งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ท ้องฟ้ามีการกระเจิงทั้ง 2 แบบคือ Rayleingh Scattering และ Mie Scattering.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ท ้องฟ้ามีการกระเจิงทั้ง 2 แบบคือ Rayleingh Scattering และ Mie Scattering."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ท ้องฟ้ามีการกระเจิงทั้ง 2 แบบคือ Rayleingh Scattering และ Mie Scattering

3 The scattering from molecules and very tiny particles (< 1 /10 wavelength) is predominantly Rayleigh scattering. For particle sizes larger than a wavelength, Mie scattering predominates. This scattering produces a pattern like an antenna lobe, with a sharper and more intense forward lobe for larger particles.Rayleigh Mie scattering is not strongly wavelength dependent and produces the almost white glare around the sun when a lot of particulate material is present in the air. It also gives us the the white light from mist and fog. GreenlerGreenler in his "Rainbows, Haloes and Glories" has some excellent color plates demonstrating Mie scattering and its dramatic absence in the particle-free air of the polar regions.

4 Mie Scattering Rayleigh scattering จะเกิดการกระเจิงแสงได้กับ ช่วงความถี่สูง ทำให้เกิดการกระเจิงแสงสีฟ้าได้ ดี Mie scattering จะเกิดการกระเจิงแสงได้ทุกช่วง ความถี่

5 ตัวอย่างการกระเจิงแสงใน ชีวิตประจำวัน

6 หลายคนคงสงสัยด้วยว่า แล้วในเวลาเช้าและเย็น ทำไมท้องฟ้าถึงเปลี่ยนสี กลายเป็นสีส้มๆ แดงๆนั่น เป็นเพราะอะไร

7

8 แหล่งอ้างอิง http://topicstock.pantip.com/wahkor/topicsto ck/2008/03/X6466433/X6466433.html http://topicstock.pantip.com/wahkor/topicsto ck/2008/03/X6466433/X6466433.html http://hyperphysics.phy- astr.gsu.edu/Hbase/atmos/blusky.html#c3 http://hyperphysics.phy- astr.gsu.edu/Hbase/atmos/blusky.html#c3

9 สมาชิกในกลุ่ม นางสาวกนกพร มโนชมพู 500510025 นางสาวกมลพร ภูคาจารย์ 50010026 นาย จงรัก จินดาคำ 500510036 นางสาว จุไรพร ก้อนแก้ว 500510046 นายธนพัฒน์ จิระเดชประไพ 500510072 นางสาว สุภารัตน์ ทองเพ็ง 500510173 นางสาวกัญญ์ณพัชญ์ นันตาเครือ 500510179 นางสาวอัจฉราภรณ์ ผลรินทร์ 500510184 นางสาวอารีรัตน์ ศรีนวล 500510187


ดาวน์โหลด ppt ท ้องฟ้ามีการกระเจิงทั้ง 2 แบบคือ Rayleingh Scattering และ Mie Scattering.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google