งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จิตวิทยาสำหรับครู : การจัดการชั้นเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จิตวิทยาสำหรับครู : การจัดการชั้นเรียน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จิตวิทยาสำหรับครู : การจัดการชั้นเรียน
โดย ผศ.วรรณี ลิมอักษร

2 การจัดการชั้นเรียน เรียกชื่อ เซ็นชื่อ เช็คจากงานที่ทำ สุ่มเรียกชื่อถาม
1. เช็คชื่อการเข้าชั้นเรียน เรียกชื่อ เซ็นชื่อ เช็คจากงานที่ทำ สุ่มเรียกชื่อถาม เทคโนโลยี

3 พฤติกรรมการเรียน/การสอบ การส่งงาน การใช้โทรศัพท์ การติดต่อกับอาจารย์
2.กำหนดเงื่อนไข/ข้อตกลง ชั่วโมงแรกของการสอน การแต่งกาย การเข้าชั้นเรียน การขาดเรียน พฤติกรรมการเรียน/การสอบ การส่งงาน การใช้โทรศัพท์ การติดต่อกับอาจารย์

4 จากการเรียกชื่อเข้าชั้นเรียน เรียกถามให้ตอบ ขณะนั่งสอบ
3.การรู้จักชื่อผู้เรียน จากการเรียกชื่อเข้าชั้นเรียน เรียกถามให้ตอบ ขณะนั่งสอบ 4.การจัดที่นั่งเรียน 5.การจัดกิจกรรมกลุ่ม ให้จัดกลุ่มตามความสมัครใจ ให้จัดกลุ่มโดยการสุ่ม ให้แถวคี่กลับหลังหันไปจับกลุ่มกับแถวคู่

5 เตรียมข้อสอบ/ห้องสอบ การป้องกันการทุจริตในการสอบ ควบคุมการสอบ
6.การดำเนินการสอบ เตรียมข้อสอบ/ห้องสอบ การป้องกันการทุจริตในการสอบ ควบคุมการสอบ แจ้งเวลาสอบ การจัดเก็บข้อสอบคืน

6 6.การจัดการกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้เรียน
ให้ดูข้อความทีละหน้า/ทีละเฟรม/ทีละบรรทัด หยุดสอน/ถามสิ่งที่สอนไปแล้ว/ให้เลือก ให้เขียนข้อเสียของพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม สรุปประเด็นสำคัญที่เรียนส่งปลายชั่วโมง ทำงานแทนเพื่อนจะตัดคะแนนคนที่ทำให้ด้วย ตัดคะแนนผู้ที่ส่งงานช้า ใช้การเขียนรายงานแทนการพิมพ์ ยื่นคำขาด มีข้อความเตือนใจ

7 ข้อความเตือนใจ เกรดดีๆไม่มีให้(ขอ) ถ้าอยากได้ขยันเรียนเอาเอง
เกรดดีๆไม่มีให้(ขอ) ถ้าอยากได้ขยันเรียนเอาเอง อดีตไม่ขยัน ปัจจุบันไม่ขวนขวาย ไม่ต้องทายอนาคต สติปัญญาจะเกิด ถ้ารู้จักเปิดหนังสืออ่าน นาฬิกาเป็นเครื่องบอกเวลา ถ้าเราเป็นคนไม่ตรง ต่อเวลาเสียแล้ว นาฬิกาจะแพงสักเพียงใดก็ไม่มี ความหมาย จงวิ่งให้สุดกำลัง แม้รู้ว่าจะต้องแพ้ก็ตาม คนเราไม่จำเป็นต้องรู้ทุกเรื่อง แต่ต้องรู้ทุกอย่าง ในบางเรื่อง คิดทุกครั้งที่พูด แต่ไม่ต้องพูดทุกสิ่งที่คิด

8 คนที่มีความรู้ บากบั่น และจริงจัง ย่อมไม่ตกต่ำ
ถ้าต้องการให้ร่างกายแข็งแรง ต้องออกกำลังกาย ถ้าต้องการให้สมองแข็งแรง ต้องอ่านหนังสือ หากต้องการประสบความสำเร็จ อย่าหวังพึ่งพาผู้อื่น แต่จงพึ่งพาตนเองให้มากที่สุด เวลาของวันนี้มีเพียงครั้งเดียวเท่านั้น อย่าปล่อยให้ ผ่านไปโดยต้องมาเสียใจในภายหลัง ไม่มีใครโทษผู้ที่พยายามเต็มที่แล้วล้มเหลว แต่จะโทษผู้ที่ล้มเหลวในความพยายาม รู้เล็กน้อยแล้วปฏิบัติ ดีกว่ารู้สารพัดแล้วนิ่งเฉย

9 7.การให้ข้อมูลย้อนกลับ
Right-Wrong How much ไม่ตีตรา

10 การสร้างคุณค่าชีวิตการทำงาน
แม้มิได้เป็นซามูไร จงภูมิใจที่ได้เป็นเชื้อสายซามูไร แม้มิได้เป็นพระอาทิตย์ จงดีใจที่ได้เป็นพระจันทร์ แม้มิได้เป็นถนน จงพอใจที่ได้เป็นฟุตบาท แม้ฟูจีจะเป็นภูเขาไฟที่สวยงาม ก็มิได้ทำให้ภูเขาอื่น ด้อยความงามลงไป แม้ว่าเราจะทำสิ่งใด จงภูมิใจ และทำให้ดีที่สุด ภาษิตญี่ปุ่น


ดาวน์โหลด ppt จิตวิทยาสำหรับครู : การจัดการชั้นเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google