งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 กลุ่มงานทางหลวงชนบท สำนัก ก่อสร้างทาง. โครงการที่ ตรวจสอบ เดือนนี้ ผลการตรวจสอบ ความเสีย ซึ่งไม่ได้ เกิดจาก การใช้ งานปกติ ปกติชำรุด 1,2721,233252514.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 กลุ่มงานทางหลวงชนบท สำนัก ก่อสร้างทาง. โครงการที่ ตรวจสอบ เดือนนี้ ผลการตรวจสอบ ความเสีย ซึ่งไม่ได้ เกิดจาก การใช้ งานปกติ ปกติชำรุด 1,2721,233252514."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 กลุ่มงานทางหลวงชนบท สำนัก ก่อสร้างทาง

2 โครงการที่ ตรวจสอบ เดือนนี้ ผลการตรวจสอบ ความเสีย ซึ่งไม่ได้ เกิดจาก การใช้ งานปกติ ปกติชำรุด 1,2721,233252514 2 โครงการที่ชำรุดคิดเป็น 2% ของจำนวนโครงการ ทั้งหมดที่ตรวจสอบเดือนนี้ ผลการตรวจสอบสภาพถนนที่อยู่ ระหว่างค้ำประกันสัญญา (20 กรกฎาคม 2555) ผลการตรวจสอบสภาพถนนที่อยู่ ระหว่างค้ำประกันสัญญา (20 กรกฎาคม 2555)

3 3 ผลการตรวจสภาพงานที่อยู่ระหว่างค้ำ ประกันสัญญาเดือนนี้

4 4 ผลการดำเนินการโครงการที่ชำรุด เสียหาย จำนวนโครงการที่ชำรุดทั้งหมด 25 โครงการ

5 5 ภาพรวมจำนวนสายทางแยกตาม ประเภทความเสียหาย

6 6 จำนวนสายทางที่ได้รับความเสียหาย แยกตามหน่วยดำเนินการ 6

7 7 สทช. ที่รายงานว่าไม่มีความชำรุด เสียหาย เดือนที่ได้รับ รายงาน สทช. พฤษภาคม 2, 3, 9, 12, 13, 16 และ 17 มิถุนายน 15 และ 16 กรกฎาคม 1,2,3 และ 17 หมายเหตุ : สทช. ที่ 1 รายงานว่ามีความชำรุดเสียหายซึ่งไม่ได้เกิด จากการใช้งานปกติ ( เหตุอุทกภัย )

8 สทช. ที่ 4 สายหมู่ 5 วัดบันไดทอง - วัดวิหารโบสถ์ ต. บ้านกุ่ม อ. เมือง จ. เพชรบุรี รอยแตกตามยาว 8

9 สทช. ที่ 5 สายแยกทล. 2074 - บ. ตูมใหญ่ ต. ตูม ใหญ่ อ. คูเมือง จ. บุรีรัมย์ หลุมบ่อ 9 ยุบตัวเป็น แอ่ง

10 สทช. ที่ 6 สาย บ. เขวา – บ. เหล่าวิลัย ต. เขวา อ. เมือง จ. มหาสารคาม รอยแตกหนัง จระเข้ 10

11 สทช. ที่ 7 สาย บ. โนนจิก สาย บ. คำหนามแท่ง ต. นาคาย อ. ตาลสุม จ. อุบลราชธานี ผิวหลุดร่อน 11

12 12 สทช. ที่ 8 สาย พะดี - บ. ร่มเกล้าสหมิตร อ. พบ พระ จ. ตาก ผิวหลุดร่อน 12

13 13 สทช. ที่ 9 สาย บ. หนองจิก หมู่ที่ 1, 12 ต. หนอง จิก อ. คีรีมาศ จ. สุโขทัย หลุมบ่อ, ยุบตัวเป็นแอ่ง 13

14 14 สทช. ที่ 10 สาย บ. แม่ขะจาน ม. 7 – บ. หนองโค้ง ม. 4 จ. เชียงใหม่ ผิวหลุด ร่อน 14

15 15 สทช. ที่ 11 สาย บ. หน้าเขาวัด หมู่ 9 ต. ตลิ่งชัน อ. ท่าศาลา จ. นครศรีธรรมราช รอยแตกหนัง จระเข้ 15

16 16 สทช. ที่ 12 สาย บ. บาโงมือซู - บ. ตือปิงลูโต๊ะ ต. โคกสะตอ อ. รื อเสาะ จ. นราธิวาส ผิวหลุด ร่อน 16

17 17 สทช. ที่ 13 สายอ่างเตย ต. ท่าตะเกียบ อ. ท่า ตะเกียบ จ. ฉะเชิงเทรา ผิวหลุด ร่อน 17 ระหว่าง ดำเนินการ ซ่อมแซมแล้ว เสร็จ

18 18 สทช. ที่ 14 สายแยก ทล.340 - วัดลำพระยา ต. ย่านยาว อ. สามชุก จ. สุพรรณบุรี รอยแตกตามยาว 18

19 สทช. ที่ 15 สายทล.2 - บ. พรประจักษ์ อ. โนน สะอาด จ. อุดรธานี หลุมบ่อ 19

20 สทช. ที่ 16 สายแยก ทล.212 - บ. นาโพธิ์ จ. มุกดาหาร ผิวหลุด ร่อน 20

21 21 รอยแตกหนัง จระเข้ สทช. ที่ 18 สายดินแดง - คลองยาว ต. หนองทะเล อ. เมือง จ. กระบี่ 21

22 กลุ่มงานทางหลวงชนบท สำนักก่อสร้าง ทาง 22


ดาวน์โหลด ppt 1 กลุ่มงานทางหลวงชนบท สำนัก ก่อสร้างทาง. โครงการที่ ตรวจสอบ เดือนนี้ ผลการตรวจสอบ ความเสีย ซึ่งไม่ได้ เกิดจาก การใช้ งานปกติ ปกติชำรุด 1,2721,233252514.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google