งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเชื่อมต่อ/ถ่ายโอนข้อมูลระหว่างแท็บเล็ตกับเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างแท็บเล็ตกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น ไฟล์รูปภาพ ไฟล์เอกสาร ไฟล์เสียง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเชื่อมต่อ/ถ่ายโอนข้อมูลระหว่างแท็บเล็ตกับเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างแท็บเล็ตกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น ไฟล์รูปภาพ ไฟล์เอกสาร ไฟล์เสียง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเชื่อมต่อ/ถ่ายโอนข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตกับเครื่องคอมพิวเตอร์

2 การเชื่อมต่อ/ถ่ายโอนข้อมูลระหว่างแท็บเล็ตกับเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างแท็บเล็ตกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น ไฟล์รูปภาพ ไฟล์เอกสาร ไฟล์เสียง เป็นต้น

3 แท็บเล็ตนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แท็บเล็ตนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

4 Port Mini HDMI Port OTG Port Mini USB Micro USB

5 Mini HDMI Port Mini HDMI

6 OTG Port OTG Port USB device

7 OTG Port

8 จะปรากฏรายการไฟล์ ต่างๆ ที่อยู่ใน แหล่งข้อมูลนั้น
แหล่งเก็บข้อมูล จะปรากฏรายการไฟล์ ต่างๆ ที่อยู่ใน แหล่งข้อมูลนั้น ตัวอย่าง เลือก USB

9 แตะค้างที่ไฟล์ เพื่อจัดการไฟล์ เช่น คัดลอกไฟล์ ลบไฟล์ หรือส่งไฟล์ไปยังแหล่งที่เก็บข้อมูลอื่นๆ เป็นต้น

10 Mini USB Port Mini USB Port

11 เชื่อมต่อสาย USB ระหว่างแท็บเล็ตกับคอมพิวเตอร์

12 แตะเมื่อต้องการเปิดที่ เก็บข้อมูล USB

13 หน้าต่าง AutoPlay และจะปรากฏไดร์ฟเพิ่ม ขึ้นมาอีกหนึ่งไดร์ฟ เหมือนกับ แฟลชไดร์ฟ
คลิก Open folder to view files เพื่อเปิดดูข้อมูลใน Tablet หากเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่แสดงหน้าต่าง AutoPlay สามารถคลิก Windows Explorer เพื่อเปิด

14 Micro USB Port Micro USB Micro USB Port เป็นช่องสำหรับใช้เชื่อมต่อระหว่างระหว่างแท็บเล็ตกับ เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อถ่ายโอนข้อมูล มีอยู่ในแท็บเล็ตนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สำหรับวิธีการเชื่อมต่อ ใช้วิธีการเดียวกับ Mini USB Port


ดาวน์โหลด ppt การเชื่อมต่อ/ถ่ายโอนข้อมูลระหว่างแท็บเล็ตกับเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างแท็บเล็ตกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น ไฟล์รูปภาพ ไฟล์เอกสาร ไฟล์เสียง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google