งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทันตแพทย์ 7 วช. กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทันตแพทย์ 7 วช. กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทันตแพทย์ 7 วช. กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ
รู้จัก ICOH Blog มันคืออะหยัง??? วุฒิชัย ชุมพลกุล ทันตแพทย์ 7 วช. กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ 29 กันยายน 2549

2 วัตถุประสงค์ แนะนำแนวคิด และการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน KM
แนะนำการใช้งานเบื้องต้นด้วยการสาธิต

3 แนวคิดของการพัฒนา ICOH Blog
มีกี่ประเภท โครงสร้างของ Blog ซอฟต์แวร์ที่ใช้พัฒนา Blog เหตุผลที่เลือก MyBloggie ICOH Blog กับ การสนับสนุน KM

4 Blog คืออะไร จาก Blog Wikipedia คือ
Blog is the contraction universally used for weblog, a type of website where entries are made (such as in a journal or diary), displayed in a reverse chronological order.

5 Blog มีกี่ประเภท By media type เช่น link,video,photo
By device ตามชนิดของเครื่องมือ เช่น PDA,มือถือ By Genre เฉพาะจุดที่สนใจ เช่น การเมือง, การท่องเที่ยว By Legal status ว่าเป็นเชิงธุรกิจ,องค์กร,การโฆษณา,การตลาด ฯลฯ By Search Engine หรือว่าเป็นเครื่องมือสืบค้นตามกลุ่มของ Blog

6 โครงสร้างของ Blog โดยทั่วไป Blog จะประกอบด้วย ส่วนประกอบหลัก ๆ ดังนี้
Title, the main title, or headline, of the post. Body, main content of the post. Permalink, the URL of the full, individual article. Post Date, date and time the post was published

7 โครงสร้างของ Blog และอาจมีส่วนประกอบเพิ่มเติมคือ Comments
Categories (or tags) - subjects that the entry discusses Trackback and or pingback - links to other sites that refer to the entry

8 ซอฟต์แวร์ที่ใช้พัฒนา Blog
User-hosted Developer-hosted

9 เหตุผลที่เลือก MyBloggie
เป็น user-hosted เป็นซอฟต์แวร์ ฟรี ความสามารถครบตามองค์ประกอบของ Blog โดยทั่วไป รองรับภาษาไทยได้ดี

10 ICOH Blog กับ การสนับสนุน KM
เริ่มพัฒนาในเว็บไซต์ icoh.org เมื่อ ธันวาคม 2548 มีกลุ่มเนื้อหา 5 กลุ่มคือ เรื่องทั่ว ๆ ไป สุขภาพปากและฟัน ความรู้เกี่ยวกับฟลูออไรด์ รู้เฟื่องเรื่อง IT ชมรมจักรยานวันอาทิตย์

11 ICOH Blog กับ การสนับสนุน KM
ปัจจุบันมีเนื้อหา เพียง 2 กลุ่มคือ กลุ่มทั่วๆ ไป กับ รู้เฟื่องเรื่อง IT

12 อนาคต ICOH Blog กับ การสนับสนุน KM
เนื้อหาที่จะเอามาป้อน การเข้าถึง และ การใช้งาน การประเมินผล เพื่อการปรับปรุงและพัฒนา

13 เอกสาร,เว็บไซต์อ้างอิง

14 ผลจากการประชุม ที่ประชุมเสนอให้ปรับปรุง กลุ่มหัวเรื่อง
เพิ่มเติมชื่อบัญชี และรหัสผ่านสำหรับนักวิชาการ นักวิชาการเพิ่มเติมเนื้อหาตามแผน KM


ดาวน์โหลด ppt ทันตแพทย์ 7 วช. กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google