งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวอักษรที่อยู่ด้านข้าง แก้มยางรถยนต์. Specify 205 / 65 R 15 94 H 123456 3. โครงสร้างยางแบบเรเดียล 4. เส้นผ่าศูนย์กลางกระทะล้อ ( นิ้ว ) 1. ความกว้างของยาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวอักษรที่อยู่ด้านข้าง แก้มยางรถยนต์. Specify 205 / 65 R 15 94 H 123456 3. โครงสร้างยางแบบเรเดียล 4. เส้นผ่าศูนย์กลางกระทะล้อ ( นิ้ว ) 1. ความกว้างของยาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวอักษรที่อยู่ด้านข้าง แก้มยางรถยนต์

2 Specify 205 / 65 R H โครงสร้างยางแบบเรเดียล 4. เส้นผ่าศูนย์กลางกระทะล้อ ( นิ้ว ) 1. ความกว้างของยาง ( ม. ม.) 2. % ความสูงของขอบยาง 5. ดัชนีการรับ น้ำหนัก 6. ขีดจำกัดความเร็วสูงสุด

3 1. ความกว้างยาง ความกว้างหน้ายาง ความสูงขอบยาง 4. เส้นผ่าศูนย์กลางกระทะล้อ เส้นผ่าศูนย์กลางยาง 205 / 65 R H 4 21 ( x /100) 12

4 205 / 55 R15 94 H195 / 55 R15 94 H ความสูง ขอบยาง 100 =112.75mm =205x55 ขนาดยาง 100 =107.25mm =195x55 การคำนวณความสูงของขอบยาง เส้นผ่าศูนย์กลางยาง ( ม. ม.) = ( เส้นผ่าศูนย์กลางกระทะล้อ ( นิ้ว ) x 25.4 ) +( 2 x ความสูงขอบยาง ) เส้นผ่าศูนย์กลางยาง ความกว้างยาง

5

6

7

8 ดัชนี การรับ น้ำหนัก บรรทุก สูงสุด น้ำหนัก บรรทุก ( กก. / เส้น ) ดัชนี การรับ น้ำหนัก บรรทุก สูงสุด น้ำหนัก บรรทุก ( กก. / เส้น ) ดัชนี การรับ น้ำหนัก บรรทุก สูงสุด น้ำหนัก บรรทุก ( กก. / เส้น ) ดัชนี การรับ น้ำหนัก บรรทุก สูงสุด น้ำหนัก บรรทุก ( กก. / เส้น ) ดัชนี การรับ น้ำหนัก บรรทุก สูงสุด น้ำหนัก บรรทุก ( กก. / เส้น ) ตารางแสดงดัชนีน้ำหนัก

9 สัญลักษณ์ความเร็วสูงสุดความเร็วสูงสุด ( กม. / ชม.) J100 K110 L120 M130 N140 O150 P160 Q170 R180 S190 T210 H240 V270 W300 VR>210 ZR>240 สัญลักษณ์ความเร็ว

10 ขนาดยางและการ เติมลมยาง ของรถแต่ละรุ่น

11

12

13

14 END


ดาวน์โหลด ppt ตัวอักษรที่อยู่ด้านข้าง แก้มยางรถยนต์. Specify 205 / 65 R 15 94 H 123456 3. โครงสร้างยางแบบเรเดียล 4. เส้นผ่าศูนย์กลางกระทะล้อ ( นิ้ว ) 1. ความกว้างของยาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google