งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 10 กันยายน 2552

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 10 กันยายน 2552"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 10 กันยายน 2552
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 3990 (พ.ศ.2552) ออกความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพ.ศ เรื่องกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมก๊าซเรือนกระจก ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 10 กันยายน 2552 สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัท เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด

2 สรุปสาระสำคัญ ข้อกำหนดสำหรับหน่วยงาน ตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจกเพื่อใช้ในกิจกรรมการรับรองระบบงานหรือการยอมรับในรูปแบบอื่น ๆ สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัท เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด

3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
ข้อกำหนดสำหรับหน่วยงาน ตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจกเพื่อใช้ในกิจกรรมการรับรองระบบงานหรือการยอมรับในรูปแบบอื่น ๆมาตรฐานเลขที่ มอก ดังรายละเอียดต่อท้ายประกาศ สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัท เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด

4 จบการนำเสนอ สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัท เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด


ดาวน์โหลด ppt ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 10 กันยายน 2552

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google