งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Social Status by KRU_AW. In sociology, social status is a certain position in the soceity. The status may likely be an occupation such as nurse in Bang-Bo.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Social Status by KRU_AW. In sociology, social status is a certain position in the soceity. The status may likely be an occupation such as nurse in Bang-Bo."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Social Status by KRU_AW

2 In sociology, social status is a certain position in the soceity. The status may likely be an occupation such as nurse in Bang-Bo hospital, teacher in NMR.T.U.P, file clerk, and congressman, but it may also be a member of social club, Lady Gaga fan club, father, and Buddhist.sociologynurse teacherfile clerk congressmanfather Buddhist

3 Statuses that are inborn are called "ascribed statuses" while statuses that individuals gained their own effort are called "achieved statuses".

4 Can you tell me ? What was your social status in this school?

5 Can you tell me ? What was your social status in your family?

6 Social Role In sociology, a role or social role is a set of connected behaviors, as conceptualized by actors in a social situation. It is mostly defined as an expected behavior in a given individual social statussociologybehavior individualsocial status

7 สถานภาพทางสังคม (Social status) สถานภาพทางสังคม คือ อะไร สถานภาพทางสังคมแบ่งออกเป็นกี่ ประเภท อะไรบ้าง พร้อมยกตัวอย่าง ประกอบ

8 บทบาททางสังคม (Social role) บทบาททางสังคม คือ อะไร เขียนแผนที่ความคิด เรื่อง สถานภาพ และบทบาททางสังคมของนักเรียน พร้อมตกแต่งให้สวยงาม

9 เกณฑ์การให้คะแนน ประเด็น การ ประเมิน ระดับคุณภาพ 4321 ความตรง ต่อเวลา ส่งงานตาม กำหนดเวลา ส่งงานช้า ไม่เกิน 1 วัน ส่งงานช้า ไม่เกิน 2 วัน ส่งช้าเกินกว่า 2 วัน ความ ถูกต้อง สวยงาม ทำงานด้วยความ ประณีต สวยงาม เขียนสะกดคำด้วย ความถูกต้องตาม อักขรวิธี ทำงานด้วยความ ประณีต เขียน สะกดคำผิดไม่เกิน 2 ตำแหน่ง ทำงานด้วยความ ประณีต เขียน สะกดคำผิดอยู่ ระหว่าง 3 - 5 ตำแหน่ง ผลงานไม่ ประณีต เขียน สะกดคำผิด มากกว่า 5 ตำแหน่ง


ดาวน์โหลด ppt Social Status by KRU_AW. In sociology, social status is a certain position in the soceity. The status may likely be an occupation such as nurse in Bang-Bo.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google