งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผังการยืนจัดรูปขบวน บริเวณ ศร.3 (วันที่ 24, 29 กรกฎาคม 2548)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผังการยืนจัดรูปขบวน บริเวณ ศร.3 (วันที่ 24, 29 กรกฎาคม 2548)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผังการยืนจัดรูปขบวน บริเวณ ศร.3 (วันที่ 24, 29 กรกฎาคม 2548)
lift การเคลื่อนขบวน ชั้น 1 กบ.+ ศษ. 5 ศษ. 4 ศษ. 3 ศษ. 2 ศษ. 1 10 11 12 ศูนย์เรียนรวม 2 คณะมนุษยศาสตร์ วจก. บว.สพ. 6 สบ.สพ. สบ.สพ. วจก. 7 วจก. 8 วจก. 9 อาคารจักรฯ

2 ผังการยืนจัดรูปขบวน บริเวณ ศร.3 (วันที่ 24, 29 กรกฎาคม 2548)
ชั้น 2 203 204 ทสล. วศ.ศรช 17 ศูนย์เรียนรวม 2 202 คณะมนุษยศาสตร์ 13 บว.ศรช. 16 201 205 คณะกรรมการฯ 206 อาคารจักรฯ

3 ผังการยืนจัดรูปขบวน บริเวณ ศร.3 (วันที่ 24, 29 กรกฎาคม 2548)
ชั้น 3 302 มน. 15 มน. ศูนย์เรียนรวม 2 14 คณะมนุษยศาสตร์ 301 303 304 อาคารจักรฯ

4 ผังการยืนจัดรูปขบวน บริเวณ ศร.3 (วันที่ 24, 29 กรกฎาคม 2548)
ชั้น 4 402 บธ. 19 บธ. บธ. ศูนย์เรียนรวม 2 18 20 คณะมนุษยศาสตร์ 401 403 21 บธ. 404 อาคารจักรฯ


ดาวน์โหลด ppt ผังการยืนจัดรูปขบวน บริเวณ ศร.3 (วันที่ 24, 29 กรกฎาคม 2548)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google