งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วีระยุทธ์ ลอประยูรมกราคม 25451 ธรรมะประจำวัน โดยพระอาจารย์พุทธทาสภิกขุ สวนโมก ขพลาราม มองแต่แง่ดีเถิด เขามีส่วน เลวบ้าง ช่างหัวเขา จงเลือกเอา ส่วนที่ดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วีระยุทธ์ ลอประยูรมกราคม 25451 ธรรมะประจำวัน โดยพระอาจารย์พุทธทาสภิกขุ สวนโมก ขพลาราม มองแต่แง่ดีเถิด เขามีส่วน เลวบ้าง ช่างหัวเขา จงเลือกเอา ส่วนที่ดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วีระยุทธ์ ลอประยูรมกราคม 25451 ธรรมะประจำวัน โดยพระอาจารย์พุทธทาสภิกขุ สวนโมก ขพลาราม มองแต่แง่ดีเถิด เขามีส่วน เลวบ้าง ช่างหัวเขา จงเลือกเอา ส่วนที่ดี เขามีอยู่ เป็นประโยชน์ โลกบ้าง ยังหน้าดู ส่วนที่ชั่ว อย่าไปรู้ ของเขาเลย จะหาคน มีดี โดยส่วนเดียว อย่ามัวเที่ยว ค้นหา สหายเอ๋ย เหมือนเที่ยวหา หนวดเต่า ตายเปล่าเลย ฝึกให้เคย มองแต่ดี มีคุณจริง ฯ

2 วีระยุทธ์ ลอประยูรมกราคม 25452 วันเกิดลูกเกือบคล้ายวันตายแม่ อ. นภาลัย ( ฤกษ์ชนะ ) สุวรรณธาดา งานวันเกิดยิ่งใหญ่ใคร คนนั้น ฉลองกันในกลุ่มผู้ลุ่ม หลง หลงลาภยศสรรเสริญ เพลินทะนง วันเกิดส่งชีพสั้นเร่งวัน ตาย อีกมุมหนึ่งซึ่งเหงาน่า เศร้าแท้ หญิงแก่ๆนั่งหงอยและ คอยหาย โอ้วันนี้ในวัน อันตราย แม่คลอดสายโลหิต แทบปลิดชนม์ วันเกิดลูกเกือบคล้าย วันตายแม่ เจ็บท้องแท้เท่าไรก็ ไม่บ่น กว่าอุ้มท้องกว่า คลอดรอดเป็นคน เติบโตจนบัดนี้นี่ เพราะใคร แม่เจ็บเจียนขาดใจ ในวันนั้น กลับเป็นวันลูกฉลอง กันผ่องใส ได้ชีวิตแล้วก็เหลิง ระเริงใจ ลืมผู้ให้ชีวิต อนิจจา ไฉนเราเรียกกันว่าวัน เกิด วันผู้ให้กำเนิดจะถูก กว่า คำอวยพรที่เขียนควร เปลี่ยนมา ให้มารดาคุณเป็นสุข จึงถูกแท้ เลิกจัดงานวันเกิดกัน เถิดนะ ควรแต่จะคุกเข่า กราบเท้าแม่ รำลึกถึงพระคุณ อบอุ่นแด อย่ามัวแต่จัดงาน ประจานตัว

3 วีระยุทธ์ ลอประยูรมกราคม 25453 ธรรมะ ประจำวัน ดับสังขาร  อนิจจา วต สังขารา “ สิ่งที่เหตุ ปรุงขึ้นมาไม่ เที่ยงหนอ !”  อุปาท วยธัมมิโน : พอ เกิดแล้วก็ แปรไป เป็น ธรรมดา  อุปปัชชิตวา นิรุชฌันติ มันเกิด, ผลิ แล้วก็ดับ ลับ ต่อหน้า เป็นเช่นนี้ เวียนวัฏฏ์ อยู่ อัตรา ใครจะว่า วอนอย่างไร ไม่ ฟังกัน  เตสัง วูปสโม สุโข : แปล ว่าสุขแท้ คือสงบ - ปรุงแต่ง นั้น ไม่ปรุงแต่ง ตัวตนอะไร สัก สิ่งอัน ชีวิตดับหรือไม่, นั้น ไม่เป็น ประมาณ ฯ

4 วีระยุทธ์ ลอประยูรมกราคม 25454 พ่อแม่แก่เฒ่า พ่อแม่ก็แก่เฒ่า จำจากเจ้าไม่อยู่นาน จะพบจะพ้องพาน เพียงเสี้ยววารของ คืนวัน ใจจริงไม่อยากจาก เพราะยังอยากเห็น ลูกหลาน แต่ชีพมิทนนาน ย่อมร้าวรานสลายไป ขอเถิดถ้าสงสาร อย่ากล่าวขานให้ช้ำ ใจ คนแก่ชะแรวัย คิดเผลอไผลเป็น แน่นอน ไม่รักก็ไม่ว่า เพียงเมตตาช่วยอาทร ให้กินและให้นอน คลายทุกข์ผ่อนพอ สุขใจ

5 วีระยุทธ์ ลอประยูรมกราคม 25455 ทิ้งฝั่งไว้ให้วังเวง วันหนึ่งคงล้มไป มีหรือหวังอยู่นาน ได้ ต้นไม้ที่ใกล้ฝั่ง หวังติดตามช่วย อวยชัย ใจแท้มีแต่ความ ขอให้คิดทุกทุก ยาม ขอโทษถ้าทำผิด เติบโตจนสง่างาม หวังเพียงจะได้ผล แม้เหนื่อยกายก็ ยอมทน เฝ้าเลี้ยงจนโตใหญ่ ได้ใครเล่าเฝ้า ปลอบโยน ร้องไห้ยามป่วยไข้ ให้นึกถึงเมื่อ เยาว์วัย เมื่อยามเจ้าโกรธขึ้ง พ่อแม่แก่เฒ่า ( ต่อ )


ดาวน์โหลด ppt วีระยุทธ์ ลอประยูรมกราคม 25451 ธรรมะประจำวัน โดยพระอาจารย์พุทธทาสภิกขุ สวนโมก ขพลาราม มองแต่แง่ดีเถิด เขามีส่วน เลวบ้าง ช่างหัวเขา จงเลือกเอา ส่วนที่ดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google