งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แฟ้มสะสมผลงาน ชื่อ เด็กหญิง กรรณิกา แปะดำ ชั้น ม.2/8 เลขที่ 24.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แฟ้มสะสมผลงาน ชื่อ เด็กหญิง กรรณิกา แปะดำ ชั้น ม.2/8 เลขที่ 24."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แฟ้มสะสมผลงาน ชื่อ เด็กหญิง กรรณิกา แปะดำ ชั้น ม.2/8 เลขที่ 24

2 ประวัติส่วนตัว ชื่อ เด็กหญิง กรรณิกา แปะดำ วัน / เดือน / ปีเกิด วันที่ 30 เดือน เมษายน พ. ศ ที่อยู่ 48/1 ม.5 ถ. เอเชีย เลขจดหมาย ต. ท่าช้าง อ. บางกล่ำ จ. สงขลา เบอร์โทร อีเมล์ Facebook น้อง อ้อย ’ ยย Line น้องอ้อย

3 ประวัติการศึกษา ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 ชื่อโรงเรียน วัดเนินพิชัย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ชื่อโรงเรียน สหศาสตร์วิทยาคาร ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชื่อโรงเรียน หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

4 คติประจำใจ คติประจำใจ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด งานอดิเรก อ่านหนังสือ เล่นเกมส์ ฟังเพลง เล่น เฟส ความสามารถ รำมโนราห์


ดาวน์โหลด ppt แฟ้มสะสมผลงาน ชื่อ เด็กหญิง กรรณิกา แปะดำ ชั้น ม.2/8 เลขที่ 24.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google