งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาจารย์เอกภพ อินทรภู่ อาจารย์ธนากร อุยพานิชย์ เพื่อสนับสนุนโครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน สุนันทาด้วยเว็บโอเมทริกซ์ การสร้างเมทาดาต้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาจารย์เอกภพ อินทรภู่ อาจารย์ธนากร อุยพานิชย์ เพื่อสนับสนุนโครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน สุนันทาด้วยเว็บโอเมทริกซ์ การสร้างเมทาดาต้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาจารย์เอกภพ อินทรภู่ อาจารย์ธนากร อุยพานิชย์ เพื่อสนับสนุนโครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน สุนันทาด้วยเว็บโอเมทริกซ์ การสร้างเมทาดาต้า

2 การสร้างเมทาดาต้าบนไฟล์ word

3 Title : ชื่อเอกสาร Subject : หัวเรื่อง Tags : คำสำคัญ Categories : ประเภท Comments : คำอธิบาย Authors : ผู้เขียน Manager : ผู้จัดการ

4 การสร้างเมทาดาต้าบนไฟล์ power point

5 Title : ชื่อเอกสาร Subject : หัวเรื่อง Tags : คำสำคัญ Categories : ประเภท Comments : คำอธิบาย Authors : ผู้เขียน Manager : ผู้จัดการ

6 การสร้างเมทาดาต้าบนไฟล์ PDF

7 Title : ชื่อเอกสาร Authors : ผู้เขียน Subject : หัวเรื่อง Keywords: คำสำคัญ

8 การสร้างเมทาดาต้าบนไฟล์ ภาพ

9 Title : ชื่อเอกสาร Subject : หัวเรื่อง Rating : ให้เกรด Tags : คำสำคัญ Authors : ผู้เขียน

10 การสร้างเมทาดาต้าบนไฟล์ เสียง

11 Title : ชื่อเอกสาร Subtitle : ชื่อเรื่องรอง Rating : ให้เกรด Comments : บทวิจารณ์ Contributing Artist: ศิลปิน Album Artist: อัลบั้มของใคร Album : ชื่ออัลบั้ม Year : ปี Genre : ประเภทเพลง

12 การสร้างเมทาดาต้าบนไฟล์ วิดีโอ

13 Clip : รายละเอียด Author : ผู้สร้าง Copyright : ลิขสิทธิ์ Rating : ให้เกรด Description: คำอธิบาย

14 www.wordpress.com www.aekkaphob.ssru.ac.th

15 THE END


ดาวน์โหลด ppt อาจารย์เอกภพ อินทรภู่ อาจารย์ธนากร อุยพานิชย์ เพื่อสนับสนุนโครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน สุนันทาด้วยเว็บโอเมทริกซ์ การสร้างเมทาดาต้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google