งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Route-on-Stick InterVLAN. 7-1  การหาเส้นทางของเครือข่ายที่อยู่บนอินเตอร์เฟสของ ตัวเองในเราท์เตอร์  การหาเส้นทางข้าม VLAN ด้วยการสร้างอินเตอร์เฟส ย่อยที่จำเพาะแต่ละ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Route-on-Stick InterVLAN. 7-1  การหาเส้นทางของเครือข่ายที่อยู่บนอินเตอร์เฟสของ ตัวเองในเราท์เตอร์  การหาเส้นทางข้าม VLAN ด้วยการสร้างอินเตอร์เฟส ย่อยที่จำเพาะแต่ละ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Route-on-Stick InterVLAN

2 7-1  การหาเส้นทางของเครือข่ายที่อยู่บนอินเตอร์เฟสของ ตัวเองในเราท์เตอร์  การหาเส้นทางข้าม VLAN ด้วยการสร้างอินเตอร์เฟส ย่อยที่จำเพาะแต่ละ VLAN

3 7-2 Router Console Router# show ip route Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP Gateway of last resort is not set C 192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0 C 192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1  เราท์เตอร์จะทราบ Network ID ของเครือข่ายของอินเตอร์เฟสตัวเอง ที่ถูกตั้งค่าที่อยู่ไอพีอัตโนมัติ  และอินเตอร์เฟส L3 ทำงานแบบลอจิคัล จึงมีฟีเจอร์ที่สามารถสร้าง อินเตอร์เฟสย่อย (Sub-interface) หลายอินเตอร์เฟสภายใน อินเตอร์เฟสกายภาพเดียวได้

4 7-3  เราท์เตอร์ไม่ได้มีอินเตอร์เฟสกายภาพมากพอสำหรับหลาย VLAN  จึงจำเป็นต้องใช้การสร้าง Sub-interface ย่อยสำหรับแต่ละ VLAN ภายในอินเตอร์เฟสกายภาพเดียว  ใช้ฟีเจอร์ที่อินเตอร์เฟสของเราท์เตอร์อ่านเฟรม VLAN tagged ได้ (Encapsulation 802.1Q)

5 7-4  นั่นคือ การเชื่อมต่อลิงค์ Trunk ระหว่างสวิตช์กับเราท์เตอร์  โดยใช้ความสามารถในการถอด Header Frame ที่ Tag VLAN ของแต่ละซับ อินเตอร์เฟสบนเราท์เตอร์ แล้วเอาแพ๊กเก็ตมาหาเส้นทาง  จากนั้นเมื่อจะฟอร์เวิร์ดเฟรมในซับอินเตอร์เฟสที่ต้องการ ก็จะเขียน Frame Header ที่ Tag VLAN ID ของเครือข่ายเป้าหมายก่อนส่งไป

6 7-5  เมื่อเครื่อง 192.168.10.10 จะส่งข้อมูลไปให้เครื่อง 192.168.20.20  เราท์เตอร์เลือกรับเฟรมที่ Tag VLAN 10 บนซับอินเตอร์เฟส Fa0/0.1 ตาม ที่ตั้งค่าเลือก VLAN ID นี้ไว้ (encapsulation dot1q 10)  เราท์เตอร์ถอด Frame Header นี้ออก แล้วนำแพ๊กเก็ตมาหาเส้นทางเพื่อ เลือกอินเตอร์เฟสไปหาเครือข่าย 192.168.20.0/24 ตามปกติ  เมื่อเลือกซับอินเตอร์เฟส Fa0/0.2 ก็จะเขียน Frame Header ที่ติด Tag VLAN ID 20 แทน แล้วส่งกลับไปยังสวิตช์ผ่านพอร์ท Trunk

7 7-6  การตั้งค่าที่จำเป็น Router Console Router(config)# interface fa0/0 Router(config-if)# interface fa0/0.1 Router(config-subif)# encapsulation dot1q 10 Router(config-subif)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0 Router(config-subif)# interface fa0/0.2 ….(ทำต่อลักษณะเดียวกัน) Switch Console Switch(config)# interface fa0/1 Switch(config-if)# switchport mode trunk

8 7-7  การจะให้เราท์เตอร์ หาเส้นทางข้าม VLAN ที่ต้องการได้ จะต้องมีเฟรมที่ Tag VLANID นั้นๆ เข้ามาถึงเราท์เตอร์ได้  นั่นคือ กรณีที่ใช้สวิตช์หลายตัว ต้องให้แน่ใจว่าตั้งค่าพอร์ท Trunk เชื่อมต่อกัน ที่ สามารถนำ VLAN tagged Frame ของ VLAN ID ดังกล่าว จากต้นกำเนิดเฟรม ไปยังเราท์เตอร์ได้ ไม่ขาดตอน


ดาวน์โหลด ppt Route-on-Stick InterVLAN. 7-1  การหาเส้นทางของเครือข่ายที่อยู่บนอินเตอร์เฟสของ ตัวเองในเราท์เตอร์  การหาเส้นทางข้าม VLAN ด้วยการสร้างอินเตอร์เฟส ย่อยที่จำเพาะแต่ละ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google