งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรือนจำ ( คุก ). เรือนจำ Package A Package B Package C Package D Package E Package F Package Z Package X.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรือนจำ ( คุก ). เรือนจำ Package A Package B Package C Package D Package E Package F Package Z Package X."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรือนจำ ( คุก )

2 เรือนจำ Package A Package B Package C Package D Package E Package F Package Z Package X

3 package A ( ชั้นเยี่ยม ) ห้องขัง เตียง, ทีวี, เครื่องปรับอากาศ, ห้องน้ำ ผู้คุม กระบอง สิ่งอำนวยความ สะดวก สระว่ายน้ำ, ฟิต เนต, สนามบาส

4 Package B ( ชั้นดีมาก ) ห้องขัง เตียง, ทีวี, พัดลม, ห้องน้ำ ผู้คุม กระบอง นักโทษ 100 ต่อ ผู้คุม 1 คน สิ่งอำนวยความ สะดวก ฟิตเนต, สนามบาส, สระว่ายน้ำ

5 Package C ( ชั้นดี ) ห้องขัง เตียง, พัดลม, ชัก โครก ผู้คุม กระบอง นักโทษ 75 ต่อ ผู้ คุม 1 คน สิ่งอำนวยความ สะดวก ฟิตเนต, สนามบาส,

6 Package D ( ชั้นกลาง ) ห้องขัง เตียง, พัดลม, ชักโครก ผู้คุม กระบอง, สเปรย์พริกไทย นักโทษ 50 ต่อ ผู้คุม 1 คน สิ่งอำนวยความสะดวก สนามบาส

7 Package E ( ชั้นเลว ) ห้องขัง เตียง, ชักโครก ผู้คุม กระบอง, สเปรย์พริกไทย, เครื่องช๊อตไฟฟ้า นักโทษ 1 ต่อ ผู้คุม 1 คน สิ่งอำนวยความสะดวก ดัมเบล

8 Package F ( ชั้นเลวมาก ) ห้องขัง เสื่อ, ชักโครก ผู้คุม กระบอง, ปืนยาสลบ, ปืน ไฟฟ้า นักโทษ 1 ต่อ ผู้คุม 2 คน สิ่งอำนวยความสะดวก บาร์

9 Package Z ( ผู้คุม ) ระดับของผู้คุม ระดับ 1 คุม Package A ระดับ 2 คุม Package B( ปฏิบัติงาน 1 ปี ) ระดับ 3 คุม Package C ( ปฏิบัติงาน 3 ปี ) ระดับ 4 คุม Package D( ปฏิบัติงาน 4 ปี ) ระดับ 5 คุม Package E( ปฏิบัติงาน 6 ปี ) ระดับ พิเศษ คุม Package F( ปฏิบัติงาน 7 ปี ) อายุของผู้คุม ชั้นเยี่ยม / ดีมาก ผู้คุมต้องมีอายุ 25 - 55 ชั้นดี ผู้คุมต้องมีอายุ 25 - 55 ชั้นกลาง ผู้คุมต้องมีอายุ 30 - 50 ชั้นเลว ผู้คุมต้องมีอายุ 27 - 45 ชั้นเลวมาก ผู้คุมต้องมีอายุ 30 - 45 เงินเดือน ตามประสบการณ์ การทำงาน แรกเริ่มทำงาน -1 ปี เงินเดือน 20,000 2 – 5 ปี เงินเดือน 25,000 6 -10 ปี เงินเดือน 30,000 10 ปีขึ้นไป เงินเดือน 35,000 ขึ้นไป

10 Package X นักโทษ ข้อมูลนักโทษ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ ประวัติการทำผิด ระยะเวลาที่พ้นโทษ ตรวจสอบคดี ทำผิดระดับ 1 จะอยู่ที่ Package D ทำผิดระดับ 2 จะอยู่ที่ Package E ทำผิดระดับที่ 3 จะอยู่ Package F


ดาวน์โหลด ppt เรือนจำ ( คุก ). เรือนจำ Package A Package B Package C Package D Package E Package F Package Z Package X.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google