งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Accounting and ERP Software by Crystal Software Group Grow with your business.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Accounting and ERP Software by Crystal Software Group Grow with your business."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Accounting and ERP Software by Crystal Software Group Grow with your business

2 AGENDA  Who is CSG?  M-Commerce  Crystal Online  Accounting Software  Q&A

3 Group ’ s Organization

4 Product Port Folio  Accounting Software  ERP Software (MRP, Kanban)  The only one local ERP in Thailand  Payroll, HRM  POS  CRM  Mobile Application  Online Solution  OEM ของ สสว. (OEM)

5 Strengths of products from CSG  Localized  Easy to use  Flexible  Practical  Data integrity (Run on most well-known DBMS)  Scalable (Upgradeable)  Low cost of ownership  Technology update & maturity  Strong Development Team

6 Product Scalable Price Performance Upgradeable

7 New products  M-Commerce  SMS Alert  mForma (mobile application)  Crystal Online

8 M-Commerce

9 How does it work? Short command by SMS Answers by SMS ERP Server Clients

10 SMS Alert Connect mobile phone to any computer

11 SMS Alert Send SMS Command

12 SMS Alert Received SMS answer

13 SMS Alert  Benefit  Real time monitoring  Management can work anywhere, any time  Easy to install, Easy to use  Cheap solution  but It ’ s WORK

14 Wireless ERP Solution

15  3 modules of mForma  Sale management  Executive report  Online approve Wireless ERP Solution

16  Peripherals Dot Matrix/Laser Printer PDA/Smart Phone Slip printer Wireless ERP Solution

17  Benefit  Integrated online & off-line solution  Real time information updated  Accurate  High performance  Reduce operation cost Wireless ERP Solution

18 Collaborative Online Solution

19 Online Today  Leased Line  Hi speed Internet  Dial up Internet  Remote Desktop  Terminal Service  P2P

20 Problems  Expensive  Low bandwidth  Network down  Low security

21 Online Solution Branch Server Head Office Server Users

22 Online Solution  Work independent  Work off-line  Send data when online  Send only changed or additional data  Independent from network bandwidth (speed)  High security  SOA (Service Oriented Architecture)

23 •Auditing Payroll Warehouse Mgt Accounting firm •Financial ratio •Online Financial Assessment •Key in •Aggregate •Key in •Adjusting •Financial statement •Online Alert CompanyAuditor Supplier •Online Posting CRM Outsourcing e Document Online Online Accounting Outsourcing Solution

24 What will you get for Today?  Free Software  Formula SmallBiz (LAN 2 users)  Formula SmartBiz (LAN 2 users)  Formula Accounting Firm (LAN 2 users)  Atlas (LAN 2 users)  Formula Payroll  POS  Free Online for 5 yrs (only the ones apply to days)  2 Ways Online Synchronization

25 Why does it FREE?  CSR (Corporate Social Responsibility)  SaaS (Software as a Service)  Business model shifted

26 ระบบบัญชีครบวงจร

27 Highlight Features  เปลี่ยนเมนูเป็นภาษาอังกฤษได้  ติดตั้งง่าย และเริ่มใช้งานได้ทันที  ติดตั้งได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ไม่จำกัดจำนวน เครื่อง  เพิ่มจำนวนบริษัท ( แฟ้มข้อมูล ) ได้ ไม่จำกัด จำนวน  รองรับธุรกิจซื้อมา - ขายไป และธุรกิจงาน บริการ โดยไม่ต้อง apply  สามารถพิมพ์งบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแส เงินสด สัดส่วนทางการเงิน (Financial Ratio) ได้  ยื่นภาษีต่างๆ โดยใช้รายงานของโปรแกรมได้ ทันที

28 How to get the Software?  Apply today for very special offers  Download SW from www.crystalsoftwaregroup.com orwww.crystalsoftwaregroup.com  Go to Crystal Software Group, Ramkhamhaeng Rd, tel. 02 732 1800 or 02 732 1900  Mail to our office

29 Crystal Software Group “ Grow with your business ” Question?

30 THANK YOU!!


ดาวน์โหลด ppt Accounting and ERP Software by Crystal Software Group Grow with your business.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google