งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

- ระบบแสดงตัวตนผู้ใช้งาน อินเตอร์เน็ต จัดทำขึ้น เพื่อรองรับ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ ความผิดคอมพิวเตอร์ พ. ศ. 2550 เพื่อใช้อ้างอิงการเข้าใช้งาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "- ระบบแสดงตัวตนผู้ใช้งาน อินเตอร์เน็ต จัดทำขึ้น เพื่อรองรับ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ ความผิดคอมพิวเตอร์ พ. ศ. 2550 เพื่อใช้อ้างอิงการเข้าใช้งาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 - ระบบแสดงตัวตนผู้ใช้งาน อินเตอร์เน็ต จัดทำขึ้น เพื่อรองรับ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ ความผิดคอมพิวเตอร์ พ. ศ. 2550 เพื่อใช้อ้างอิงการเข้าใช้งาน internet หากมี การกระทำผิดใดๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ผู้กระทำผิดจะได้ รับโทษตามกฎหมาย *** ข้อมูลการ Login ของแต่บุคคลให้เก็บเป็น ความลับ

2 หน้าแรกของการเปิดการใช้ งาน Internet

3 ใส่ User และ Password แล้ว Login

4 ระบบจะแสดงบัญชีของ ผู้ใช้งาน

5 แล้วทำการ Move ลงเพื่อใช้ งาน

6 เมื่อเลิกใช้อินเตอร์เน็ต ให้คลิก Logout ออก

7 จำนวนคุณครูที่ลงทะเบียน  จำนวนคุณครูและเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 192 คน  ลงทะเบียนแล้ว 162 คน  ยังไม่ลงทะเบียน 30 คน


ดาวน์โหลด ppt - ระบบแสดงตัวตนผู้ใช้งาน อินเตอร์เน็ต จัดทำขึ้น เพื่อรองรับ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ ความผิดคอมพิวเตอร์ พ. ศ. 2550 เพื่อใช้อ้างอิงการเข้าใช้งาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google