งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทบาทของทีม นำเสนอให้เห็นบทบาทของทีมที่เด่นชัด การเชื่อมจากนโยบายของทีมนำ รพ. มาสู่ทีมของท่าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทบาทของทีม นำเสนอให้เห็นบทบาทของทีมที่เด่นชัด การเชื่อมจากนโยบายของทีมนำ รพ. มาสู่ทีมของท่าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 บทบาทของทีม นำเสนอให้เห็นบทบาทของทีมที่เด่นชัด การเชื่อมจากนโยบายของทีมนำ รพ. มาสู่ทีมของท่าน

5 ตัวอย่ าง

6

7 โครงสร้างทีม เป็นแผนภูมิ หรือ ภาพคน เน้นประธาน ตำแหน่ง นพ..... เลขาทีม ตำแหน่ง นพ..... หรือ วิชาชีพ......

8 ตัวอ ย่าง

9

10 สถิติที่สำคัญต่างๆ

11 ตัวอ ย่าง ควรเสนอเป็นแผนภูมิ / กราฟ จะสามารถแสดงให้เห็นแนวโน้ม สถิติต่างๆที่ชัดเจน

12 จุดเน้นของทีมนำ

13 ตัวอ ย่าง

14 KPI

15 ผลการดำเนินงาน โชว์ KPI ที่บรรลุผลสำเร็จ และโชว์ ผลงานที่เจ๋งๆ ใส่ภาพ / แบบฟอร์มต่างๆ ที่พัฒนา ประกอบ และทำจนเป็น Good practice เนื้อหาประมาณ 10 สไลด์ หรือมากกว่า ก็ได้ ตามผลงานของ ทีม

16 ตัวอ ย่าง

17

18 ผลการดำเนินงานพร้อมตัวชี้วัด ควรเสนอเป็นแผนภูมิแท่ง / กราฟ เส้น / แผนภูมิกง

19 ความภาคภูมิใจ ภาพ ชื่อรางวัล ระดับประเทศ ภาพชื่อรางวัลเขต / จังหวัด

20 บทเรียนที่ได้รับ

21 แผนพัฒนาต่อเนื่อง ระยะสั้น ระยะยาว

22

23

24


ดาวน์โหลด ppt บทบาทของทีม นำเสนอให้เห็นบทบาทของทีมที่เด่นชัด การเชื่อมจากนโยบายของทีมนำ รพ. มาสู่ทีมของท่าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google