งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ด. ญ. วริยา วสุพลหิรัณยา ชั้น ม.2/2 เลขที่ 37.  ชื่อ - สกุล ด. ญ. วริยา วสุ พลหิรัณยา  วัน เดือน ปีเกิด 7 มิถุนายน 2543  ที่อยู่ 2 หมู่ 7 ถ. ปลัก ธง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ด. ญ. วริยา วสุพลหิรัณยา ชั้น ม.2/2 เลขที่ 37.  ชื่อ - สกุล ด. ญ. วริยา วสุ พลหิรัณยา  วัน เดือน ปีเกิด 7 มิถุนายน 2543  ที่อยู่ 2 หมู่ 7 ถ. ปลัก ธง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ด. ญ. วริยา วสุพลหิรัณยา ชั้น ม.2/2 เลขที่ 37

2  ชื่อ - สกุล ด. ญ. วริยา วสุ พลหิรัณยา  วัน เดือน ปีเกิด 7 มิถุนายน 2543  ที่อยู่ 2 หมู่ 7 ถ. ปลัก ธง - ควนจง ต. คอหงส์ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา  เบอร์โทร 080- 5463527  อีเมล์ wariya3527@gmail. com wariya3527@gmail. com  Facebook ไม่มี  Line ID wariya 27

3 ประวัติการศึกษา  ระดบชั้นอนุบาล 1-3  ชื่อโรงเรียน ทวีรัตน์  ระดับชั้นประถมศึกษา 1-6  ชื่อโรงเรียน 1 ทวีรัตน์ 2-6 พลวิทยา  ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับชั้น มัธยมศึกษา  ชื่อโรงเรียน หาดใหญ่รัฐ ประชาสรรค์

4 คติประจำใจ งานอดิเรก ความสามารถพิเศษ  คติประจำใจ  ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน  งานอดิเรก  ดูหนัง  ความสามารถพิเศษ  วาดภาพ

5


ดาวน์โหลด ppt ด. ญ. วริยา วสุพลหิรัณยา ชั้น ม.2/2 เลขที่ 37.  ชื่อ - สกุล ด. ญ. วริยา วสุ พลหิรัณยา  วัน เดือน ปีเกิด 7 มิถุนายน 2543  ที่อยู่ 2 หมู่ 7 ถ. ปลัก ธง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google