งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผศ. วรรณี ลิมอักษร โดย จิตวิทยาสำหรับครู : การ จัดการชั้นเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผศ. วรรณี ลิมอักษร โดย จิตวิทยาสำหรับครู : การ จัดการชั้นเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผศ. วรรณี ลิมอักษร โดย จิตวิทยาสำหรับครู : การ จัดการชั้นเรียน

2 การจัดการชั้นเรียน 1. เช็คชื่อการเข้าชั้นเรียน เรียกชื่อ เซ็นชื่อ เช็คจากงานที่ทำ สุ่มเรียกชื่อถาม เทคโนโลยี

3 2. กำหนดเงื่อนไข / ข้อตกลง การส่งงาน ชั่วโมงแรกของการสอน การแต่งกาย การเข้าชั้นเรียน พฤติกรรมการเรียน / การสอบ การขาดเรียน การติดต่อกับอาจารย์ การใช้โทรศัพท์

4 3. การรู้จักชื่อผู้เรียน ให้จัดกลุ่มตามความสมัครใจ จากการเรียกชื่อเข้าชั้นเรียน เรียกถามให้ตอบ 4. การจัดที่นั่งเรียน ให้แถวคี่กลับหลังหันไปจับกลุ่มกับแถวคู่ ให้จัดกลุ่มโดยการสุ่ม ขณะนั่งสอบ 5. การจัดกิจกรรมกลุ่ม

5 6. การดำเนินการสอบ เตรียมข้อสอบ / ห้อง สอบ ควบคุมการสอบ แจ้งเวลาสอบ การป้องกันการทุจริต ในการสอบ การจัดเก็บข้อสอบคืน

6 ให้ดูข้อความทีละหน้า / ทีละ เฟรม / ทีละบรรทัด หยุดสอน / ถามสิ่งที่สอนไปแล้ว / ให้เลือก สรุปประเด็นสำคัญที่เรียนส่งปลายชั่วโมง ให้เขียนข้อเสียของพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 6. การจัดการกับพฤติกรรมที่ไม่ เหมาะสมของผู้เรียน ทำงานแทนเพื่อนจะตัดคะแนนคนที่ทำให้ด้วย ตัดคะแนนผู้ที่ส่งงานช้า ใช้การเขียนรายงานแทนการพิมพ์ ยื่นคำขาด มีข้อความเตือนใจ

7 อดีตไม่ขยัน ปัจจุบันไม่ขวนขวาย ไม่ต้องทายอนาคต สติปัญญาจะเกิด ถ้ารู้จักเปิดหนังสืออ่าน ต่อเวลาเสียแล้ว นาฬิกาจะแพงสักเพียงใดก็ไม่มี ความหมาย นาฬิกาเป็นเครื่องบอกเวลา ถ้าเราเป็นคนไม่ตรง เกรดดีๆไม่มีให้ ( ขอ ) ถ้าอยากได้ขยันเรียนเอาเอง ข้อความ เตือนใจ คนเราไม่จำเป็นต้องรู้ทุกเรื่อง แต่ต้องรู้ทุกอย่าง ในบางเรื่อง คิดทุกครั้งที่พูด แต่ไม่ต้องพูดทุกสิ่งที่คิด จงวิ่งให้สุดกำลัง แม้รู้ว่าจะต้องแพ้ก็ตาม

8 ถ้าต้องการให้ร่างกายแข็งแรง ต้องออกกำลังกาย หากต้องการประสบความสำเร็จ อย่าหวังพึ่งพาผู้อื่น แต่จงพึ่งพาตนเองให้มากที่สุด ถ้าต้องการให้สมองแข็งแรง ต้องอ่านหนังสือ เวลาของวันนี้มีเพียงครั้งเดียวเท่านั้น อย่าปล่อยให้ ผ่านไปโดยต้องมาเสียใจในภายหลัง ไม่มีใครโทษผู้ที่พยายามเต็มที่แล้วล้มเหลว แต่จะโทษผู้ที่ล้มเหลวในความพยายาม คนที่มีความรู้ บากบั่น และจริงจัง ย่อมไม่ตกต่ำ รู้เล็กน้อยแล้วปฏิบัติ ดีกว่ารู้สารพัดแล้วนิ่งเฉย

9 7. การให้ข้อมูลย้อนกลับ Right-Wrong How much ไม่ตีตรา

10 การสร้างคุณค่าชีวิตการทำงาน ภาษิต ญี่ปุ่น แม้มิได้เป็นซามูไร จงภูมิใจที่ ได้เป็นเชื้อสายซามูไร ด้อยความงามลงไป แม้ว่าเราจะทำสิ่งใด จงภูมิใจ และทำให้ดีที่สุด แม้มิได้เป็นพระอาทิตย์ จงดี ใจที่ได้เป็นพระจันทร์ แม้มิได้เป็นถนน จงพอใจที่ ได้เป็นฟุตบาท แม้ฟูจีจะเป็นภูเขาไฟที่ สวยงาม ก็มิได้ทำให้ภูเขาอื่น


ดาวน์โหลด ppt ผศ. วรรณี ลิมอักษร โดย จิตวิทยาสำหรับครู : การ จัดการชั้นเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google