งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรักที่ยิ่งใหญ่ ผู้ชายสูงอายุคนหนึ่ ไปหาหมอที่คลีนิก เพื่อ รักษาแผล ที่มือ ได้แสดงความหงุดหงิด ที่ เขา จะไป ถึงช้า ที่นัดของเขา ขณะที่ทำแผลหมอหนุ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรักที่ยิ่งใหญ่ ผู้ชายสูงอายุคนหนึ่ ไปหาหมอที่คลีนิก เพื่อ รักษาแผล ที่มือ ได้แสดงความหงุดหงิด ที่ เขา จะไป ถึงช้า ที่นัดของเขา ขณะที่ทำแผลหมอหนุ่ม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ความรักที่ยิ่งใหญ่

3 ผู้ชายสูงอายุคนหนึ่ ไปหาหมอที่คลีนิก เพื่อ รักษาแผล ที่มือ ได้แสดงความหงุดหงิด ที่ เขา จะไป ถึงช้า ที่นัดของเขา ขณะที่ทำแผลหมอหนุ่ม ถามว่า “ ทำไม ต้องห่วงมาก เช่นนี้ “ เขาตอบว่า “ มีความ จำเป็นจะต้องไป ที่บ้าน คนชรา เพื่อทานคาแฟ กับถรรยาของตน ที่ อยู่ ในบ้านคน ชรา เป็น เวลานาน..”

4 ภรรยาของตนเป็นโรคแอลไซเมิรใน ขั้นมี่ก้าวหน้า... ขณะที่ทำแผลเสร็จหมอถามเขาว่า ภรรยาจะหงุดหงิดไหม เพราะ การไป เยี่ยมที่ล่าช้า

5 “ ไม่ครับ... เขาตอบ ภรรยาผมจำผมไม่ได้ เป็นเวลาเกือบห้าปีแล้ว “ หมอรู้สึกแปลกใจและถามต่อไปว่า “ ถ้าเธอจำคุณปู่ไม่ได้ ทำไมต้องมีความจำเป็นที่จะต้องไปอยู่ กับยายทุกวันเวลาเช้า “

6 คนชรา ได้ยิ้ม สำผัดมือของหมอเบ่าฯ และพูดว่า “ ถูกแล้ว เธอจำผมไม่ได้ แต่ผมรู้อย่างดีว่าเธอเป็นใคร ”

7 ขณะที่คุณปู่ออกไปอย่างรีบหมอยิ้มด้วยการประทับใจและคิดในใจว่า

8 “ นี่แหละคุณภาพของความรัก ที่ผมอยากได้ในชีวิตของผม ”

9 ความรักไม่เป็นเรื่องของ ร่างกายเท่านั้น หรือความรู้สึกมี่โรแมนติก... ความรักมี่แท้ คือการ ยอมรับ ว่า...

10 อีกฝ่ายหนึ่งเคยเป็นอย่างไรมาก่อน... อีกฝ่ายหนึ่ง อีกฝ่ายหนึ่ง มีนิสัยอย่างไร... ยอมรับการเปลี่ยนแปลงในอีกฝ่าย หนึ่ง... ยอมรับสื่งที่อีกฝ่ายไม่เป็นแล้ว...

11 เช่นเดียวกับผู้สูงอายุ ขอให้ท่านได้มีโอกาศมอบ และ รับ ด้วยใจจริง ความรักที่ยี่ง ใหญ่ นี้


ดาวน์โหลด ppt ความรักที่ยิ่งใหญ่ ผู้ชายสูงอายุคนหนึ่ ไปหาหมอที่คลีนิก เพื่อ รักษาแผล ที่มือ ได้แสดงความหงุดหงิด ที่ เขา จะไป ถึงช้า ที่นัดของเขา ขณะที่ทำแผลหมอหนุ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google