งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเชื่อมต่อ / ถ่าย โอนข้อมูลระหว่าง คอมพิวเตอร์พกพา แบบแท็บเล็ตกับ เครื่องคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเชื่อมต่อ / ถ่าย โอนข้อมูลระหว่าง คอมพิวเตอร์พกพา แบบแท็บเล็ตกับ เครื่องคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเชื่อมต่อ / ถ่าย โอนข้อมูลระหว่าง คอมพิวเตอร์พกพา แบบแท็บเล็ตกับ เครื่องคอมพิวเตอร์

2 การเชื่อมต่อ / ถ่าย โอนข้อมูลระหว่าง แท็บเล็ตกับเครื่อง คอมพิวเตอร์เป็น การแลกเปลี่ยน ข้อมูลระหว่างแท็บ เล็ตกับเครื่อง คอมพิวเตอร์ เช่น ไฟล์รูปภาพ ไฟล์ เอกสาร ไฟล์เสียง เป็นต้น

3 แท็บเล็ต นักเรียน ชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 1 แท็บเล็ต นักเรียน ชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 1 แท็บเล็ตนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 แท็บเล็ตนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1

4 Mini HDMI Port OTG Port Mini USB Micro USB Port

5 Mini HDMI Port Mini HDMI

6 OTG Port USB device

7 OTG Port

8 แหล่งเก็บ ข้อมูล ตัวอย่าง เลือก USB จะปรากฏ รายการไฟล์ ต่างๆ ที่อยู่ใน แหล่งข้อมูลนั้น

9 แตะค้างที่ ไฟล์ เพื่อ จัดการไฟล์ เช่น คัดลอก ไฟล์ ลบไฟล์ หรือส่งไฟล์ ไปยังแหล่งที่ เก็บข้อมูลอื่นๆ เป็นต้น

10 Mini USB Port

11 เชื่อมต่อสาย USB ระหว่างแท็บเล็ตกับ คอมพิวเตอร์ เครื่องจะแสดงข้อความ เชื่อมต่อ USB แล้ว แตะ สัญลักษณ์ USB

12 แตะเมื่อ ต้องการเปิดที่ เก็บข้อมูล USB แตะเมื่อ ต้องการปิดที่ เก็บข้อมูล USB

13 หน้าต่าง AutoPlay และจะ ปรากฏไดร์ฟเพิ่มขึ้นมาอีก หนึ่งไดร์ฟ เหมือนกับ แฟลช ไดร์ฟ คลิก Open folder to view files เพื่อเปิดดูข้อมูล ใน Tablet หากเครื่อง คอมพิวเตอร์ไม่แสดง หน้าต่าง AutoPlay สามารถ คลิก Windows Explorer เพื่อเปิด หน้าต่าง AutoPlay และจะ ปรากฏไดร์ฟเพิ่มขึ้นมาอีก หนึ่งไดร์ฟ เหมือนกับ แฟลช ไดร์ฟ คลิก Open folder to view files เพื่อเปิดดูข้อมูล ใน Tablet หากเครื่อง คอมพิวเตอร์ไม่แสดง หน้าต่าง AutoPlay สามารถ คลิก Windows Explorer เพื่อเปิด

14 Micro USB Port Micro USB Micro USB Port เป็นช่องสำหรับใช้ เชื่อมต่อระหว่างระหว่างแท็บเล็ตกับ เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อถ่ายโอนข้อมูล มีอยู่ใน แท็บเล็ตนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สำหรับ วิธีการเชื่อมต่อ ใช้วิธีการเดียวกับ Mini USB Port Micro USB Port เป็นช่องสำหรับใช้ เชื่อมต่อระหว่างระหว่างแท็บเล็ตกับ เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อถ่ายโอนข้อมูล มีอยู่ใน แท็บเล็ตนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สำหรับ วิธีการเชื่อมต่อ ใช้วิธีการเดียวกับ Mini USB Port


ดาวน์โหลด ppt การเชื่อมต่อ / ถ่าย โอนข้อมูลระหว่าง คอมพิวเตอร์พกพา แบบแท็บเล็ตกับ เครื่องคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google