เช่น ผู้ใช้ สืบค้นหนังสือจาก HIP ที่ห้องสมุดป๋วยฯ แต่ต้องการจอง หนังสือของหอสมุดปรีดีฯ กรณีนี้ จะไม่สามารถจองหนังสือ ได้ จะต้องเปลี่ยน URL ของ HIP ให้เป็นของหอสมุดปรีดีฯ ก่อน จึงจะสามารถจองหนังสือได้ ดังนี้ จากหน้าจอ HIP ให้เลือกที่ Journal Index เลือก Catalog Search เลือกห้องสมุดที่เป็นเจ้าของตัวเล่มหนังสือที่ต้องการจอง คลิก Go เพื่อไปยังหน้าจอ HIP ของสมุดที่ต้องการจอง หนังสือ

3 คลิกที่ชื่อห้องสมุดที่เป็นเจ้าของตัวเล่ม เพื่อไปยัง หน้าจอการสืบค้น HIP

4 สืบค้นหนังสือที่ต้องการจอง จากนั้นคลิก Go เพื่อเริ่มการ สืบค้น หนังสือที่ทำการจองได้ จะต้องมีสถานะเป็น Checked Out เท่านั้น

5 จากหน้าจอรายการบรรณานุกรมหนังสือที่ต้องการจอง ให้ คลิกที่ Request Copy

6 ปรากฏหน้าจอให้ใส่เลขบาร์โค้ดบนบัตรประจำตัวผู้ใช้ ดังนี้ บัตรสีขาว เริ่มตั้งแต่ 03 0000 xxxxx บัตรสีส้ม เริ่มตั้งแต่ 280 2004 xxxx บัตรสีแดง เริ่มตั้งแต่ 580 2003 xxxx

7 Request Confirmation แสดงรายละเอียดของหนังสือที่จอง สถานที่รับหนังสือจอง วันที่หมดอายุในการจอง คลิก Request เพื่อยืนยันการจอง

8 ตรวจสอบผลการจองหนังสือ คลิกที่ Borrower Info. จากนั้นคลิกที่ Holds Position คือ ลำดับที่ในการจองหนังสือ Expires คือ วันที่หมดอายุในการจอง หากผู้ยืมก่อนหน้านี้ ไม่นำ หนังสือมาคืนภายในเวลาที่ ระบบแจ้งไว้ การจองครั้งนี้ก็จะหายไปจากระบบ

9 ข้อควรทราบในการจองหนังสือ ผู้ใช้สามารถจองหนังสือได้คนละ 3 รายการ เท่านั้น เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับหนังสือจองแล้ว จะเก็บไว้ที่ ชั้นจอง เป็นเวลา 7 วัน หากผู้จองไม่ติดต่อยืม หนังสือภายในเวลาดังกล่าว เจ้าหน้าที่จะนำ หนังสือขึ้นชั้นต่อไป


ดาวน์โหลด ppt Request copy. วิธีการจองหนังสือ การจองหนังสือผ่านระบบ Library Catalog (HIP) สามารถ จองได้เฉพาะหนังสือที่มี Location เป็นของห้องสมุดที่ผู้ใช้ กำลังใช้หน้าจอการสืบค้นอยู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google