งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันหนึ่ง ลมและพระอาทิตย์ถกเถียงกัน ว่าใครจะคือผู้ที่มีพลังแข็งแกร่ง น่าเชื่อถือ มากกว่ากัน ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันว่าจะใช้วิธีตัดสิน โดยการทดสอบให้เห็นชัดว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันหนึ่ง ลมและพระอาทิตย์ถกเถียงกัน ว่าใครจะคือผู้ที่มีพลังแข็งแกร่ง น่าเชื่อถือ มากกว่ากัน ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันว่าจะใช้วิธีตัดสิน โดยการทดสอบให้เห็นชัดว่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 วันหนึ่ง ลมและพระอาทิตย์ถกเถียงกัน ว่าใครจะคือผู้ที่มีพลังแข็งแกร่ง น่าเชื่อถือ มากกว่ากัน ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันว่าจะใช้วิธีตัดสิน โดยการทดสอบให้เห็นชัดว่า หากผู้ใดสามารถทำให้นักเดินทางที่เดิน ทางผ่านมาผู้หนึ่ง ถอดเสื้อผ้าที่สวมใส่ … ออกจากตัวของเขา ได้ … เมื่อนั้นจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ชนะ … 1

3 ลมเป็นฝ่ายเริ่มแสดงก่อน มันได้รวบรวมพลังที่ มีอยู่ทั้งหมด เป่าลมที่มีความเย็นรุนแรงและโหดร้ายโหม กระหน่ำ เข้าปะทะร่างของนักเดินทางผู้นั้นอย่างแรง ลมเป็นฝ่ายเริ่มแสดงก่อน มันได้รวบรวมพลังที่ มีอยู่ทั้งหมด เป่าลมที่มีความเย็นรุนแรงและโหดร้ายโหม กระหน่ำ เข้าปะทะร่างของนักเดินทางผู้นั้นอย่างแรง นักเดินทางรีบกระชับเสื้อคลุมที่เขาสวมใส่ให้ แนบตัวอย่างแนบแน่น เพื่อไม่ให้มันสะบัดไปได้ตามแรงของลม นักเดินทางรีบกระชับเสื้อคลุมที่เขาสวมใส่ให้ แนบตัวอย่างแนบแน่น เพื่อไม่ให้มันสะบัดไปได้ตามแรงของลม 2

4 จากนั้น พระอาทิตย์ก็เริ่มฉายแสงอันเจิดจ้า แสงอาทิตย์ที่ร้อนแรง ขับไล่เมฆ และความหนาวเย็นไปจน หมดสิ้น จากนั้น พระอาทิตย์ก็เริ่มฉายแสงอันเจิดจ้า แสงอาทิตย์ที่ร้อนแรง ขับไล่เมฆ และความหนาวเย็นไปจน หมดสิ้น นักเดินทางผู้นั้น … รู้สึกเริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆ … และเมื่อดวง อาทิตย์ส่องแสงจ้ามากขึ้น … มากขึ้น ด้วยความร้อน … เขาก็เดินต่อไปไม่ไหวเสียแล้ว และด้วยความเหนื่อยอ่อน … เขาได้ถอดเสื้อคลุมของเขา ออกและขว้างทิ้งลงไปที่พื้น จากนั้นก็ทรุดตัวลงนั่งด้วยความอ่อนเพลีย … เพราะเหงื่อที่ ไหลออกมาจนเปียกชุ่มไปทั้งตัว และเมื่อเขามองไปเห็นแม่น้ำ … และด้วยร้อนจนสุดที่จะ ทนทานได้ นักเดินทางผู้นั้น … รู้สึกเริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆ … และเมื่อดวง อาทิตย์ส่องแสงจ้ามากขึ้น … มากขึ้น ด้วยความร้อน … เขาก็เดินต่อไปไม่ไหวเสียแล้ว และด้วยความเหนื่อยอ่อน … เขาได้ถอดเสื้อคลุมของเขา ออกและขว้างทิ้งลงไปที่พื้น จากนั้นก็ทรุดตัวลงนั่งด้วยความอ่อนเพลีย … เพราะเหงื่อที่ ไหลออกมาจนเปียกชุ่มไปทั้งตัว และเมื่อเขามองไปเห็นแม่น้ำ … และด้วยร้อนจนสุดที่จะ ทนทานได้ ชายผู้นั้นจึง … ถอดเสื้อผ้าที่เขายังมีหลงเหลืออยู่ออก ทั้งหมด แล้วกระโดดลงไปในแม่น้ำ … เพื่อหวังที่จะช่วยให้ผ่อน คลายความร้อน ดังนั้นพระอาทิตย์จึงเป็นฝ่ายชนะในการแข่งขัน … ครั้งนี้ ชายผู้นั้นจึง … ถอดเสื้อผ้าที่เขายังมีหลงเหลืออยู่ออก ทั้งหมด แล้วกระโดดลงไปในแม่น้ำ … เพื่อหวังที่จะช่วยให้ผ่อน คลายความร้อน ดังนั้นพระอาทิตย์จึงเป็นฝ่ายชนะในการแข่งขัน … ครั้งนี้ 3

5 “ ทำอะไร ควรใช้เหตุผล มากกว่า ใช้กำลัง ” หรือ … “ การโน้มน้าว ย่อมได้ผลดีกว่า การบังคับข่มขู่ ”

6


ดาวน์โหลด ppt วันหนึ่ง ลมและพระอาทิตย์ถกเถียงกัน ว่าใครจะคือผู้ที่มีพลังแข็งแกร่ง น่าเชื่อถือ มากกว่ากัน ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันว่าจะใช้วิธีตัดสิน โดยการทดสอบให้เห็นชัดว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google