งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง ประวัติของฉัน. ดิฉันชื่อ เด็กหญิงพีรยา รุจจนพันธุ์ ชื่อเล่น พีพี ศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6 เลขที่ 44 โรงเรียนอนุบาลลำปาง ( เขลางค์รัตน์อนุสรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง ประวัติของฉัน. ดิฉันชื่อ เด็กหญิงพีรยา รุจจนพันธุ์ ชื่อเล่น พีพี ศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6 เลขที่ 44 โรงเรียนอนุบาลลำปาง ( เขลางค์รัตน์อนุสรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง ประวัติของฉัน

2 ดิฉันชื่อ เด็กหญิงพีรยา รุจจนพันธุ์ ชื่อเล่น พีพี ศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6 เลขที่ 44 โรงเรียนอนุบาลลำปาง ( เขลางค์รัตน์อนุสรณ์ )

3 เกิดวันที่ 18 พฤศจิกายน พ. ศ. 2542 อายุ 11 บ้านเลขที่ 260/248 ถนนฉัตรไชย ตำบล สบตุ๋ย อำเภอ เมือง จังหวัด ลำปาง บิดาชื่อ นาย บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ มารดาชื่อ นาง ขวัญชนก รุจจนพันธุ์ พี่ชื่อ ฝนดาว รุจจนพันธุ์ ศึกษาอยู่ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 น้องชื่อ มายาวี รุจจนพันธุ์ ศึกษาอยู่ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

4 การคลอด ผ่าตัดหน้าท้อง น้ำหนัก : 2250 กรัม ความสูง : 50 ซม. รอบศีรษะ : 32 ซม. รอบอก : 29 ซม. หมู่เลือด : O อีเมล thaigirls3@gmail.com เบอร์โทรที่ติดต่อได้ 081-9927223

5 ครูประจำชั้น - ป.5/6 ครูพรพิมล กิตติพีรเดช - ป.4/1 ครูวันวิไล ทิมคล้าย - ป.3/7 ครูจงกลนี มณฑาทอง - ป.2/4 ครูกุหลาบ ลิ้มสินธโรภาค์ - ป.1/7 ครูชฎาภา วงษ์มณี - อ.1,2/9 ครูสมพิศ สิทธิมณฑล


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง ประวัติของฉัน. ดิฉันชื่อ เด็กหญิงพีรยา รุจจนพันธุ์ ชื่อเล่น พีพี ศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6 เลขที่ 44 โรงเรียนอนุบาลลำปาง ( เขลางค์รัตน์อนุสรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google