งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แฟ้มสะสมผลงาน ชื่อ - สกุล ด. ช. สรัล ยีละ ชั้น ม.2/4 เลขที่ 18.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แฟ้มสะสมผลงาน ชื่อ - สกุล ด. ช. สรัล ยีละ ชั้น ม.2/4 เลขที่ 18."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แฟ้มสะสมผลงาน ชื่อ - สกุล ด. ช. สรัล ยีละ ชั้น ม.2/4 เลขที่ 18

2 ประวัติส่วนตัว ชื่อ - สกุล ด. ช สรัล ยีละ วัน เดือน ปีเกิด 6 มี. ค. 43 ที่อยู่ 1491 ม.3 ต. ควน ลัง อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา เบอร์โทร

3 ประวัติ การศึกษา ระดับชั้นอนุบาล 1-3 ชื่อโรงเรียน วัด ควนลัง ระดับชั้น ประถมศึกษา 1-6 ชื่อโรงเรียน วัด ควนลัง ปัจจุบันกำลัง ศึกษาระดับชั้น มัธยมศึกษา ชื่อโรงเรียน หาดใหญ่รัฐประชา สรรค์

4 คติประจำใจ งานอดิเรก ความสามารถพิเศษ คติประจำใจ อย่าปล่อยให้เวลาผ่าน ไปโดยไร้ประโยชน์ แล้ว ก็อย่าบอกว่าเวลาไม่เคย พอ งานอดิเรก ดูหนัง - ฟัง เพลง ความสามารถพิเศษ - ด้านดนตรี เป่าทอมโบน - ด้านกีฬา ฟุตบอล - ด้านคอมพิวเตอร์ การ ทำรายงานหรือส่งงาน ค่อนข้างได้

5 งานอดิเรก เล่นเกมส์ ฟังเพลง ดูหนัง


ดาวน์โหลด ppt แฟ้มสะสมผลงาน ชื่อ - สกุล ด. ช. สรัล ยีละ ชั้น ม.2/4 เลขที่ 18.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google