งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4031 (พ. ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4031 (พ. ศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4031 (พ. ศ
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ (พ.ศ. 2552) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว:ถังคอมโพสิต ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 12 ตุลาคม 2552

2 สรุปสาระสำคัญ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว : ถังคอมโพสิต ที่มีความจุ ตั้งแต่ 1 ลิตร ถึง 450 ลิตร ข้อกำหนดในมาตรฐานผลิตภัณฑ์นี้ไม่รวมข้อกำหนดเกณฑ์คุณภาพของลิ้น อุปกรณ์นิรภัยและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ต้องใช้ประกอบเพื่อการบรรจุและการใช้ก๊าซซึ่งจะได้กำหนดไว้ในมาตรฐานเรื่องนั้น ๆ

3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
1. กำหนดบทนิยาม ความหมายของคำที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ - ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ซึ่งต่อไปในมาตรฐานนี้จะเรียกว่า ก๊าซ หมายถึง ก๊าซไฮโดรคาร์บอนเหลวดังต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างผสมกันเป็นส่วนใหญ่ - โพรเพน (Propane) - โพรพีน (Propene) - บิวเทน (Butane)

4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
- บิวทีน (Butene) - ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว:ถังคอมโพสิต ซึ่งต่อไปนี้ในมาตรฐานจะเรียกว่า ถัง หมายถึง ภาชนะสำหรับบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว มีโครงสร้างประกอบด้วยถังชั้นใน (liner) เสริมแรงโดยการพันรอบด้วยเส้นใย ซึ่งได้แก่เส้นใยแก้ว (glass fiber) หรือเส้นใยคาร์บอน (carbon fiber) หรือเส้นใยแอรามิต (aramid fiber) ฝังอยู่ในวัสดุที่ใช้ยึดเหนี่ยวเพื่อให้เส้นใยอยู่กับที่ (matrix) - มวลถังเปล่า

5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
- ความจุ หมายถึงความจุของถังคิดจากปริมาตรของน้ำเต็มถัง เป็นลิตร (บอกเป็นเลขทศนิยม 1 ตำแหน่ง) - ความดันใช้งานสูงสุด (maximum working) หมายถึง ความดันที่ใช้ในการคำนวณออกแบบถัง - ความดันพิสูจน์ proof pressure หมายถึง ความดันไฮดรอลิกที่ใช้ทดสอบความทนความดันของถังซี่งเท่ากับ 2 เท่าของความดันใช้งานสูงสุด

6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
- ความดันระเบิด (burst pressure) หมายถึงความดันสูง สุดภายในถังหรือถังชั้นในที่เกิดขึ้นจนทำให้ถังหรือถังชั้นในฉีกขาด แตก หรือเกิดความเสียหาย - เทอร์มอพลาสติก (thermoplastic) หมายถึง พลาสติกที่สามารถทำให้อ่อนตัวด้วยความร้อนและทำหให้คงรูปด้วยการลดอุณหภูมิ - พลาสติกเทอร์มอเซต (themosetplastic) หมายถึง พลาสติกที่เมื่อบ่มด้วยความร้อนหรือสารเคมี จะทำให้คงรูปและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้อีก

7 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
- วัสดุยืดหยุ่น (elastomer) หมายถึง วัสดุที่ยืดได้อย่างน้อยสองเท่าของความยาวเดิม และสามารถคืนรูปกลับได้ทันที่ที่ปล่อยความเค้น ที่อุณหภูมิบรรยากาศ - แบบถังชั้นในเป็นโลหะ - แบบถังชั้นในเป็นอโลหะ 3. กำหนดวัสดุ ส่วนประกอบและการทำ 4. กำหนดคุณลักษณะที่ต้องการ

8 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
5. กำหนดเครื่องหมายและฉลาก 6. กำหนดการ การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน 7. การทดสอบ 8. การใช้และการซ่อมบำรุง

9 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4031 (พ. ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google