งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จิรัฎฐ์ พงษ์ทองเมือง : www.facebook.com/gtageradt ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๓.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จิรัฎฐ์ พงษ์ทองเมือง : www.facebook.com/gtageradt ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๓."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จิรัฎฐ์ พงษ์ทองเมือง : ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๓

2 เว็บที่ใช้ในการอบรม

3 วิทยากร นายจิรัฎฐ์ พงษ์ทองเมือง ครูในโครงการส่งเสริมครูที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ (สควค.) ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) การศึกษา วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประวัติการเป็นวิทยากร Basic Computer and internet Computer virus Online Documents Joomla KM with gotoknow E-Commerce จิรัฎฐ์ พงษ์ทองเมือง : ผลงานด้านการเขียนโปรแกรม โปรแกรมส่งงานบนเว็บ / ในเครือข่าย โปรแกรมกำจัดไวรัส โปรแกรมดูแลรักษาเครื่อง โปรแกรมใช้งานเฉพาะทางในโรงเรียน โปรแกรมคำนวนการเชื่อมโลหะ ทางวิศวกรรมศาตร์

4 Pretest แบบทดสอบ จิรัฎฐ์ พงษ์ทองเมือง :

5 แบบทดสอบออนไลน์ SHBubHpDNDNSdzNfTFlVaTdDWkE6MQ Pretest จิรัฎฐ์ พงษ์ทองเมือง :

6 ทำไมต้องการศึกษาออนไลน์ ? จิรัฎฐ์ พงษ์ทองเมือง : ๖

7 การศึกษาในอนาคต โรงเรียนหลักสูตรมาตรฐานสากล จิรัฎฐ์ พงษ์ทองเมือง :

8 อันดับของโลก จำนวนผู้เรียนในห้อง ของไทย มากเป็นอันดับ 5 ของโลก อายุครูไทยเฉลี่ย มากที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก เวลาที่ใช้ในห้องเรียน มากเป็นอันดับ 1 ของโลก

9 รู้จักกับเวิร์ดเพรส จิรัฎฐ์ พงษ์ทองเมือง :

10 Register ลงทะเบียนใช้เวิร์ดเพรส จิรัฎฐ์ พงษ์ทองเมือง :

11 คลิกที่ ลิงค์ หลัง สมัครสมาชิก จิรัฎฐ์ พงษ์ทองเมือง : คลิกที่ ลงทะเบียน

12 ตั้งชื่อ Username ที่ต้องการ จิรัฎฐ์ พงษ์ทองเมือง : ใส่อีเมลล์ จากนั้นคลิก Next

13 ตั้งชื่อ เว็บไซต์ที่ Site Title จิรัฎฐ์ พงษ์ทองเมือง : จากนั้น คลิก signup

14 ต้องกลับไปยืนยัน ในอีเมลล์ตัวเอง จิรัฎฐ์ พงษ์ทองเมือง :

15 เปิดโปรแกรม NotePad เก็บข้อมูลไว้ โดยการ Copy จิรัฎฐ์ พงษ์ทองเมือง :

16 คลิกที่ลิงค์ Login จิรัฎฐ์ พงษ์ทองเมือง :

17 ใส่ข้อมูลตาม Notepad ที่เก็บไว้ คลิกปุ่ม เข้าสู่ระบบ จิรัฎฐ์ พงษ์ทองเมือง :

18 เปลี่ยนรหัสผ่านให้ จำง่ายๆ จิรัฎฐ์ พงษ์ทองเมือง : ใส่รหัสผ่านที่ต้องการ เหมือนกันทั้ง 2 ช่อง

19 เสร็จสิ้นการลงทะเบียน จิรัฎฐ์ พงษ์ทองเมือง :

20 Themes การปรับแต่งหน้าตาบล็อก จิรัฎฐ์ พงษ์ทองเมือง :

21 จัดการ Themes จิรัฎฐ์ พงษ์ทองเมือง : คลิกเมนู Themes 2.ทดสอบเลือก Themes แล้วคลิก ใช้งาน

22 แสดงผลการเปลี่ยนแปลง Themes จิรัฎฐ์ พงษ์ทองเมือง : 1.คลิกเมนู Themes 2.ทดสอบเลือก Themes แล้วคลิก ใช้งาน

23 การดูความเปลี่ยนแปลงหน้า Blog จิรัฎฐ์ พงษ์ทองเมือง : คลิกขวาที่ชื่อเว็บบนสุด แล้วเลือก Open in New Tab คราวต่อไปเพียงแค่ Refresh(F5) ก็ดูความเปลี่ยนแปลงได้แล้ว

24 Widgets ปรับแต่ง sidebar จิรัฎฐ์ พงษ์ทองเมือง :

25 การปรับแต่ง Widgets จิรัฎฐ์ พงษ์ทองเมือง : คลิกค้าง แล้วลาก Widgets ที่ต้องการไปวางที่ Sidebar

26 Menu & Category การจัดหมวดหมู่และเมนู จิรัฎฐ์ พงษ์ทองเมือง :

27 การจัดการเมนู(หน้า) จิรัฎฐ์ พงษ์ทองเมือง : เมนูแถบบน ใน เวิร์ดเพรส เรียกว่า “หน้า”

28 การจัดการหมวดหมู่ จิรัฎฐ์ พงษ์ทองเมือง : ๑ หมวดหมู่จะอยู่ในเมนูด้านขวา

29 Simple Blog เริ่มเขียนบล็อก อย่างง่าย จิรัฎฐ์ พงษ์ทองเมือง :

30 ลิงค์ ของ Sidebar

31 การหน้า สำหรับเมนู จิรัฎฐ์ พงษ์ทองเมือง : เขียนหน้า ใหม่

32 การเขียนบล็อกอย่างง่าย จิรัฎฐ์ พงษ์ทองเมือง : เขียนเรื่องใหม่ในหมวดหมู่

33 Link การแทรกลิงค์ ( การเชื่อมโยง ) จิรัฎฐ์ พงษ์ทองเมือง :

34 การแทรก Link ในหน้า หรือ เรื่อง จิรัฎฐ์ พงษ์ทองเมือง : เครื่องมือที่ใช้ Link เว็บ Link ไฟล์

35 Pictures การแทรกรูปภาพ จิรัฎฐ์ พงษ์ทองเมือง :

36 การแทรก รูปภาพ ในหน้า หรือ เรื่อง จิรัฎฐ์ พงษ์ทองเมือง : เครื่องมือที่ใช้

37 Insert Files การแทรกไฟล์เอกสารการสอน จิรัฎฐ์ พงษ์ทองเมือง :

38 การแทรก ไฟล์ประกอบการสอน ในหน้า หรือ เรื่อง จิรัฎฐ์ พงษ์ทองเมือง : เครื่องมือที่ใช้

39 Technologies for Education เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จิรัฎฐ์ พงษ์ทองเมือง :

40 Posttest แบบทดสอบ จิรัฎฐ์ พงษ์ทองเมือง :

41

42 สร้างลิงค์หมวดหมู่ ของ Sidebar

43 เพิ่มลิงค์ใน sidebar

44 เปลี่ยน Themes เป็นของตัวเอง ปรับแก้ชื่อเว็บเป็นของตัวเอง ตามความต้องการ ทดสอบใส่ Link เว็บที่เกี่ยวของกับวิชาที่สอนใน sidebar Post test จิรัฎฐ์ พงษ์ทองเมือง :

45 Posttest เว็บ จิรัฎฐ์ พงษ์ทองเมือง :

46 Tel : Website : Facebook : More Informations จิรัฎฐ์ พงษ์ทองเมือง :


ดาวน์โหลด ppt จิรัฎฐ์ พงษ์ทองเมือง : www.facebook.com/gtageradt ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๓.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google