งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีการประกาศอย่างเกิด...

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีการประกาศอย่างเกิด..."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีการประกาศอย่างเกิด...
ผล

2 วิธีการประกาศอย่างเกิดผล
คริสตจักรเติบโตได้ เมื่อเราประกาศ

3 วิธีการประกาศอย่างเกิดผล
คริสตจักรเติบโตได้ เมื่อเราประกาศ  มาระโก

4 วิธีการประกาศอย่างเกิดผล
เงียบได้แล้วเรานะ! ข้อแนะนำนี้ผิดพลาดใหญ่หลวง ที่คริสตจักรใหม่ๆ มักจะเริ่มนมัสการแล้วก็หยุดการเป็นพยาน เดี๋ยว ... คุณยังประกาศไม่พออีกหรือ ลืมเรื่องประกาศได้แล้ว มีเพียงการนมัสการก็พอ

5 อึ่มใช่ คุณพูดถูกนะ เมื่อเราเริ่มจัดการประชุมอย่างเป็นทางการแล้ว เราก็หยุดการเป็นพยาน และคริสตจักรก็หยุดเติบโตด้วย เราจะต้องไม่หยุดการเป็นพยานเด็ดขาด การเป็นพยานเปรียบเหมือนเส้นเลือดของคริสตจักร เราต้องทำเป็นประจำทุกวัน และสม่ำเสมอจนเป็นนิสัย ก่อนที่จะสอนเรื่องอื่นๆต่อไป

6 ปกติแล้วคริสตจักรเติบโตขึ้นได้ ก็เพราะมีเพื่อนๆ และญาติพี่น้องของเรากลับใจใหม่ เพราะพวกเขามักจะมีความมั่นใจเชื่อถือในตัวเรามากกว่าคนแปลกหน้า

7 ให้เราเป็นพยานแก่บรรดาญาติ พี่น้องและเพื่อนๆก่อน
วิธีการประกาศอย่างเกิดผล วิธีที่ 1

8 วิธีการประกาศอย่างเกิดผล
ผู้เชื่อใหม่ น้องชาย พ่อ วิธีการประกาศอย่างเกิดผล ลุง หลาน ป้า ลูกสาว พี่น้อง เพื่อนรวมงาน

9 วิธีการประกาศอย่างเกิดผล
เมื่อเรามีความรักบวกเข้ากับพระวจนะของพระเจ้า เราก็มีคำพยานที่มีประสิธิภาพ  โรม , 1 โครินธ์ 13.1 หากอยากเก็บเกี่ยวผลดี เราต้องพยายามเป็นพยานแก่เพื่อนและญาติที่เปิดใจสำหรับพระกิตติคุณ อย่าเสียเวลากับคนที่ไม่มีความสนใจเลย

10 เป็นพยาน และนำคนมาทั้งครอบครัว
วิธีการประกาศ อย่างเกิดผล วิธีที่ 2

11 วิธีการประกาศอย่างเกิดผล
บางครั้งเมื่อเป็นพยาน เราอาจจะพบว่า มีคนสนใจพระกิตติคุณ แต่เขาไม่ยอมถวายชีวิตของเขาแด่พระเยซูคริสต์ เพราะอะไรหรือ?

12 วิธีการประกาศอย่างเกิดผล
สาเหตุก็คือ เพราะครอบครัว และ / หรือ เพื่อนๆ

13 วิธีการประกาศอย่างเกิดผล
เป็นเรื่องธรรมดาที่ใครคนหนึ่งไม่สามารถจะติดตามพระเยซูได้อย่างแท้จริง จนกว่าเขาจะได้คุยกับสมาชิกในครอบครัวหรือกับเพื่อนก่อน

14 วิธีการประกาศอย่างเกิดผล
เราต้องช่วยให้เขาพูดคุยเรื่องความเชื่อใหม่นี้ กับครอบครัว โดยร่วมมือและ ให้กำลังใจ พระวิญญาณจะยืนยันความเชื่อ มั่นนี้ เมื่อเขากล้าแสดงความเชื่อต่อบรรดาพี่น้อง โรม

15 วิธีการประกาศอย่างเกิดผล
และต่อมา ก็จะนำคนเหล่านั้น มาถึงพระเยซูคริสต์ ได้ง่ายขึ้น

16 วิธีการประกาศอย่างเกิดผล
การกลับใจทั้งครอบครัว จะทำให้สมาชิกแต่ละคน ช่วยสนับสนุนซึ่งกันและกัน เหตุนี้ คริสตจักรที่มีสมาชิก เป็นผู้เชื่อทั้งครอบครัว จะแข็งแรงกว่าคริสตจักร ที่มีสมาชิกเป็นผู้เชื่อคนเดียว ในครอบครัว

17 วิธีการประกาศอย่างเกิดผล
? ทุกๆ วันนี้ คุณมีโอกาสที่จะสนทนากับใครบ่อยและมากที่สุด ? คนนี้ คงจะเป็นคนที่พระเจ้าต้องการให้คุณเป็นพยานต่อเขา เป็นคนแรก ขอให้เขียนชื่อเพื่อนๆ และญาติพี่น้องที่คุณสามารถเป็นพยานด้วยได้ 1 ________________ 2 ________________ 3 ________________ ?

18 วิธีการประกาศอย่างเกิดผล
เมื่อมีคนใดคนหนึ่ง ต้อนรับพระเยซู ขอให้ช่วยเขาเป็นพยานนำครอบครัวและเพื่อนมาถึงพระคริสต์ ? ? ให้เราทำ ตามแบบอย่าง ของคนในพระคัมภีร์  ยอห์น  ยอห์น  กิจการ /44  กิจการ

19 แบบทดสอบ วิธีการประกาศอย่างเกิดผล
เพราะเหตุใดการเป็นพยานแก่ญาติและเพื่อนๆ จึงง่ายกว่าคนแปลกหน้า ? _____________________ ทำไมคริสตจักรที่มีสมาชิกทั้งครอบครัว จึงแข็งแรงกว่าคริสตจักรที่มีสมาชิกแยกกัน ? _____________________

20 นักประกาศ ต้องเป็นนักอธิษฐาน และต้องวางแบบอย่างที่ดี
วิธีการประกาศอย่างเกิดผล ภาคปฏิบัติ ให้เราอธิษฐานทูลขอพระเจ้า ให้ช่วยผู้เชื่อใหม่เป็นพยานแก่ญาติพี่น้องและเพื่อนของตน ให้เราเป็นพยานแก่สมาชิกครอบครัวและเพื่อนของเราเอง นักประกาศ ต้องเป็นนักอธิษฐาน และต้องวางแบบอย่างที่ดี ให้เราช่วยผู้เชื่อใหม่โดยทันที ให้เขานำเพื่อนและญาติมาถึงพระคริสต์โดยวิธีการเดียวกัน ให้เราท่องจำ  กิจการ


ดาวน์โหลด ppt วิธีการประกาศอย่างเกิด...

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google