งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วุฒิชัย ชุมพลกุล ทันตแพทย์ 7 วช. กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุข ระหว่างประเทศ 29 กันยายน 2549 รู้จัก ICOH Blog มันคืออะ หยัง ???

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วุฒิชัย ชุมพลกุล ทันตแพทย์ 7 วช. กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุข ระหว่างประเทศ 29 กันยายน 2549 รู้จัก ICOH Blog มันคืออะ หยัง ???"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วุฒิชัย ชุมพลกุล ทันตแพทย์ 7 วช. กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุข ระหว่างประเทศ 29 กันยายน 2549 รู้จัก ICOH Blog มันคืออะ หยัง ???

2 วัตถุประสงค์  แนะนำแนวคิด และการพัฒนาระบบ สารสนเทศเพื่อสนับสนุน KM  แนะนำการใช้งานเบื้องต้นด้วยการสาธิต

3 แนวคิดของการพัฒนา ICOH Blog  Blog คืออะไร  มีกี่ประเภท  โครงสร้างของ Blog  ซอฟต์แวร์ที่ใช้พัฒนา Blog  เหตุผลที่เลือก MyBloggie  ICOH Blog กับ การสนับสนุน KM

4 Blog คืออะไร  จาก Blog Wikipedia คือ Blog is the contraction universally used for weblog, a type of website where entries are made (such as in a journal or diary), displayed in a reverse chronological order.journal or diary chronological order

5 Blog มีกี่ประเภท  By media type เช่น link,video,photo  By device ตามชนิดของเครื่องมือ เช่น PDA, มือถือ  By Genre เฉพาะจุดที่สนใจ เช่น การเมือง, การท่องเที่ยว  By Legal status ว่าเป็นเชิงธุรกิจ, องค์กร, การ โฆษณา, การตลาด ฯลฯ  By Search Engine หรือว่าเป็นเครื่องมือ สืบค้นตามกลุ่มของ Blog

6 โครงสร้างของ Blog โดยทั่วไป Blog จะประกอบด้วย ส่วนประกอบหลัก ๆ ดังนี้  Title, the main title, or headline, of the post.  Body, main content of the post.  Permalink, the URL of the full, individual article. PermalinkURL  Post Date, date and time the post was published

7 โครงสร้างของ Blog และอาจมีส่วนประกอบเพิ่มเติมคือ  Comments  Categories (or tags) - subjects that the entry discussestags  Trackback and or pingback - links to other sites that refer to the entry Trackbackpingback

8 ซอฟต์แวร์ที่ใช้พัฒนา Blog  User-hosted User-hosted  Developer-hosted Developer-hosted

9 เหตุผลที่เลือก MyBloggie  เป็น user-hosted  เป็นซอฟต์แวร์ ฟรี  ความสามารถครบตาม องค์ประกอบของ Blog โดยทั่วไป  รองรับภาษาไทยได้ดี

10 ICOH Blog กับ การสนับสนุน KM  เริ่มพัฒนาในเว็บไซต์ icoh.org เมื่อ ธันวาคม 2548  มีกลุ่มเนื้อหา 5 กลุ่มคือ 1. เรื่องทั่ว ๆ ไป 2. สุขภาพปากและฟัน 3. ความรู้เกี่ยวกับฟลูออไรด์ 4. รู้เฟื่องเรื่อง IT 5. ชมรมจักรยานวันอาทิตย์

11 ICOH Blog กับ การสนับสนุน KM  ปัจจุบันมีเนื้อหา เพียง 2 กลุ่มคือ กลุ่มทั่วๆ ไป กับ รู้เฟื่องเรื่อง IT

12 อนาคต ICOH Blog กับ การ สนับสนุน KM  เนื้อหาที่จะเอามาป้อน  การเข้าถึง และ การใช้งาน  การประเมินผล เพื่อการปรับปรุงและพัฒนา

13 เอกสาร, เว็บไซต์อ้างอิง http://en.wikipedia.org/wiki/Blog

14 ผลจากการประชุม  ที่ประชุมเสนอให้ปรับปรุง กลุ่มหัวเรื่อง  เพิ่มเติมชื่อบัญชี และรหัสผ่านสำหรับ นักวิชาการ  นักวิชาการเพิ่มเติมเนื้อหาตามแผน KM


ดาวน์โหลด ppt วุฒิชัย ชุมพลกุล ทันตแพทย์ 7 วช. กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุข ระหว่างประเทศ 29 กันยายน 2549 รู้จัก ICOH Blog มันคืออะ หยัง ???

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google