งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

EXPERT CHOICE Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Marketing Department Business Administration Faculty,PYU LAB EXPERT CHOICE Analytical Hierarchy Processing.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "EXPERT CHOICE Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Marketing Department Business Administration Faculty,PYU LAB EXPERT CHOICE Analytical Hierarchy Processing."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 EXPERT CHOICE Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Marketing Department Business Administration Faculty,PYU LAB EXPERT CHOICE Analytical Hierarchy Processing (AHP) by Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Marketing Department Business Administration Faculty,PYU MK380 Marketing Information System

2 End of Ch 7-2 Have you any question ??? See You on your Computer Lab EXCEL Solver, VISA, Expert Choice, I-Think Sec 1 : Tuesday 15.30 - 17.30 Sec 2 : Wednesday 15.00 - 17.00 Sec 3 : Friday 15.00 - 17.00 Evening School :Friday 18.00 - 20.00 Start 21 January 2003

3 Marketing Information System AHP :Expert Choice ; EC

4 Create Hierarchy ขั้นตอนในการใช้โปรแกรม Expert Choice : Create Hierarchy 1. Create New Model : Select File Menu,New, Enter File Name : Select Direct to build the model 2. Enter Criteria : Set goal to be active node by click at goal node : Edit menu / Insert / Enter 1st Criteria : Description of Criteria (If need) : Repeat to entering other Criteria 3. Enter Alternative : Set Criteria to be active node by click on : Edit menu / Insert / Enter 1st Alternative : Description (if need) / Repeat to enter again

5 Marketing Information System AHP :Expert Choice ; EC Pair wise Assessment ขั้นตอนในการใช้โปรแกรม Expert Choice : Pair wise Assessment การเปรียบเทียบเพื่อให้น้ำหนักความสำคัญในแต่ละ Criteria และ ในแต่ละ ตัวเลือก โดยเปรียบเทียบกันเป็น คู่ต่อคู่ (Pair wise Assessment) 1. Goal : Criteria --> Set goal to be active node by click goal node --> Assessment menu / Pair wise / Important / verbal --> Skip Preliminary Question --> Judgement by making comparison with scale bar --> Click “Invert” to invert the pair / enter to finished 2. Pair wise in Quantitative / Qualitative Criteria 3. Pair wise in each alternative like 1.

6 Marketing Information System AHP :Expert Choice ; EC Results ขั้นตอนในการใช้โปรแกรม Expert Choice : Results 1. To find out the solution then click --> Main menu / Synthesis 2. Select from goal to see EIGNVECTOR of each criteria 3. Improved Inconsistency Ratio ( if it > 0.1 should be improved) 3. You can see in graphic mode ; Dynamic / Gradient / Performance / 2 D plot / Difference

7 Marketing Information System AHP :Expert Choice ; EC ขั้นตอนในการใช้โปรแกรม Expert Choice : Sensitivity Analysis To analyze the sensitivity of the alternatives toward the goal เราสามารถปรับค่าความชอบต่างๆ เพื่อทดสอบสถานการณ์ ต่างๆ ถ้าในกรณีค่าความชอบ (Preference) เปลี่ยนไป ด้วย การใช้ Sensitivity ด้วย Graphic ชนิดต่างๆ Pair wise Scale : Equal = 1, Moderate = 3, Strong = 5, Very strong = 7, Extreme = 9

8 Marketing Information System AHP :Expert Choice ; EC Assignment ; EC 1. Goal : การเลือก Supplier TN ในฝัน 2. Criteria : บริการเยี่ยม / สินค้ามีครบ / ราคาเยา /… Service / Available / Low price 3. Alternative : Niyom / SAHA / SiamTV /… 4. Criteria Weight : - Service มีความสำคัญเท่าเท่าๆกับ Available - Service มีความสำคัญเป็น 2 เท่าของ Low Price - Available มีความสำคัญเป็น 3 เท่าของ Low Price

9 Marketing Information System AHP :Expert Choice ; EC Assignment ; EC (continue) 5. Matrix of Alternative Weight :


ดาวน์โหลด ppt EXPERT CHOICE Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Marketing Department Business Administration Faculty,PYU LAB EXPERT CHOICE Analytical Hierarchy Processing.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google