งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เคลือบหลุมร่องฟัน เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ครูเคียง รักจันทร์ และ ครูธีร วิทย์ สีสุข นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และ ๖ จำนวน ๒๗ คน ไป รับบริการเคลือบหลุมร่องฟัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เคลือบหลุมร่องฟัน เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ครูเคียง รักจันทร์ และ ครูธีร วิทย์ สีสุข นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และ ๖ จำนวน ๒๗ คน ไป รับบริการเคลือบหลุมร่องฟัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เคลือบหลุมร่องฟัน เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ครูเคียง รักจันทร์ และ ครูธีร วิทย์ สีสุข นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และ ๖ จำนวน ๒๗ คน ไป รับบริการเคลือบหลุมร่องฟัน ณ โรงพยาบาลกันตัง สารประชาสัมพันธ์... บ้านตะเคียนหลบฟ้า ส่งท้ายปีเก่า... ๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้า ได้ ประมวลภาพกิจกรรมที่ดำเนินการในช่วงต้นภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ มาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะ สารประชาสัมพันธ์... บ้านตะเคียนหลบฟ้า ส่งท้ายปีเก่า... ๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้า ได้ ประมวลภาพกิจกรรมที่ดำเนินการในช่วงต้นภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ มาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะ รับทุนเรียนดี นายวิลเลี่ยม คงเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้า พร้อมด้วย ครูจรุง เกื้อสกุล และนักเรียนจำนวน ๕ คน ไปรับ ทุนการศึกษา ทุนละ ๑, ๐๐๐ บาท จากมูลนิธิปลูกความดี ณ โรงแรมธรรม รินทร์ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน

2 “ พ่อของแผ่นดิน ” เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม องค์การบริหารส่วนตำบลบางหมาก อำเภอ กันตัง จัดกิจกรรมเขียนเรียงความและแต่งคำขวัญ เรื่อง “ พ่อของแผ่นดิน ” โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ - ๖ โรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้า จำนวน ๑๖ คน ที่ไปร่วมกิจกรรม ได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้ ๑. กิจกรรมการเขียนเรียงความ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้รับรางวัลที่ ๓ ๒. กิจกรรมการแต่งคำขวัญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัล ชมเชย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ได้รับรางวัลที่ ๓ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน คณะครูและ นักเรียนไปปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน วโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ลอยกระทง ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน โรงเรียนจัดกิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๕ โดยนำนักเรียนไปลอยกระทงที่สะพานนายโพล่ง และแข่งขันกีฬา ร่วมกับชุมชน ผอ. วิลเลี่ยม คงเรือง : ที่ปรึกษา นางจรุง เกื้อสกุล : ผู้จัดทำ

3 วันพ่อแห่งชาติ ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ผู้บริหารโรงเรียนในตำบลบางหมาก พร้อม ด้วยนางจรุง เกื้อสกุล ตัวแทนครูโรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้า ร่วมพิธีวาง พานพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพร ในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ องค์การ บริหารส่วนตำบลบางหมาก และตัวแทนนักเรียนร่วมการแสดงบนเวที ชุดรำ ถวายพระพร ศึกษาแหล่งเรียนรู้ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม คณะครูนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ จำนวน ๗๐ คน ไปชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ และศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดตรัง กิจกรรม สกว. โรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้าร่วมกับสำนักงานกองทุน สนับสนุนการวิจัย ( สกว.) จัดโครงการวิจัย “ มีอะไรในกอไผ่ ” ผอ. วิลเลี่ยม คงเรือง : ที่ปรึกษา นาง จรุง เกื้อสกุล : ผู้จัดทำ


ดาวน์โหลด ppt เคลือบหลุมร่องฟัน เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ครูเคียง รักจันทร์ และ ครูธีร วิทย์ สีสุข นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และ ๖ จำนวน ๒๗ คน ไป รับบริการเคลือบหลุมร่องฟัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google