งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Story Story boavd. สารบัญ เรื่อง หน้า คำนำ 2 ชื่อผลิตภัณฑ์ 3 สินค้าตัวอย่าง 4 โลโก้ 5 สโลแกน 6 ข้อมูลสินค้า 7 โปรโมชั่น 8 คุณสมบัติสินค้า 9 จุดจำหน่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Story Story boavd. สารบัญ เรื่อง หน้า คำนำ 2 ชื่อผลิตภัณฑ์ 3 สินค้าตัวอย่าง 4 โลโก้ 5 สโลแกน 6 ข้อมูลสินค้า 7 โปรโมชั่น 8 คุณสมบัติสินค้า 9 จุดจำหน่าย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Story Story boavd

2 สารบัญ เรื่อง หน้า คำนำ 2 ชื่อผลิตภัณฑ์ 3 สินค้าตัวอย่าง 4 โลโก้ 5 สโลแกน 6 ข้อมูลสินค้า 7 โปรโมชั่น 8 คุณสมบัติสินค้า 9 จุดจำหน่าย 10 ชื่อบริษัท 11 จัดทำโดย 12

3 คำนำ การบรรจุภัณฑ์ มีความสำคัญต่อการจัดจำหน่ายสินค้าเป็นอย่างมากเพราะ การบรรจุภัณฑ์ มีความสำคัญต่อการจัดจำหน่ายสินค้าเป็นอย่างมากเพราะ บรรจุภัณฑ์ จะช่วยปกป้องรักษาสภาพสินค้าอยู่ในสภาพที่ดีไม่ปนเปื้อนสิ่งสกปรก ชะลอการเสื่อม สภาพของสินค้า ทำให้การนำพาไปหรือการขนส่งสะดวก ตลอดจนทำให้ ชะลอการเสื่อม สภาพของสินค้า ทำให้การนำพาไปหรือการขนส่งสะดวก ตลอดจนทำให้ ผลิตภัณฑ์มีความดึงดูดความสนใจ และเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วย การศึกษาชุดการเรียนหลักสูตร หรือการขนส่ง จะช่วยให้ผู้ศึกษามีความรู้เรื่องคามหมายและความสำคัญของบรรจุภัณฑ์ และ การเลือกใช้วัสดุต่างๆ มาทำบรรจุภัณฑ์ได้เหมาะสมกับสินค้า

4

5 เขย่าก่อนดื่ม ผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้เพื่อสุขภาพ 250 มล. รสผลไม้รวม บริษัท วี ซี เอฟ กรุ๊ป จำกัด

6 สโลแกน

7 ข้อมูลสินค้า

8 คุณสมบัติ สินค้า ผลิตภัณฑ์นี้ช่วยเรื่องการสูญเสียพลังงาน และการขับถ่าย ง่ายขึ้นและทำให้กระดูกแข็งแรง แล้ ยังทำให้สุขภาพดีอีกด้วย

9 ผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้เพื่อสุขภาพ นี้ช่วยเรื่องของการ ขับถ่ายง่ายขึ้นและทำให้กระดุกแข็งแรง และทำให้สุขภาพดีอีกด้วย สำหรับโปรโมชั่นคลับการ์ด เช่น แต้มพิเศษที่ได้จากการซื้อ สินค้าตามเงื่อนไขที่กำหนด แต้มคลับการ์ดพิเศษดังกล่าวจะ แสดงในใบเสร็จรับเงินของท่าน ตามที่บริษัทกำหนด เช่น ในวัน ถัดไป หรือในวันที่สิ้นสุด โปรโมชั่น สำหรับโปรโมชั่นคลับการ์ด เช่น แต้มพิเศษที่ได้จากการซื้อ สินค้าตามเงื่อนไขที่กำหนด แต้มคลับการ์ดพิเศษดังกล่าวจะ แสดงในใบเสร็จรับเงินของท่าน ตามที่บริษัทกำหนด เช่น ในวัน ถัดไป หรือในวันที่สิ้นสุด โปรโมชั่น

10 จุดจำหน่ายจุดจำหน่าย จุดที่ 1. ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ จ. ราชบุรี จุดที่ 2. สถานที่ท่องเที่ยวปากน้ำปราณบุรี จ. ประจวบคีรีขันธ์ จุดที่ 3. จุดพักรถเขาโพธิ์ อ. บางสะพานน้อย จ. ประจวบคีรีขันธ์

11 บริษัท วี เอฟ กรุ๊ป จำกัด หมู่ที่ 6 ต. วังมะนาว อ. ปากท่อ จ. ราชบุรี 197400 ชื่อ บริษัท

12 เสนอ คุณครู อาภรณ์ หมื่นละม้าย จัดทำโดย เด็กชาย วิษณุ ปลอดโปร่งชั้น ม.1 เลขที่ 20 เด็กชาย สถาพร เวชสุนทร ม.1 เลขที่ 1 เด็กหญิง จินตนา อินทนา ม.1 เลขที่ 19


ดาวน์โหลด ppt Story Story boavd. สารบัญ เรื่อง หน้า คำนำ 2 ชื่อผลิตภัณฑ์ 3 สินค้าตัวอย่าง 4 โลโก้ 5 สโลแกน 6 ข้อมูลสินค้า 7 โปรโมชั่น 8 คุณสมบัติสินค้า 9 จุดจำหน่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google