งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบ ข้อมูล เริ่มเข้าสู่หน้าหลักของเว็บเพจรายวิชา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบ ข้อมูล เริ่มเข้าสู่หน้าหลักของเว็บเพจรายวิชา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบ ข้อมูล เริ่มเข้าสู่หน้าหลักของเว็บเพจรายวิชา

2 เลือก “ ตรวจสอบ … รายบุคคล ” และ คลิก ซ้าย

3 การลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบ ข้อมูล เข้าสู่หน้าของ “ ระบบ LOGIN” เลือก “ ลงทะเบียนที่นี่ ” คลิกซ้าย

4 การลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบ ข้อมูล กรอก USERNAME ด้วยเลขประจำตัว นักเรียน xxxxx

5 การลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบ ข้อมูล กรอก PASSWORD ด้วยภาษาอังกฤษ ๓ - ๘ ตัวอักษร

6 การลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบ ข้อมูล ตรวจทานถูกต้องเรียบร้อยแล้ว คลิกซ้ายที่ ปุ่ม “ สมัครสมาชิก ”

7 การลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบ ข้อมูล เข้าสู่หน้าแจ้งผลการสมัคร คลิกซ้ายที่ “LOGIN เข้าสู่ระบบ ”

8 การลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบ ข้อมูล หน้า “ ระบบ LOGIN” กรอกข้อมูล และคลิก ซ้ายที่ปุ่ม “Login”

9 การลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบ ข้อมูล ที่หน้า “ สืบค้น ” กรอกเลขประจำตัวของผู้ที่ ต้องการสืบค้น

10 การลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบ ข้อมูล เรียบร้อยแล้วให้คลิกซ้ายที่ปุ่ม “ เริ่มสืบค้น ”

11 การลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบ ข้อมูล ปรากฏรายละเอียดของผู้ที่ต้องการสืบค้น

12 ข้อควรระวัง “ การลงทะเบียน ” ให้กระทำ เพียงครั้งแรกครั้งเดียว

13 การลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบ ข้อมูล หากพบว่า “ กระทำผิดเงื่อนไข ” ผู้นั้น “ ถูกลบ ออกจากระบบ ” ทันที


ดาวน์โหลด ppt การลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบ ข้อมูล เริ่มเข้าสู่หน้าหลักของเว็บเพจรายวิชา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google