งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เมนู กิจกรรมวันแม่ สัปดาห์ห้องสมุด วันก่อตั้งโรงเรียน ผู้จัดทำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เมนู กิจกรรมวันแม่ สัปดาห์ห้องสมุด วันก่อตั้งโรงเรียน ผู้จัดทำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เมนู กิจกรรมวันแม่ สัปดาห์ห้องสมุด วันก่อตั้งโรงเรียน ผู้จัดทำ

2 กิจกรรม วันแม่

3 ผอ. กล่าวเปิด งาน

4 นักเรียน ป.6 กล่าวถวายพระ พรแก่พระราชินี

5 การแสดงจากนักเรียนชมรม ศิลปะการแสดง

6 ด. ช. สุรัตน์เป็นตัวแทนร้อง เพลงค่าน้ำนม

7 นักเรียน กราบคุณ แม่

8

9 การแสดงมายากลจากนักมายา กลและนักเรียน

10 การแสดงเต้น B- boy

11 กิจกรรมภายใน ห้องสมุด

12 การประกวด ร้องเพลง

13 ผอ. มอบรางวัลแก่นักเรียนผู้ชนะการ ประกวดกิจกรรมต่างๆ

14 วันก่อตั้ง โรงเรียน

15 ผอ. ทำพิธี เปิดงาน

16 นักเรียนร่วมกันฟัง พระเทศน์

17 พระกำลังพรมน้ำมนต์ ให้แก่นักเรียน

18 การแสดงรำ ของนักเรียน

19 นักเรียนนั่งรอ การรับทุน

20 ด. ญ. อมรภัค จันทร์เทศ ป.5/1 เลขที่ 25


ดาวน์โหลด ppt เมนู กิจกรรมวันแม่ สัปดาห์ห้องสมุด วันก่อตั้งโรงเรียน ผู้จัดทำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google