งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

A1 Real Numbers (จำนวนจริง).

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "A1 Real Numbers (จำนวนจริง)."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 A1 Real Numbers (จำนวนจริง)

2 Describe = บอก, อธิบาย Quantities = ปริมาณ
Real number are used in everyday life to describe quantities such as ago, miles per gallon, and population. Describe = บอก, อธิบาย Quantities = ปริมาณ

3 Rational = ตรรกยะ Ratio = อัตราส่วน Integers = จำนวนเต็ม
A real number is rational if it can be written as the as the ratio p/q of two integers, where q = 0. / Rational = ตรรกยะ Ratio = อัตราส่วน Integers = จำนวนเต็ม

4 ตรรกยะ (Rational) ตรรกยะ คือ อัตราส่วนของจำนวนเต็มสองจำนวน มักเขียนอยู่ในรูป p/q เมื่อ p และ q เป็นจำนวนเต็ม และ q = 0 /

5 A real number that cannot be written as the ratio of two integers is called irrational.

6 Represented = แสดง graphically = กราฟ
Real numbers are represented graphically by a real number line. Represented = แสดง graphically = กราฟ

7 The point 0 on the real number line is the origin.

8 The Law of Trichotomy = กฎไตรวิภาค Precisely = อย่างแม่นยำ
The law of Trichotomy states that for any two real numbers a and b, precisely one of three relationships is possible: a=b, a<b, a>b. The Law of Trichotomy = กฎไตรวิภาค Precisely = อย่างแม่นยำ Relationship = ความสัมพันธ์

9 กฎไตรวิภาค (The Law of Trichotomy)
กฎไตรวิภาค คือ ถ้า a ∈ R และ b ∈ R แล้ว a = b หรือ a < b หรือ a > b อย่างใดอย่างหนึ่งและเพียงอย่างเดียว

10 Algebraic expressions = การเขียนทางพีชคณิต
The letters are variables, and combinations of letters and numbers are algebraic expressions. Variables = ตัวแปร Combinations = รวม Algebraic expressions = การเขียนทางพีชคณิต

11 Bye~


ดาวน์โหลด ppt A1 Real Numbers (จำนวนจริง).

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google