งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 แปลเพลง I Lived ( ฉันได้ใช้ชีวิตแล้ว )  หวังเอาไว้ว่าตอนที่เธอเลือกที่จะกระโดดไปนั้น เธอจะไม่กลัวที่จะร่วงลงมา หวังว่าเมื่อน้ำขึ้น เธอจะสร้างกำแพงขึ้นมานะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " แปลเพลง I Lived ( ฉันได้ใช้ชีวิตแล้ว )  หวังเอาไว้ว่าตอนที่เธอเลือกที่จะกระโดดไปนั้น เธอจะไม่กลัวที่จะร่วงลงมา หวังว่าเมื่อน้ำขึ้น เธอจะสร้างกำแพงขึ้นมานะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1  แปลเพลง I Lived ( ฉันได้ใช้ชีวิตแล้ว )  หวังเอาไว้ว่าตอนที่เธอเลือกที่จะกระโดดไปนั้น เธอจะไม่กลัวที่จะร่วงลงมา หวังว่าเมื่อน้ำขึ้น เธอจะสร้างกำแพงขึ้นมานะ  หวังว่าตอนที่ฝูงชนกรีดร้องออกมา พวกเขาจะร้องชื่อเธอของเธอนะ หวังว่าเมื่อทุกๆคนวิ่งหนีไป เธอจะเลือกที่จะอยู่  หวังว่าเมื่อเธอตกหลุมรัก และมันเจ็บปวดเหลือเกิน ทางเดียวที่เธอจะรู้ได้ คือการทุ่มเททุกอย่างที่มี

2  และฉันหวังว่าเธอจะไม่ทุรนทุรายนะ แต่รับเอาความเจ็บปวดนั้นไว้ หวังว่าเมื่อช่วงเวลานั้นมาถึง เธอจะบอกว่า  ฉัน.. ฉันทำทุกอย่างแล้ว ฉัน.. ฉันทำทุก อย่างแล้ว ฉันใช้เวลาทุกๆวินาที ที่โลกนี้ให้ฉันมาอย่าง คุ้มค่า ฉันได้เห็นที่ต่างๆมากมาย ทุกๆอย่างที่ฉันทำ ทุกๆความเหนื่อยล้าทั้งหมดนั้น ฉันเชื่อว่าฉัน ได้ใช้ชีวิตอยู่แล้ว  หวังว่าเธอจะได้ใช้วันเวลาของเธออย่าง คุ้มค่า แต่มันจะสะสมไปเรื่อยๆ แล้วเมื่อดวงตะวันตกดิน หวังว่าเธอจะชูแก้วได้นะ

3 BTS SKYTRAINS

4  III.UNDERSTANDING THE MAIN IDEA (P.66)  1. c ( ตัวเลือก a และ b ไม่สอดคล้องกับ ข้อมูลในข้อเขียน ส่วนข้อ c สรุปความที่ เป็นใจความสำคัญถูกต้อง )  2. b ( ตัวเลือก b เป็นประเด็นหลักของ ข้อเขียนนี้ )

5  IV.UNDERSTANDING DETAILS  A. Multiple choice (P.66-67)  1. b( อนุมานจากบรรทัดที่ 1-3 ได้ว่า คนกรุงเทพฯ จำเป็นต้องใช้รถประจำทางและรถยนต์เนื่องจาก BTS เริ่มเปิดบริการในวันที่กล่าวถึง )  2. a ( คำตอบอยู่บรรทัดที่ 4 ใช้ไฟฟ้าในการ ขับเคลื่อน )  3. a( คำตอบอยู่บรรทัดที่ 7 ใช้ Central Station ที่ Siam Square เป็นสถานีให้ผู้โดยสารเปลี่ยน เส้นทาง )  4. c( คำตอบอยู่บรรทัดที่ 7)  5. a( อนุมานจากบรรทัดที่ 8-10 ได้ว่า BTS trains แล่นด้วยความเร็วปกติเพราะรางรถไฟยกระดับ เหนือพื้นถนน )  6. c( อนุมานจากบรรทัดที่ 11-12)  7. c( บรรทัดที่ 12 กล่าวว่า หลายคนคิดว่ารถยนต์ สะดวกกว่า BTS trains)  8. b( คำตอบอยู่บรรทัดที่ 10 skytrains เดินทาง ได้เงียบและเร็ว )

6  รับ sheet หน้า 68-69  งาน 5 …  ข้อ B… ใส่ T (True) or F (False) แล้วแปล เป็นไทย  ข้อ V… จับคู่ข้อความที่สอดคล้องกัน แล้วแปลเป็นไทย  ข้อ VI… เติมคำลงในประโยค แล้ว แปลเป็นไทย  งานพิเศษ 5… แปล Success Indicator ( ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ ) เป็น ไทย


ดาวน์โหลด ppt  แปลเพลง I Lived ( ฉันได้ใช้ชีวิตแล้ว )  หวังเอาไว้ว่าตอนที่เธอเลือกที่จะกระโดดไปนั้น เธอจะไม่กลัวที่จะร่วงลงมา หวังว่าเมื่อน้ำขึ้น เธอจะสร้างกำแพงขึ้นมานะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google