งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานผลการตรวจสอบสภาพงานก่อสร้างทางหลวงชนบท ที่อยู่ระหว่างค้ำประกันสัญญา ประจำเดือน กรกฎาคม 2555 กลุ่มงานทางหลวงชนบท สำนักก่อสร้างทาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานผลการตรวจสอบสภาพงานก่อสร้างทางหลวงชนบท ที่อยู่ระหว่างค้ำประกันสัญญา ประจำเดือน กรกฎาคม 2555 กลุ่มงานทางหลวงชนบท สำนักก่อสร้างทาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานผลการตรวจสอบสภาพงานก่อสร้างทางหลวงชนบท ที่อยู่ระหว่างค้ำประกันสัญญา
ประจำเดือน กรกฎาคม 2555 กลุ่มงานทางหลวงชนบท สำนักก่อสร้างทาง

2 ผลการตรวจสอบสภาพถนนที่อยู่ระหว่างค้ำประกันสัญญา (20 กรกฎาคม 2555)
โครงการที่ตรวจสอบเดือนนี้ ผลการตรวจสอบ ความเสียซึ่งไม่ได้เกิดจากการใช้ งานปกติ ปกติ ชำรุด 1,272 1,233 25 14 โครงการที่ชำรุดคิดเป็น 2% ของจำนวนโครงการทั้งหมดที่ตรวจสอบเดือนนี้

3 ผลการตรวจสภาพงานที่อยู่ระหว่างค้ำประกันสัญญาเดือนนี้

4 ผลการดำเนินการโครงการที่ชำรุดเสียหาย
จำนวนโครงการที่ชำรุดทั้งหมด 25 โครงการ

5 ภาพรวมจำนวนสายทางแยกตามประเภทความเสียหาย

6 จำนวนสายทางที่ได้รับความเสียหายแยกตามหน่วยดำเนินการ
6 จำนวนสายทางที่ได้รับความเสียหายแยกตามหน่วยดำเนินการ

7 สทช.ที่รายงานว่าไม่มีความชำรุดเสียหาย เดือนที่ได้รับรายงาน
พฤษภาคม 2, 3, 9, 12, 13, 16 และ 17 มิถุนายน 15 และ 16 กรกฎาคม 1,2,3 และ 17 หมายเหตุ : สทช.ที่ 1 รายงานว่ามีความชำรุดเสียหายซึ่งไม่ได้เกิดจากการใช้งานปกติ (เหตุอุทกภัย)

8 ตัวอย่างภาพความเสียหาย
8 สทช.ที่ 4 สายหมู่ 5 วัดบันไดทอง - วัดวิหารโบสถ์ ต.บ้านกุ่ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี รอยแตกตามยาว

9 สทช.ที่ 5 สายแยกทล. 2074 - บ.ตูมใหญ่ ต.ตูมใหญ่ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
ตัวอย่างภาพความเสียหาย 9 สทช.ที่ 5 สายแยกทล บ.ตูมใหญ่ ต.ตูมใหญ่ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ ยุบตัวเป็นแอ่ง หลุมบ่อ

10 สทช.ที่ 6 สาย บ.เขวา – บ.เหล่าวิลัย ต.เขวา อ.เมือง จ.มหาสารคาม
ตัวอย่างภาพความเสียหาย 10 สทช.ที่ 6 สาย บ.เขวา – บ.เหล่าวิลัย ต.เขวา อ.เมือง จ.มหาสารคาม รอยแตกหนังจระเข้

11 สทช.ที่ 7 สาย บ.โนนจิก สาย บ.คำหนามแท่ง ต.นาคาย อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี
ตัวอย่างภาพความเสียหาย 11 สทช.ที่ 7 สาย บ.โนนจิก สาย บ.คำหนามแท่ง ต.นาคาย อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี ผิวหลุดร่อน

12 สทช.ที่ 8 สาย พะดี - บ.ร่มเกล้าสหมิตร อ.พบพระ จ.ตาก
ตัวอย่างภาพความเสียหาย 12 สทช.ที่ 8 สาย พะดี - บ.ร่มเกล้าสหมิตร อ.พบพระ จ.ตาก ผิวหลุดร่อน

13 ตัวอย่างภาพความเสียหาย
13 สทช.ที่ 9 สาย บ.หนองจิก หมู่ที่ 1 , 12 ต.หนองจิก อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย หลุมบ่อ,ยุบตัวเป็นแอ่ง

14 สทช.ที่ 10 สาย บ.แม่ขะจาน ม. 7 – บ.หนองโค้ง ม. 4 จ.เชียงใหม่
ตัวอย่างภาพความเสียหาย 14 สทช.ที่ 10 สาย บ.แม่ขะจาน ม. 7 – บ.หนองโค้ง ม. 4 จ.เชียงใหม่ ผิวหลุดร่อน

15 ตัวอย่างภาพความเสียหาย
15 สทช.ที่ 11 สาย บ.หน้าเขาวัด หมู่ 9 ต.ตลิ่งชัน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช รอยแตกหนังจระเข้

16 ตัวอย่างภาพความเสียหาย
16 สทช.ที่ 12 สาย บ.บาโงมือซู - บ. ตือปิงลูโต๊ะ ต.โคกสะตอ อ.รื อเสาะ จ.นราธิวาส ผิวหลุดร่อน

17 สทช.ที่ 13 สายอ่างเตย ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
ตัวอย่างภาพการดำเนินการซ่อมแซม 17 สทช.ที่ 13 สายอ่างเตย ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา ผิวหลุดร่อน ระหว่างดำเนินการ ซ่อมแซมแล้วเสร็จ

18 สทช.ที่ 14 สายแยก ทล.340 - วัดลำพระยา ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
ตัวอย่างภาพความเสียหาย 18 สทช.ที่ 14 สายแยก ทล วัดลำพระยา ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี รอยแตกตามยาว

19 สทช.ที่ 15 สายทล.2 - บ.พรประจักษ์ อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
ตัวอย่างภาพความเสียหาย 19 สทช.ที่ 15 สายทล.2 - บ.พรประจักษ์ อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี หลุมบ่อ

20 สทช.ที่ 16 สายแยก ทล.212 - บ.นาโพธิ์ จ.มุกดาหาร
ตัวอย่างภาพความเสียหาย 20 สทช.ที่ 16 สายแยก ทล บ.นาโพธิ์ จ.มุกดาหาร ผิวหลุดร่อน

21 สทช.ที่ 18 สายดินแดง - คลองยาว ต.หนองทะเล อ.เมือง จ.กระบี่
ตัวอย่างภาพความเสียหาย 21 สทช.ที่ 18 สายดินแดง - คลองยาว ต.หนองทะเล อ.เมือง จ.กระบี่ รอยแตกหนังจระเข้

22 กลุ่มงานทางหลวงชนบท สำนักก่อสร้างทาง
จบการนำเสนอ กลุ่มงานทางหลวงชนบท สำนักก่อสร้างทาง


ดาวน์โหลด ppt รายงานผลการตรวจสอบสภาพงานก่อสร้างทางหลวงชนบท ที่อยู่ระหว่างค้ำประกันสัญญา ประจำเดือน กรกฎาคม 2555 กลุ่มงานทางหลวงชนบท สำนักก่อสร้างทาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google