งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Office 365 CDG Group Training Technical Training/Administration Department Supaporn Poonsuwon Wanchaloem Nitimaneerat.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Office 365 CDG Group Training Technical Training/Administration Department Supaporn Poonsuwon Wanchaloem Nitimaneerat."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Office 365 CDG Group Training Technical Training/Administration Department Supaporn Poonsuwon Wanchaloem Nitimaneerat

2 3 อย่าง  จะรู้ได้อย่างไร  ต้องทำอย่างไร  ใช้งานอย่างไร

3 3 How to know? หรืออีกวิธีหนึ่งคือ ทดสอบเข้า OWA เดิมครับ ทางทีมงานจะมี แจ้ง ล่วงหน้าว่าบัญชีของเราจะถูก ย้ายเข้าไปวันที่กำหนดครับ

4 4 How to know?

5 5 https://portal.microsoftonline.c om

6 3 อย่าง  จะรู้ได้อย่างไร  ต้องทำอย่างไร  ใช้งานอย่างไร

7 7 How to do? Outlook ที่ใช้อยู่ ต้องเป็นรุ่น ตั้งแต่ 2007 ขึ้นไปนะครับ ถ้าใช้ Outlook อยู่แล้ว เพียง แค่กรอกอีเมลในรูปแบบ ก็ สามารถเข้าใช้งานได้โดยไม่ รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงเลย ครับ

8 8 How to do?

9 9 ในวันแรกหากไม่สามารถเข้า ใช้ Outlook ได้แนะนำให้ใช้ OWA แทนไปก่อนนะครับ

10 3 อย่าง  จะรู้ได้อย่างไร  ต้องทำอย่างไร  ใช้งานอย่างไร

11 การใช้งาน  การเข้าใช้งาน Office 365  ค่าต่างๆบน Outlook Web App  การใช้งาน Office บน Browser  การติดตั้ง Office บน เครื่อง  การใช้งานบน BYOD  ขีดความสามารถ และข้อจำกัด  Contact Point

12 12  การเข้าใช้งาน Microsoft Office 365

13 13 https://portal.microsoftonline.c om Username:

14 14 Sign in to Office365 Username: Password: current password (not change)

15 15 Sign in to Office365 First Login

16 16 Sign in to Office365

17 17  ค่าต่างๆบน Outlook Web App

18 18 Configuration

19 19  การใช้งาน Office บน Browser

20 20 Office Online

21 21 Office Online Office in the browser Office Online also hosts apps for Office and requires a browser that supports HTML 5 and JavaScript 5, like: Internet Explorer 9 with at least MS12-037: Cumulative Security Update for Internet Explorer: June 12, 2012 installed Internet Explorer 10 or later (strongly recommended) At least Mozilla Firefox 12 At least Apple Safari 5 At least Google Chrome 18 https://support.office.com/en-za/article/Supported-browsers-in-Office and-Office-365-ProPlus dc b ced8a82

22 22  การติดตั้ง Office บน เครื่อง

23 23 การติดตั้ง Office บน เครื่อง  ติดตั้งจากหน้าเว็บ Portal

24 24 การติดตั้ง Office บน เครื่อง  ติดตั้งจากหน้าเว็บ IDC Step 1: Go to Step 2: Download Office Client(zip file) relate your type of operating system Step 3: Extract to C:\ Step 4: Go to C:\O365-xxbit\ Double Click > Run-O365-xxbit.bat Step 5 : About 25 minutes if Command Prompt Windows disappear. Office Client is installed successfully.

25 25 System requirements

26 26  การใช้งานบน BYOD

27 27

28 28 Account Configuration Configuring and Connecting iOS devices (iPhone, iPod Touch, iPad) Step 1: On the home screen of your iOS device, tap the Settings icon. Step 2: Scroll down until you see Mail, Contacts, Calendars and tap the option. Step 3: Tap the Add Account icon.

29 29 Account Configuration Step 4: Tap the Microsoft Exchange option Step 5: Configure your Exchange credentials Enter your address and password Tap Next.

30 30 Account Configuration Step 6: The server name may automatically be populated, if not, you may be prompted with additional fields to enter. Type in the following: Server: outlook.office365.com Domain: (Leave Blank) Username: Step 7: Set which features (Mail, Contacts, Calendars, Reminders, Notes) you want to sync on your device and tap Save.

31 31 Account Configuration Configuring and Connecting Android devices Step 1: Tap on the App Drawer then tap on Settings Step 2: Scroll down and tap on + Add Account Step 3: Tap on Corporate

32 32 Account Configuration Step 4: Tap the Microsoft Exchange option Step 5: Configure your Exchange credentials Fill your address and password Tap Next.

33 33 Account Configuration Step 6: Configure Account Setup (continued) Enter your in the “Domain\Username” field Enter your password enter outlook.office365.com in server field Verify there is a checkmark for Use secure connection Tap Next. Step 7: You will be prompted to allow remote security administration. Tap OK to allow setup to complete.

34 34 Account Configuration Step 8: Configure your preferred sync options. Tap Next. Step 9: Set account name. Tap Next Step 10: Tap Activate. Your will download.

35 35 OWA Mobile

36 36 OWA Mobile

37 37 OWA Mobile

38 38 Office Mobile

39 39 Account Configuration For Existing Outlook ปกติทุกท่านจะใส่ user เป็น cdg\00XXXX ซึ่งจะทำ ให้ login ไม่ผ่าน (User ถูกลบออกจากระบบเก่าแล้ว ) ให้ แก้ไข user เป็น แทนและใส่ password หรือรหัสผ่านเดิม จะทำให้ Outlook Client ปรับค่า Server และสามารถใช้งานได้ตามปกติ cdg\00XXXX g.co.th

40 40 Account Configuration For Microsoft Outlook 2013 <- Control Panel Mail (Microsoft Outlook 2013)

41 41 Account Configuration Step 1: Choose “Show Profiles” Step 2: Choose “Add” Step 3: Set Profile Name and click “OK”

42 42 Account Configuration Step 4: Setup Account Information (Real name)

43 43 Account Configuration Step 5: Enter credential (Staff ID No.) Step 6: Wait until Configuration

44 44  ขีดความสามารถ และ ข้อจำกัด

45 45 Capabilities and Limitation เพิ่มความจุจากเดิม 500 MB เป็น 50 GB มี OneDrive Cloud Storage ให้ใช้งาน 1 TB การรับ - ส่ง อาจช้าเป็นบางเวลา เนื่องจากที่เก็บ อยู่สิงคโปร์ Office Mobile ยังไม่สามารถใช้ได้ในประเทศไทย (http://products.office.com/th-TH/mobile/device- availability-worldwide)http://products.office.com/th-TH/mobile/device- availability-worldwide สามารถนำชุดโปรแกรมไปติดตั้งได้ 5 อุปกรณ์ต่อ 1 บัญชีผู้ใช้งาน และสามารถถอดบัญชี (Deactivate) ออกจากอุปกรณ์ได้ สามารถทำเอกสารต่างๆร่วมกัน ในเวลาเดียวกันได้

46 46 Capabilities and Limitation Limitation for Open Office (https://support.office.com/en- us/article/Differences-between-the- OpenDocument-Text-odt-format-and-the-Word- docx-format-used-by-Word-Online-1183ee75- 0aae-47c2-b2ba-0c f?ui=en- US&rs=en-US&ad=US) Limitation for Office Online https://support.office.com/en- us/article/Differences-between-using-a- document-in-the-browser-and-in-Word- 3e863ce3-e82c f97-5b33c36c55f8

47 47 GLOBETECH SUKANYA SWADISWANEE 1769 สุกัญญา สวัสดิสวนีย์ PRAWIT SAMNAK 1854 ประวิทย์ สำนัก KUNCHANA NULSATE กัญญ์ชนา นวลเศษ 6603,328 Contact Point

48 48 PHIMCHANOK GROMWONG 1369 TITIWAN NIEMPRASERT 1562 CHADCHAI TANGWADTHANA 1226 พิมพ์ชนก กล่อมวงค์ ฐิติวัลคุ์ เนียมประเสริฐ ฉัตรชัย ตั้งวัฒนา Contact Point

49 49 CDT-TSSURIN JHAISUPAP CDT-MOI / CORE TOSSAPON NGAMWITCHUKORN CDT-GROUP SUPPORT PRAPAPAN MUNGSITTISAK 2895 SAKDAWOOT CHALAEYPOB ISD.Helpdesk 4300 Contact Point

50 50 CompanyName Address EXT ESRI PRAWIT 1769 SUKANYA SWADISWANEE 1854 GLOBETECHKUNCHANA CDGSPHIMCHANOK 1369 TITIWAN 1562 CHADCHAI 1226 CDT-TSSURIN CDT-MOI / CORETOSSAPON CDT-GROUP SUPPORT PRAPAPAN 2895 SAKDAWOOT IT ADMIN

51 51 Q&A

52 52 THIS IS THE HEADLINE

53 53 THIS IS THE HEADLINE

54 54 Content Design 1 Page number ไว้มุมซ้ายล่าง Number จะรัน Auto Font Thai “Cordia New” Size 40 pt Font English “Arial” THIS IS THE HEADLINE Key message Key message Key message

55 55 THIS IS THE HEADLINE Key message Key message Key message Content Design 2 Page number ไว้มุมซ้ายล่าง Number จะรัน Auto Font Thai “Cordia New” Size 40 pt Font English “Arial”


ดาวน์โหลด ppt Office 365 CDG Group Training Technical Training/Administration Department Supaporn Poonsuwon Wanchaloem Nitimaneerat.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google