งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาซิมามาเล่นรอบกอง ไฟ มาตีกลองร้องรำกันไป จับมือกันเป็นสัญญาทางใจ สนุกอย่างไรมันก็เรื่องของ เรา เต้นกันเป็นหรือเปล่า ( ซ้ำ ) เต้นแล้วสบายใจ ( ซ้ำ ) เต้นกันมันหรือเปล่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาซิมามาเล่นรอบกอง ไฟ มาตีกลองร้องรำกันไป จับมือกันเป็นสัญญาทางใจ สนุกอย่างไรมันก็เรื่องของ เรา เต้นกันเป็นหรือเปล่า ( ซ้ำ ) เต้นแล้วสบายใจ ( ซ้ำ ) เต้นกันมันหรือเปล่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 มาซิมามาเล่นรอบกอง ไฟ มาตีกลองร้องรำกันไป จับมือกันเป็นสัญญาทางใจ สนุกอย่างไรมันก็เรื่องของ เรา เต้นกันเป็นหรือเปล่า ( ซ้ำ ) เต้นแล้วสบายใจ ( ซ้ำ ) เต้นกันมันหรือเปล่า ( ซ้ำ ) เต้นแล้วสบายใจ ( ซ้ำ ) เล่นรอบกอง ไฟ

3 1. อธิบายความมุ่งหมายของการ ชุมนุมรอบกองไฟได้ 2. ระบุขั้นตอนของการชุมนุม รอบกองไฟได้ 3. ดำเนินการชุมนุมรอบกองไฟ ได้ 4. สอนร้องเพลงและสอนการ เล่นเกมได้

4 เราร้องเรารำทำท่าชมฟ้าชม ดาว เราร้องเรารำทำท่าดูดาวดารา พร่างพราว มาเถิดมาร้องเพลงกันฉันเธอ ระรื่นชื่นใจ มาเถิดมาร้องเพลงกันฉันเธอ ระเริงฤทัย เวลาของเรายังมีคืนนี้แสงไฟ สว่างพร่างพราวไปไกลรำรอบ กองไฟครื้นเครง รอบกองไฟ

5

6 1. เพื่อเป็นการฝึกตอนกลางคืน 2. เพื่อเป็นการผ่อนคลายอารมณ์ หลังจากการอบรมตอนกลางวัน 3. เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีใน หมู่คณะ 4. ใช้เป็นประกอบพิธีสำคัญต่างๆ เช่นมอบบีท 5. เป็นโอกาสประชาสัมพันธ์เผยแพร่ กิจการลูกเสือ

7 การจัดสถานที่

8 1. แบบคอก หมู

9 2. แบบ กระโจม

10 3. แบบผสม

11 ประวัติศาสตร์ วรรณคดี ประเพณี / วัฒนธรรม นิทาน ตลกขบขัน

12 สถาบันพระมหากษัตริย์ พระ บรมวงศานุวงศ์ ล้อเลียนการเมือง ศาสนา สกปรก หยาบโลน ภูต ผี ปีศาจ

13 หลักการแสดง ควรแสดงทั้งหมู่ ใช้เวลาแสดง 8 – 10 นาที ห้ามใช้อาวุธจริง ประกอบการแสดง ไม่ใช้กองไฟ ประกอบการแสดง

14

15 ขั้นตอนการชุมนุม รอบกองไฟ 1. เมื่อประธานมาถึงบริเวณพิธีกร สั่งทำความเคารพ ประธาน 2. ประธานชูมือขวา 45 องศา แสดงรหัสลูกเสือ กล่าวเปิดการชุมนุมรอบกองไฟ 3. ผู้ชุมนุมร้องฟู่ ฟู่ ฟู่พร้อมกับ ผายมือขึ้นทั้งสองข้าง

16 ขั้นตอนการชุมนุมรอบ กองไฟ 4. ทุกคนร่วมร้องเพลง “ สยาม มานุสติ ” 5. หมู่บริการแห่มาลัยและพุ่ม ฉลากมอบให้ประธาน 6. เริ่มการแสดงโดยเชิญประธาน จับสลาก ( ทำความเคารพประธาน / เพลงประจำหมู่ / แสดง จบแล้ว กล่าว - รับคำชมเชย ) 7. แสดงเสร็จครบทุกหมู่ ทุกคน ร่วมกันร้องเพลง “ สร้อยเพลง ”

17 ขั้นตอนการชุมนุม รอบกองไฟ 8. เชิญประธานเล่าเรื่องสั้น และ กล่าวปิดการ ชุมนุมรอบกองไฟ 9. ทุกคนจับมือเป็นวงกลมเชิญ ประธานร่วมจับมือ ร้องเพลงสามัคคีชุมนุม 10. หมู่บริการนำสวดมนต์ / สรรเสริญพระบารมี

18 การกล่าว คำชมเชย การตอบ รับ

19 การกล่าวคำ ชมเชย เป็นคติดี มี ประโยชน์ เก่งนักจักจำ ไว้ ซาบซึ้งใจนัก

20 การตอบรับ ชมได้ ไพเราะ ท่านสนุกเรา สุขด้วย ผิดพลาดขอ อภัย

21 สวัสดี ครับ อ้อ อย่าลืมเตรียมเนื้อเรื่อง การแสดงนะครับ ไม่เกิน 10 นาที รวมทั้งเพลง ประจำหมู่ด้วย


ดาวน์โหลด ppt มาซิมามาเล่นรอบกอง ไฟ มาตีกลองร้องรำกันไป จับมือกันเป็นสัญญาทางใจ สนุกอย่างไรมันก็เรื่องของ เรา เต้นกันเป็นหรือเปล่า ( ซ้ำ ) เต้นแล้วสบายใจ ( ซ้ำ ) เต้นกันมันหรือเปล่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google