งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แฟ้มสะสมผลงาน เด็กหญิง ธันย์ชนก หนูราช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9 เลขที่ 25.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แฟ้มสะสมผลงาน เด็กหญิง ธันย์ชนก หนูราช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9 เลขที่ 25."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แฟ้มสะสมผลงาน เด็กหญิง ธันย์ชนก หนูราช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9 เลขที่ 25

2 ประวัติส่วนตัว ชื่อ สกุล ด. ญ. ธันย์ชนก หนูราช วัน เดือนปี เกิด 7 กุมภาพันธ์ 2543 ที่อยู่ 84/5 หมู่ 2 ต. ทุ่งตำเสา อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา เบอร์โทร 0888287823

3 ประวัติส่วนตัว ระดับชั้นอนุบาล 1-3 ร. ร. บ้านทุ่งตำเสา ระดับชั้นประถมปีที่ 1-6 ร. ร. เทศบาล 5 วัดหาดใหญ่ ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ร. ร. หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

4 คติประจำใจ งานอดิเรก ความสามารถพิเศษ คติ จะสู้เพื่อฝัน งานอดิเรก ฟังเพลงดูทีวีวาดรูป ความสามารถพิเศษ - ร้องเพลงไทย - จีน - แบ็ดมินตัน


ดาวน์โหลด ppt แฟ้มสะสมผลงาน เด็กหญิง ธันย์ชนก หนูราช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9 เลขที่ 25.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google