งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชีวิต ข้อความจากคุณแม่เทเรซา. ชีวิตคือ โอกาส จงต้องใช้ ให้ได้ ประโยชน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชีวิต ข้อความจากคุณแม่เทเรซา. ชีวิตคือ โอกาส จงต้องใช้ ให้ได้ ประโยชน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชีวิต ข้อความจากคุณแม่เทเรซา

2 ชีวิตคือ โอกาส จงต้องใช้ ให้ได้ ประโยชน์

3 ชีวิตคือ ความ สวยงาม, เพื่อให้ ท่านได้ชม

4 ชีวิตเป็น บุญลาภ ให้ท่านรู้รอด

5 ชีวิตคือ ความฝัน จงทำ ให้เป็น จริง

6 ชีวิตคือ การท้า ทาย ที่เราต้อง ชนะ

7 ชีวิตคือ หน้าที่ ท่านต้อง ทำ ให้สำเร็จ

8 ชีวิตคือ เกม ให้ท่าน เล่นสนุก

9 ชีวิตมี คุณค่าสูง เพื่อให้ท่าน ได้ดูแล

10 ชีวิตเป็น ทรัพย์สมบัติ ที่ท่านต้อง รักษาไว้

11 ชีวิตคือ ความรัก จงทำให้มี ความสุข

12 ชีวิตคือ รหัส จงอ่าน ให้เป็น

13 ชีวิตคือ ความมั่น สัญญา จงรักษาไว้

14 ชีวิต มีความเศร้า จงชนะให้ได้

15 ชีวิตคือ ปลดปลง ให้ท่านร้อง

16 ชีวิตคือ การต่อสู้ ที่เราต้อง ยอมรับ

17 ชีวิตคือ เรื่อง โศกนาฏก รรม จงเตรียม ให้พร้อม

18 ชีวิตคือ การผจญ ภัย เพื่อให้เรา กล้า

19 ชีวิตคือ ความสุข ที่เรา สมควรได้

20 ชีวิตคือ ชีวิต ที่เราต้อง ป้องกัน Création Siham, Sihmo@yahoo.fr


ดาวน์โหลด ppt ชีวิต ข้อความจากคุณแม่เทเรซา. ชีวิตคือ โอกาส จงต้องใช้ ให้ได้ ประโยชน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google