งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้เทคโนโลยีเพิ่ม ประสิทธิภาพ การจัดการเรียนการสอน อบรม วันที่ 7 กรกฎาคม 2551 ณ ห้อง คอมพิวเตอร์ โดย พ. อ. อ. กิติศักดิ์ เพ็งสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบางโพธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้เทคโนโลยีเพิ่ม ประสิทธิภาพ การจัดการเรียนการสอน อบรม วันที่ 7 กรกฎาคม 2551 ณ ห้อง คอมพิวเตอร์ โดย พ. อ. อ. กิติศักดิ์ เพ็งสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบางโพธิ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้เทคโนโลยีเพิ่ม ประสิทธิภาพ การจัดการเรียนการสอน อบรม วันที่ 7 กรกฎาคม 2551 ณ ห้อง คอมพิวเตอร์ โดย พ. อ. อ. กิติศักดิ์ เพ็งสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบางโพธิ์ เหนือ

2 การสร้าง e-mail จากเวบไซด์ Google เข้าเวบไซด์ http://www.google.co.th/

3 เลือก Gmail

4 สมัครเข้าใช้งาน

5 กรอกข้อมูลส่วนตัว พร้อมตั้งชื่อ e- mail ของตน ตรวจสอบ ว่าไม่ซ้ำ กับใคร ต่ำสุด 8 ตัวอักษร พิมพ์รหัสซ้ำ ตัวเดิม

6 พิมพ์ตามที่มองเห็นจริง คลิกฉัน ยอมรับ

7

8

9 การสมัคร Blog… http://gotoknow.org พิมพ์เข้าเวปไซด์ http://gotoknow.org

10 สมัครสมาชิก

11 เลือก

12 กรอกข้อความให้ครบ โดย เฉพาะที่มี * ขาดไม่ได้

13

14

15

16 เข้า ระบบ ใส่ชื่อและ รหัสผ่าน ของตนเอง

17

18

19 การใส่รูปถ่ายประจำบล็อก

20 ค้นหาแฟ้มข้อมูลรูปภาพ... ว่าเก็บที่ ใด

21

22


ดาวน์โหลด ppt การใช้เทคโนโลยีเพิ่ม ประสิทธิภาพ การจัดการเรียนการสอน อบรม วันที่ 7 กรกฎาคม 2551 ณ ห้อง คอมพิวเตอร์ โดย พ. อ. อ. กิติศักดิ์ เพ็งสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบางโพธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google