งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิเศษณ์ คำ ด. ช. พุฒิพงค์ วิไลเลิศประดิษฐ์ ป.6/8 เลขที่ 23.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิเศษณ์ คำ ด. ช. พุฒิพงค์ วิไลเลิศประดิษฐ์ ป.6/8 เลขที่ 23."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิเศษณ์ คำ ด. ช. พุฒิพงค์ วิไลเลิศประดิษฐ์ ป.6/8 เลขที่ 23

2 1. ลัษณวิเศษณ์ คือ คำ วิเศษณ์ที่บอกลักษณะ ว่าเป็นอย่างไร เช่น บอกอาการ บอกสี บอกกลิ่นบอกรส ตัวอย่างประโยค เขาชอบใส่เสื้อสีแดง 2. กาลวิเศษณ์ คือ คำ วิเศษณ์ที่ใช้เพื่อบอก เวลา เช่น เช้า สาย บ่าย เย็น ค่ำ หรือ ระยะทาง ตัวอย่าง ประโยค เมื่อวานน้องนอนตื่น สาย 3. สถานวิเศษณ์ คือ คำ วิเศษณ์ที่ใช้บอก สถานที่ แสดงที่อยู่หริอ ระยะหรือทิศทาง เช่น ใกล้ ไกล บน เหนือ ใต้ ตัวอย่าง ประโยค บ้านฉันอยู่ ไกลจากโรงเรียน 4. ประมาณวิเศษณ์ คือ คำวิเศษณ์ที่ บอกจำนวนหรือ ประมาณ เช่น หนึ่ง สอง ที่หนึ่ง ที่สอง ทั้งหมด ตัวอย่าง ประโยค ห้องเรียน ฉันอยาชั้นที่ห้า 5. นิยมวิเศษณ์ คือ คำวิเศษณ์ที่ใช้ บอกความชี้เฉพาะ นี้ นั้น โน้น ทีเดียว เอง แน่นอน ตัวอย่างประโยค ฉันจะไปหาเธอ แน่นอน 6. อนิยมวิเศษณ์ คือ คำวิเศษณ์ที่ บอกความไม่ชี้ เฉพาะ เช่น ใด ไรไหน กี่ อะไร ฉันใด ตัวอย่างประโยค คุณจะทำอะไรก็ เรื่องของคุณ 7. ประติเษธวิเศษณ์ คือ คำวิเศษณ์ที่ บอกความปฏิเสธ เช่น ไม่ได้ ไม่ใช่ มิใช่ ตัวอย่าง ประโยค ผมทำการบ้าน ไม่ได้ 9. ปฤจฉาวิเศษณ์ คือ คำวิเศษณ์ที่ บอกเนื้อความ คำถาม เช่น ใด ไร ไหน ไหม ตัวอย่าง ประโยค คุณจะไปเที่ยวที่ ไหน 8. ประติชญา วิเศษณ์ คือ คำ วิเศษณ์ที่บอกการ ตอบรับ เช่น ค่ะ ครับ จ๋า ตัวอย่างประโยค หนูมาแล้วค่ะ

3 4. เล็ก แบน ใหญ่ ยาว 3. เช้า สาย บ่าย ค่ำ 1. บน ล่าง ไกล ใกล้ 2. ต่าง บาง บ้าง กัน 5. โน้น ทีเดียว เอง แท้ 6. คุณแม่อยู่ที่ไหน 7. ลิฟต์มีทั้งหมด 6 ตัว 9. บ้านฉันอยู่ไกล จาก ห้างสรรพสินค้า 8. ทำอะไรไม่รู้จักคิด 10. ดอกกุหลาบ มีกลิ่นหอม

4 4. เล็ก แบน ใหญ่ ยาว 3. เช้า สาย บ่าย ค่ำ 1. บน ล่าง ไกล ใกล้ 2. ต่าง บาง บ้าง กัน 5. โน้น ทีเดียว เอง แท้ 6. คุณแม่อยู่ที่ไหน 7. ลิฟต์มีทั้งหมด 6 ตัว 9. บ้านฉันอยู่ไกล จาก ห้างสรรพสินค้า 8. ทำอะไรไม่รู้จักคิด 10. ดอกกุหลาบ มีกลิ่นหอม ( เฉลย )


ดาวน์โหลด ppt วิเศษณ์ คำ ด. ช. พุฒิพงค์ วิไลเลิศประดิษฐ์ ป.6/8 เลขที่ 23.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google