งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 10 สต ริง. สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษร ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น สตริง (String) สตริงในภาษา C ก็คือ อาร์เรย์ของตัวอักษร ที่มีข้อมูลชนิดตัวอักษรเรียงกันไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 10 สต ริง. สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษร ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น สตริง (String) สตริงในภาษา C ก็คือ อาร์เรย์ของตัวอักษร ที่มีข้อมูลชนิดตัวอักษรเรียงกันไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 10 สต ริง

2 สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษร ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น สตริง (String) สตริงในภาษา C ก็คือ อาร์เรย์ของตัวอักษร ที่มีข้อมูลชนิดตัวอักษรเรียงกันไป แต่จะต้องมี จุดสิ้นสุดด้วย โดยจะใช้ตัวอักษรวางหรือ Null Character เป็นจุดสิ้นสุดของสตริง ซึ่งจะต่าง จากอาร์เรย์ปกติที่ไม่ต้องมีจุดสิ้นสุดของอาร์เรย์

3 สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษร ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น การเก็บข้อมูลของสตริง การเก็บข้อมูลของสตริงนั้น จะมีการเก็บ ข้อมูลอยู่ 2 ส่วน ส่วนแรกจะเป็นข้อมูลตัวอักษร โดยเก็บเรียงกันไป และส่วนที่ 2 จะเก็บ จุดสิ้นสุดของสตริง ซึ่งจุดสิ้นสุดของสตริงจะใช้ Null Character หรือ ‘\0’ จุดสิ้นสุดของสตริง จุดเริ่มของสตริง

4 สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษร ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น การประกาศตัวแปรสตริงและการ กำหนดค่าเริ่มต้น ความจริงภาษา C จะมีไม่ชนิดข้อมูลสตริง แต่ มันจะใช้อาร์เรย์ของตัวอักษรแทน ในการ ประกาศตัวแปรสตริงนั้น จะคำนึงความยาวของ ข้อมูล และสิ่งที่ลืมเสียไม่ได้ คือ จะต้องมีพื้นที่ อีก 1 ในการใช้เก็บจุดสิ้นสุดของสตริงด้วย เพราะภาษา C จะมีข้อบังคับอยู่ว่า ไบต์สุดท้าย จะเป็นส่วนที่เก็บจุดสิ้นสุดของสตริงเสมอ ผู้ใช้มีข้อมูลขนาด 10 ไบต์หรือ 10 ตัวอักษร ผู้ใช้จะต้องกำหนดขนาดของตัวแปรสตริงตัวนั้น เป็น 11 ไบต์ char str[11] ;

5 สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษร ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น สตริงกับพอยเตอร์ ถ้าผู้ใช้ต้องการที่จะประกาศตัวแปรพอยเตอร์ ของสตริง ก็สามารถทำได้เหมือนกับการ ประกาศพอยเตอร์ตามปกติ แต่จะสามารถใช้ได้ กับชนิดข้อมูลที่เป็นตัวอักษรหรือ Char เท่านั้น ในการประกาศพอยเตอร์และกำหนดค่าเริ่มต้น สามารถทำได้ดังนี้ char *pStr = “Good Day!”;

6 สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษร ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ฟังก์ชัน Input / Output ของสตริง ฟังก์ชัน Input : ฟังก์ชัน scnaf() นั่นเอง แต่จะใช้รูปแบบ ข้อมูลเป็น %s ( ซึ่งจะใช้ทั้งการ Input และ Output) scanf(“%s”, month); char month[10]; scanf(“%9s”, month); ฟังก์ชัน Output : ฟังก์ชันในการ printf ซึ่งในภาษา C นั้น สามารถที่จะกำหนดให้ข้อมูลของสตริง เมื่อเวลาจะ พิมพ์แสดงนั้น จะให้อยู่ติดขอบซ้ายหรือขอบขวาก็ได้ โดยใช้เครื่องหมาย – และต้องกำหนดขนาดความยาว ของส่วนที่จะพิมพ์ด้วย

7 สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษร ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ฟังก์ชันอื่นที่ใช้กับสตริง ความยาวสตริง (strlen) คัดลอกสตริง (strcpy, strncpy) เปรียบเทียบสตริง (strcmp, strncmp) ต่อสตริง (strcat, strncat)


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 10 สต ริง. สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษร ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น สตริง (String) สตริงในภาษา C ก็คือ อาร์เรย์ของตัวอักษร ที่มีข้อมูลชนิดตัวอักษรเรียงกันไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google