งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Animation ( ภาพเคลื่อนไหว ) รวบรวมโดย AngelaTUK นางสาวศิรินทิพย์ จันทร์สุวรรณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Animation ( ภาพเคลื่อนไหว ) รวบรวมโดย AngelaTUK นางสาวศิรินทิพย์ จันทร์สุวรรณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Animation ( ภาพเคลื่อนไหว ) รวบรวมโดย AngelaTUK นางสาวศิรินทิพย์ จันทร์สุวรรณ

2 Animation การทำให้วัตถุใดๆเกิดการเคลื่อนที่ด้วย รูปแบบต่างๆกันบนจอภาพ เช่น คนเดิน รถวิ่ง บนถนน แมลงบิน ซึ่งเป็นการ เคลื่อนที่ด้วยรูปแบบต่างๆ

3 Animation ในปัจจุบัน การ์ตูน animation ภาพยนตร์ animation วีดีโอ animation สื่อโฆษณา animation

4 หลักการของการทำ Animation อาศัยหลักการทางชีววิทยา คือ “ ความต่อเนื่อง ของการมองเห็น ” การทำให้วัตถุเคลื่อนในความเร็วระดับหนึ่ง จน ตาคนเรามองเห็น ภาพแต่ละภาพที่นำมาทำ animation เรียกว่า frame โดยกำหนดความละเอียดของ Animation ทั่วไป ดังนี้ – TV 30 frame/second – Movie, Animation 24 frame/second

5 วิธีการสร้าง Animation Frame by Frame Tween Animation Action Script

6 Frame by Frame นำภาพมาใส่ไว้ในเฟรม ทำการกำหนด Key Frame – Key frame=frame ที่ถูกกำหนดให้มีการเปลี่ยนแปลง ของวัตถุเพื่อสร้างการเคลื่อนไหว – การกำหนดคีย์เฟรมที่มีช่องว่างห่างกัน ภาพที่ เปลี่ยนแปลงอาจกระตุกได้ เหมาะกับภาพที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และซับซ้อน เฟรมแบ่งออกได้ 3 อย่าง คือ 1. Frame คือ เฟรมที่ไม่มีการ เปลี่ยนแปลงของวัตถุ ( ภาพ ) 2. Keyframe คือ เฟรมที่มีวัตถุอยู่ใน นั้น ( มีจุดสีดำ ) มีการ เปลี่ยนแปลง 3. Blank Keyframe คือเฟรมเปล่าๆ ( มีวงกลมสีขาว )

7 Sample Frame 1 Frame2 Animation

8 Tween Animation เป็นการสร้างภาพโดยกำหนดคีย์เฟรมเริ่มต้นและ คีย์เฟรมสุดท้ายแล้วปล่อยให้โปรแกรมสร้าง ความเปลี่ยนระหว่างเฟรมโดยอัตโนมัติ มี 3 แบบ – Motion Tween: เคลื่อนไหวโดยรูปทรงวัตถุไม่ เปลี่ยนแปลง ใช้เครื่องมือ 3D ร่วมด้วยได้ – Classic Tween: เคลื่อนไหวโดยรูปทรงวัตถุไม่ เปลี่ยนแปลง – Shape Tween: เคลื่อนไหว โดยรูปทรงวัตถุ เปลี่ยนแปลง ไปเป็นอีกรูปหนึ่ง ไฟล์มีขนาดเล็ก การเคลื่อนไหวนุ่มนวลมากกว่า Frame by Frame

9 Action Script เป็นภาษาโปรแกรมที่นำใช้เพิ่มประสิทธิภาพการ ทำงาน สามารถทำการตอบโต้กับผู้ใช้ได้ (Interactive) Action script ถูกนำมาใช้เมื่อมีการกระทำเกิดขึ้น (Event)

10 เทคนิคการสร้าง Aimation กำหนดการเคลื่อนไหวที่ต้องการให้หมด animation ที่ซับซ้อน ควรเขียน Script ช่วยใน การเคลื่อนไหว เพิ่มเทคนิคพิเศษด้านต่างและเสียงใส่เข้าไป – Cel animation เป็นแผ่นใสสำหรับวาดภาพ สเก็ตภาพแล้วลงสี – Computer Animation คล้ายกับ Cel คือสร้างภาพเป็นเฟรมให้แตกต่างกัน แล้ว กำหนดคีย์เฟรมใช้วิธีการ Tween animation

11 Cel animation ( วาดภาพในแผ่นใสแล้ว ละบายสี ) การบ้าน ให้นักเรียน วาดภาพการ์ตูนลงบน กระดาษไขสำหรับวาดภาพ แล้วระบายสี 4 ท่าทาง

12 ลักษณะ Animation 2D & 3D Adobe Flash Ma ya

13 Animation File Format GIF(Graphics Interlace File) – ได้รับความนิยม – ไฟล์มีขนาดเล็ก – ใช้ภาพนิ่งทำลำดับภาพให้ต่อเนื่องกัน – ใช้ 256 สี – ไม่สนับสนุนการใช้เสียงประกอบ

14 Animation File Format JPG (Jonit Photographer’s Expert Group) – ไฟล์ภาพใช้งานบนเครือข่าย – มีความละเอียดสูง (24 bit) – สามารถกำหนดระดับการบีบอัดได้ (1-10) เพื่อให้ได้ ไฟล์มีขนาดเล็ก – ไม่สามารถทำพื้นโปร่งใสได้ – การส่งภาพผ่านผ่านเครือข่ายทำได้ช้ามาก เพราะ ต้องเสียเวลาในการคลายภาพ

15 Animation File Format PNG(Portable Network Graphics) – ไฟล์ภาพทำให้โปร่งใสได้ – สนับสนุนความละเอียด 16 bit,32 bit และ 24 bit – ระบบแสดงผลจากความละเอียดน้อยแล้วค่อยๆ ขยายความคมชัด – สามารถกำหนดระดับการบีบอัดเพื่อให้ได้ไฟล์มี ขนาดเล็ก – Browser รุ่นเก่าจะใช้ไม่ได้ต้อง IE 4 หรือ Netscape 4 ขึ้นไป

16 Software Flash Player Flash Shockwave Macromedia director TrueSpace SWISH etc...

17 The End


ดาวน์โหลด ppt Animation ( ภาพเคลื่อนไหว ) รวบรวมโดย AngelaTUK นางสาวศิรินทิพย์ จันทร์สุวรรณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google