งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Choosing the right MCU.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Choosing the right MCU."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Choosing the right MCU

2 Selection Criteria Main I/O Features Price Power Consumption Speed
Memory Size Available Chip Packaging Availability

3 Which MCU would you use? ระบบควบคุมปั๊มน้ำอัตโนมัติ เปิด/ปิด ปั๊มเมื่อน้ำน้อย/เต็ม ถังน้ำ ระบบควบคุมและประมวลผลภาพจากกล้องวงจรปิดผ่าน LAN Game Controller สำหรับเกมบน PC กล่อง Data Logger สำหรับบันทึกค่า sensor ทางการเกษตรในไร่นา

4 PIC16 PIC18 Many I/O pins Good set of features Low-cost 5x Baht
More Memory Faster (12 vs 5 MIPS) Added features (i.e. USB)

5 PIC12 Very Small Cheap 2x Baht Limited Resources

6 PIC32 Lots of memory (512K vs 32K) Fast (up to 120 MIPS)
More I/O ports Advanced peripherals (i.e Ethernet, RTCC) Small package hard to use 3.3V Supply More expensive (3xx Baht)

7 PSoC More specialized Flexible digital/analog modules
Not very popular in Thailand

8 DIP-40 DIP-28 BGA SOIC QFP QFN


ดาวน์โหลด ppt Choosing the right MCU.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google